Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Ska upptäcka brott innan de begås”

2019-06-19 18:00

Han var en av frontfigurerna bakom mobiltelefontillverkaren Motorolas återkomst. Nu har Magnus Ahlqvist i uppdrag att göra säkerhetsjätten Securitas ledande inom intelligent säkerhet.

Under 2010 arrangerade Kungliga Vetenskapsakademien en delegationsresa till Kina. På schemat stod bland annat ett möte med landets dåvarande vicepresident Xi Jinping och besök på rymdforskningscentret CASC. Med på resan var, utöver kung Carl XVI Gustaf, en uppsjö svenska näringslivsprofiler, däribland Marcus Wallenberg, Pär Boman och Carl Bennet. En kväll samlades delegationen på en av Shanghais restauranger där det serverades krabba och andra kinesiska anrättningar. Inbjuden till middagen var också Magnus Ahlqvist, vid tidpunkten ansvarig för mobiltelefontillverkaren Sony Ericssons (numera Sony Mobile Communications) kinesiska verksamhet.

Bredvid honom satt Melker Schörling, som då var styrelseordförande i Securitas och som fortfarande är storägare i det börsnoterade säkerhetsbolaget. Under den tre timmar långa och ceremoniella middagen hade den då 36-årige, och i svenska affärssammanhang relativt anonyme, Magnus Ahlqvist möjlighet att utbyta insikter med den mer erfarne företagsledaren. Kanske var det, mot bakgrund av detta bordssamtal, ingen slump att Magnus Ahlqvist ett par år senare, 2015, utsågs till chef för säkerhetsbolaget i Europa, med placering i London. Och sedan i mars i fjol är han dess vd. När Affärsvärlden intervjuar honom på huvudkontoret i Stockholm har han avverkat strax över ett år på posten, vilken också innebar att han debuterade som börs-vd. Det var dock inte bara middagen med Melker Schörling som bidrog till anställningen, även bolaget som sådant lockade.

– Melker gjorde djupt intryck på mig med sin mänsklighet och förmåga att bygga starka team och företag. Sedan är Securitas ett spännande bolag att arbeta i då det har global närvaro och starkt varumärke. Dessutom finns stora möjligheter att förbättra affären ytterligare med teknikens hjälp.

Han bor fortfarande med sin familj i London, men ska under sommaren flytta till Stockholm. Det betyder att han kommer att bo i Sverige för första gången på tjugo år. Under sina två decennier utomlands har han på nära håll kunnat bevittna mobiltelefonbranschens snabba utveckling. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm i mitten på 1990-talet började Magnus Ahlqvist, runt millennieskiftet, arbeta för då nybildade mobiltelefontillverkaren Sony Ericsson. Under 2000-talet gjorde han en snabb klättring inom organisationen. De följande 13 åren var han chef för bolagets mångmiljardverksamheter – tillverkning och försäljning av mobiltelefoner – i först Kanada, sedan Spanien och Portugal och därefter Kina med omnejd. År 2013 kontaktades han av Google som precis hade köpt Motorola, en amerikansk mobiltelefontillverkare (i dag ägd av kinesiska Lenovo) som vid sidan av Nokia hade drabbats hårdast av Apples och Samsungs snabba framfart. Magnus Ahlqvist, som är uppvuxen i Göteborg, blev chef för Motorola-rörelsen i Europa, Mellanöstern och Asien. Efter flera svåra år hade bolaget då bytt strategi. Produktportföljen renodlades; de skrotade gamla modeller och lanserade färre nya telefoner men med tydligare profiler, varav den första var Moto X, släppt 2013. Samtidigt ändrades distributionen från i huvudsak fysisk återförsäljning till e-handel på flera marknader, till exempel Indien, där Magnus Ahlqvist var ansvarig.

– Det var en kombination av att Google var ägare, vårt starka varumärke och erbjudande samt ett ändrat arbetssätt som gjorde att vi lyckades ta marknadsandelar i Europa och i Indien, säger han.

Efter sejourerna på Sony Ericsson och Motorola är Magnus Ahlqvist knappast obekant med att jobba på globala teknikdrivna bolag. Det har han nytta av som vd för Securitas, som ursprungligen grundades 1934 av Erik Philip-Sörensen i Helsingborg. Sedan 1980-talet, då företaget förvärvades av den nuvarande huvudägaren i form av investmentbolaget Latour som kontrolleras av familjen Douglas, har säkerhetsbolaget gjort en internationell expansion, inte minst via en mängd förvärv. Två nedslag: år 2010 gjordes 15 större uppköp, och året efter skedde 19 stycken. Numera har Securitas omkring 370 000 anställda och under fjolåret redovisade bolaget en försäljning på 101 miljarder kronor med Nordamerika och Europa som största marknader.

Sedan ett par år tillbaka befinner sig dock säkerhetsföretaget i en digital omställning, och det är denna som Magnus Ahlqvist har till uppgift att fullfölja och accelerera. Historiskt har bolaget i huvudsak erbjudit fysisk mobil eller stationär bevakning, alltså säk­erhetsvakter som till exempel rycker ut vid larm, genomför nattliga ronder eller övervakar butiker på dagtid. Men olika former av digital teknik blir nuförtiden ett allt större inslag i verksamheten. En kostymklädd Magnus Ahlqvist ställer sig vid whiteboard-tavlan på kontoret och skissar upp hur det, i förenklade ordalag, kan gå till. Ett exempel: Ett larm utlöses på en industrianläggning. Securitas kan då via någon av deras 40-tal operationscentraler kontrollera området via kameror, och genom högtalare tilltala och avvisa eventuella inkräktare. På det viset reduceras behovet av stationär fysisk väktarbevakning på plats eller utryckning efter larm. De senaste åren har bolaget gjort flera förvärv inom det elektroniska säkerhetsområdet. Och i fjol stod segmentet elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar för 20 procent av omsättningen, vilket kan jämföras med 8 procent under 2013. Huvudskälet till det digitala skiftet är att förbättra säkerhetserbjudandet till kunderna, enligt Magnus Ahlqvist.

Men en annan orsak till den digitala omvandlingen är också att minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. Ett av bolagets finansiella mål är en årlig genomsnittlig ökning om 10 procent av vinsten per aktie, något som de inte riktigt har uppnått de senaste åren. Bolaget har som nämnt 370 000 anställda, vilket i praktiken innebär att löneökningar är ett ständigt problem som måste pareras såväl med höjda priser gentemot kunderna som genom ökad användning av teknik. I dag står löner för 80 procent av rörelsekostnaderna, uppger vd:n. Innebär då deras digitala förändringsarbete att Securitas på sikt behöver färre antal anställda än vad som är fallet i dag?

– För några år sedan trodde en del internt att vi skulle vara färre, men tack vare bättre erbjudande har vi vuxit snabbare än marknaden i antal anställda, säger Magnus Ahlqvist och fortsätter:

– Människor kommer alltid att vara viktiga, men vi vill klättra uppåt i värdekedjan genom att erbjuda både fysisk bevakning och fjärrstyrda övervakningstjänster, och genom att kunna anpassa säkerhetslösningarna efter förändringar i kundernas risksituation.

Nästa steg för Securitas är vad Magnus Ahlqvist kallar för intelligent säkerhet. I korthet handlar det om att erbjuda säkerhetstjänster baserade på analys av företagets enorma datamängder som genereras av kameror, sensorer och väktarnas rapportering. Bolaget inledde i fjol ett digitaliseringsprojekt med målet att upprätta en teknisk plattform inom detta fält, och ett annat parallellt projekt syftar till att omorganisera koncernens it-infrastruktur. Ett 60-tal landsspecifika it-enheter ska samlas i ett fåtal globala it-center. Detta väntas, efter färdigställandet 2022, bidra till minskade it-kostnader om 300 miljoner kronor årligen.

– Vi är ledande inom teknik och lösningar, men intelligent och datadriven säkerhet kommer att bli nästa stora förändring i branschen. Vårt mål är att i förlängningen, baserat på analys av realtidsdata och historisk information, ha förmåga att upptäcka brotten innan de begås.

År 2019 har börjat lovande för Magnus Ahlqvist. Under första kvartalet överträffade bolaget förväntningarna och redovisade intäkter på 26,7 miljarder kronor. Detta innebar en organisk tillväxt på 7 procent, vilket kan ställas mot en tillväxt på 5-6 procent årligen för den globala säkerhetsmarknaden. Rörelsemarginalen förbättrades till 4,8 procent jämfört med 4,7 under samma period i fjol. Marknaden tycks positivt inställd till Securitas. Aktiekursen har avancerat med ungefär 14,6 procent sedan årsskiftet, en uppgång som är i linje med Stockholmsbörsens index. Hur marknaden reagerar i slutet på juli, när Securitas presenterar rapporten för årets andra kvartal, återstår att se. Vad tänker då Magnus Ahlqvist om bolagets framtid?

– Jag tror inte att någon konkurrent har samma kundnärhet, vision och riktning. Vi investerar stort och har kommit längre än andra i vårt arbete med att kombinera människor och teknik. Vi är därför välpositionerade när branschen omvandlas mot mer intelligent och datadriven säkerhet.

Magnus Ahlqvist

Född: 1974.

Bor: Stockholm/London.

Familj: Lena och tre barn.

Utbildning: Ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Haft olika ledande positioner på Sony Ericsson och Motorola, chef för Securitas i Europa mellan 2015 och 2018, sedan 2018 vd för säkerhetsbolaget.

Fritidsintressen: Familjen, landsvägscykel och golf.

5 procents marginal

Omsättning: 26,7 miljarder kronor Q1/2019 (23,4 miljarder kronor Q1/2018)

Rörelsemarginal: 4,8 procent Q1/2019 (4,7 procent Q1/2018)

Största ägare enligt röstandelar: Gustaf Douglas med familj, Melker Schörling.

Vd: Magnus Ahlqvist.

Antalet anställda: 370 000.

Om verksamheten: Säljer olika säkerhetslösningar – till exempel mobil bevakning och fjärrstyrd larmövervakning – till kunder inom en rad segment, däribland flygplatser, kontor, banker och shoppingcentrum. Har verksamhet i 52 länder med Nordamerika och Europa som största marknader.

Securitas i årtal

1934: Erik Philip-Sörensen grundar Hälsingborgs Nattvakt i Helsingborg. Expansion inleds genom förvärv av andra bevakningsbolag.

1972: Byter namn till Securitas.

1985: Investmentbolaget Latour blir ny ägare till Securitas.

1987: Melker Schörling tillträder som vd och blir samtidigt delägare i bolaget.

1991: Securitas går till börsen.

1994: Finska Abloy köps och förenas med Assa, vilket Securitas förvärvade 1988. Lås- och dörrlösningstillverkaren Assa Abloy delas ut till aktieägarna. 1999: Etablering av Securitas i USA påbörjas.

2001: Köper värdehanteringsbolaget Loomis.

2006: Divisionerna Securitas System respektive Direct delas ut till aktieägarna.

2008: Loomis delas ut till aktieägarna och noteras som separat bolag.

2010: Gör 15 förvärv som omfattar totalt 19 500 anställda.

2011: Gör 19 förvärv som omfattar totalt 24 900 anställda.

2012: Påbörjar ett omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingsprogram i samtliga divisioner.

2015: Köper Diebold Electronic Securitys nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet.

2016: Gör ytterligare förvärv inom elektronisk säkerhet. Dessa bidrar till omställningen till säkerhetslösningar där stationär och mobil bevakning kombineras med elektronisk säkerhet.

2018: Magnus Ahlqvist tillträder som vd.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom