Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ett steg närmare seriebaksmälla?

2019-10-23 09:41
Foto: 1Apix / Alamy/All over press

KOMMENTAR Lagercrantz inbromsning till icke-tillväxt i den befintliga bolagsstocken bådar inte väl för börsens upptrissade serieförvärvare.

Lagercrantz organiska intäktstillväxt, rensat för förvärv och valutadoping från försvagad svensk krona, bromsar in till noll i det senaste (andra) kvartalet av bolagets brutna räkenskapsår 2019/2020.

  • Rörelsemarginalen på rullande 12 månader har samtidigt stannat av på ungefär rekordnivå, med uppdrivna 13,5 procents ebita (före imateriella avskrivningar) samt 11,6 procents ebit jämfört med föregående kvartals 13,4 respektive 11,7 procent på rullande 12 månader.
  • Sammantaget innebär det att rörelsevinstförbättringen nu, åtminstone på kort sikt, drivs helt och hållet av förvärv i långt gången konjunkturmiljö.
  • Vad gäller marknadsläget väljer Lagercrantz beskrivningen "i huvudsak stabilt", men med dels en "ökad försiktighet" samt dels  "tendenser till avmattning med en lägre tillväxttakt som följd".

Kommentar: Upptrissade värderingar tål inte större konjunkturosäkerhet

Affärsvärlden har aktiva säljråd på såväl Lagercrantz som de snäppet större teknikhandelsförvärvarna Addtech (rapport imorgon, torsdag 24/10) och Indutrade (rapport fredag 25/10). I samtliga fall är tesen att börsen extrapolerar cykliska toppmarginaler och kortsiktigt har prisat in en övertro på de snarlika förvärvsmodellernas så kallade multipelarbitrage.

Andra rapportaktuella bolag med betydande serieförvärvspremier inbyggda i börskursen innefattar bland annat förvärvskonglomeratet Lifco, som rapporterar vid lunchtid, i dag onsdag 23/10.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom