Annons från Absolicon

Tredje vågen av förnyelsebar energi

2023 utmärker sig som genombrottsåret för solvärme i industrin. En tredubbling av volymen förväntas. Bland installationerna finns svenska Absolicons solfångarfält hos Carlsberg och Birra Peroni. Internationella energimyndigheten spår att solvärme blir tredje vågen inom förnyelsebar energi efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller.
Absolicon Joakim Byström Förnybar energi Affärsvärlden
Joakim Byström, VD för Absolicon.

Globalt står värme för hälften av det totala energibehovet. Största delen av den värmen kommer från olja, kol och gas. För att nå klimatmålen har Internationella energimyndigheten IEA påvisat att solvärme behöver stå för 5% av industrins värmebehov år 2030, och öka till 11% år 2050. Det innebär investeringar om en trillion dollar i solvärme för industrier.

Tendenserna märks redan. Branschen prognostiserar en tredubbling av installationsvolymen av industriell solvärme 2023 jämfört med 2022.

Sammantaget indikerar solvärmens förväntade tillväxt en tredje våg av förnyelsebar energi, efter vindkraft och solceller.

Stöd för tillverkning av utrustning

Absolicon Joakim Byström Förnybar energi Affärsvärlden

40% av koldioxidutsläppen kommer från värme. För att ställa om industrierna behövs stora mängder utrustning som solfångare, värmeväxlare och värmepumpar. USA har därför beslutat om 10 miljarder dollar i skattesubventioner för produktionslinor som massproducerar teknologier för en grön omställning. EU har en motsvarande plan för Europa.

– Redan nu planeras projekt som skulle sjudubbla arealen av koncentrerande solfångare för industrier i Europa, konstaterar Joakim Byström, VD för Absolicon som under 2023 driftsatt solvärmeinstallationer hos bland annat Carlsberg och Birra Peroni.

Stark produktionsförmåga för att möta den stora tillväxten

Antalet solvärmeinstallationer hos industrier ökade med 60% mellan 2021 och 2022. En fortsatt stark tillväxt förutsätter en stor ökning av tillverkningskapaciteten.

Svenska Absolicon har utvecklat en koncentrerande solfångare för industrivärme. Idag använder bland annat Carlsberg, Birra Peroni och Colgate-Palmolive solvärme från Absolicon.

För att skapa en konkurrenskraftig affär för solfångarna har Absolicon utvecklat en produktionslina för lokal massproduktion av solfångare.Absolicon Joakim Byström Förnybar energi Affärsvärlden

2022 såldes produktionslinor i Egypten och Kanada och under 2023 har ytterligare ett bolag meddelat sin avsikt att installera Absolicons produktionslina.

Med ett globalt nätverk av robotiserade produktionslinor kan Absolicon möta den växande efterfrågan.

– Vi står i startblocken för leverans av två produktionslinor och har en plan för att sälja ytterligare åtta till år 2026, säger Joakim Byström.

För att skapa en långsiktig finansiell stabilitet har Absolicons styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 46 MSEK. 62% av emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt garanter.

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway (irena.org)
Future role of solar heat in IEA’s Net Zero Roadmap | Solarthermalworld
Deep insights into solar market development on the global, national and sector-specific levels | Solarthermalworld
Promising Solar Industrial Heat Outlook 2023-2026 | Solarthermalworld

OM EMISSIONEN

reträdesemission: 1-15 december 2023.

Teckningskurs: Teckningskursen är 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per B-aktie.

Ägarspridning: För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ske.

Prospekt och information

Uniträtter: Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 29 november 2023, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) B-aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1B med löptid om cirka 12 månader och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2B med löptid om cirka 36 månader. Emissionsbeloppet uppgår till initialt ca 46 miljoner kronor.

Denna artikel är en annons från Absolicon,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.