Storslam för Carnegie

Investmentbanken Carnegie kammar hem priset som fjolårets finansiella rådgivare både vad gäller kvalitet och kursutveckling för börsens största nykomlingar. Erik Penser Bank vinner i kategorin småbolag och Sedermera Fondkommission tar priset som mikrobolagens finansiella rådgivare.
Martin Brandt tog emot priset för Carnegies räkning som fjol-årets bästa finansiella rådgivare i storbolagsklassen. Foto: Tobias Ohls

”Vi gör vad vi kan för att förbereda bolagen för börsen och vi är ett stort gäng med mångårig erfarenhet. Men vi är ödmjuka inför faktum att händelseutvecklingen för IPO:s efteråt, både vad gäller aktiekurs och bolagens utveckling, då det ligger utanför vår kontroll”, säger Tony Elofsson, chef för Corporate Finance Sverige på investmentbanken Carnegie.

Genomförande av stora börsnoteringar slukar enorma resurser och involverar alla tre affärsområden på Carnegie: Investment Banking, Securities och Private Banking. I navet för en notering finns en projektgrupp på mellan sex och åtta medarbetare inom Investment Banking som förbereder bolaget för notering tillsammans med övriga rådgivare. Ett par aktieanalytiker spenderar också en till två månader på att förstå bolaget. Därefter kopplas mäklare in, ett roadshowteam tas fram och back office involveras i en process som brukar ta ett halvår.

”Vi brukar säga att hela Carnegie är inblandat i en börsnotering, där alla medarbetare har en viktig roll att fylla. Börsnoteringar passar vår kundfokuserade affärsmodell perfekt”, säger Tony Elofsson.

Vad avgör vilka IPO:er ni tar er an?

”Vi ska uppfatta att det är ett bra bolag i grunden, med bra ledning och väl fungerande affärsmodell. Vi ska tro på att kloka investerare vill investera i bolaget till rätt värdering”.

Kan du berätta om en särskild utmaning kring någon av de stora börsnoteringarna?

”Karnov var den första IPO:n efter en period av högre volatilitet i marknaden. Ett väldigt fint bolag där säljaren hade en bestämd uppfattning om värdet. Vi löste utmaningen genom en väldigt omfattande ankringsprocess bland investerare och ett fast pris. Ankring via så kallade cornerstones har allmänt varit ett framgångsrecept för svenska IPO:s de senaste fem åren”.

IPO-marknaden i Sverige har varit väldigt aktiv och väl fungerande sedan 2014 och framåt. I fjol var det ett något lägre utbud, men fortsatt stark efterfrågan. Bakgrunden till lägre utbud var nedgången i aktiemarknaden under fjärde kvartalet 2018, men det kom igång igen senare under 2019, fastighetssektorn blev snart aktiv och Carnegie var bland annat rådgivare för tre svenska börsnoteringar inom den sektorn, så var även Swedbank som får ett hedersomnämnande i årets rankning som finansiell rådgivare för IPO:er i miljardklassen.

I år har noteringsklimatet förändrats avsevärt och precis som många andra finansiella rådgivare hade Swedbank tillsammans med Kepler Cheuvreux en handfull IPO-mandat när coronakrisen slog till.

”Förberedelsearbetena har fortsatt om än i lägre fart. Skarpa diskussioner med investerare är av självklar anledning inte intensiva. Huvudspåret för samtliga kandidater är att avvakta lämpligt marknadsläge, säger Jacob Ahlqvist, managing director Investment Banking på Swedbank.

Han tror dock att aptiten på börsintroduktioner kommer tillbaka i takt med, eller om, volatiliteten minskar och effekterna av epidemin klarnar.

”I samband med corona har många sparare sålt sina fondandelar. Nettoinsättning i aktiefonder behöver komma tillbaka för att ge djup i efterfrågan. Vidare måste både köpare och säljare bli bekväma med en ny prisnivå”, säger han.

Rådgivare till noteringar av miljardbolag 2019

Huvudrådgivare Noteringar Flaggor Medianutv
Carnegie* K-Fastigheter, K2A Fastigheter, John Mattson, Karnov Group, SATS 1 48%
J.P Morgan** Traton, EQT AB 3 25%
Swedbank** Akelius D-aktie, Fastpartner D-aktie, K2A Fastigheter 1 2%
Deutsche Bank Traton, Akelius D-aktie 2,5 -32%
SEB EQT 2 114%
Pareto Mentice 3 7%
Morgan Stanley SATS 3 -24%
ABG Sundal Collier SATS 3 -24%
Goldman Sachs Traton 4 -53%
Citigroup Traton 4 -53%

*Årets IPO **Hedersomnämnande

PENSER VINNARE I SMÅBOLAG

Erik Penser Bank är inriktad mot mindre bolag och brukar årligen göra mellan två och fyra IPO:er. För fjolåret tar firman hem priset i kategorin “Småbolagens rådgivare kvalitet” då banken anlitades som finansiell rådgivare för börsnoteringarna av Upsales samt OssDesign. Vid sidan av noteringar hjälper Erik Penser noterade bolag ta in kapital genom företrädes- och riktade emissioner.

”Tack vare alla IPO:er har antalet bolag på First North ökat betydligt och uppgår idag till cirka 300 varav många har återkommande kapitalbehov. Osäkerheten på aktiemarknaden har gjort att många bolag försöker skjuta på sina kapitalanskaffningar och de som behöver göra emissioner nu behöver anpassa storlek och villkor”, säger Magnus Vestin på Erik Pensers Corporate Finance-avdelning.

Det finns ett antal svenska institutioner med intresse att investera i mindre bolag och målsättningen vid varje IPO är att attrahera en eller flera av dessa aktörer som ankarinvesterare.

”Initialt kanske vi har möten med ungefär fem institutioner. På senare tid har vi märkt att institutionerna blivit mer försiktiga vad gäller ankarinvesteringar”.

När coronakrisen slog till var Erik Penser Bank finansiella rådgivare åt ett it-bolag som skulle ha noterat sig runt påsken.

”Men alla insåg att vi inte kunde gå vidare i ett läge då börsen backade så pass mycket. Om det kommer igång efter sommaren återstår att se, det hänger ju samman med hur börsen går i höst.” säger Magnus Vestin.

Rådgivare till noteringar av småbolag 2019

Huvudrådgivare Noteringar Flaggor Medianutv
Arctic Securities 24Storage, Tingsvalvet Fastighets 4,5 -3%
Carnegie Optomed, Mälardalens Omsorgsfastigheter, Zwipe 3 -9%
Erik Penser Bank* Upsales Technology, OssDsign 2,5 -23%
Redeye** Teqnion, MOBA Network 2,5 -25%
G&W FK Ferroamp 6 321%
Partner FK Vertiseit 2 -17%
Pareto QleanAir 2 -19%
Vator Ascelia Pharma 4 -28%
Tofte & Company Astralis Group 4 -43%
Sedermera FK Nustay 4 -85%
Eminova Triboron International 5 -55%
Avanza Bank Transcendent 6 -56%
Naventus Corp. Eco Wave Power 7 -72%

*Årets IPO **Hedersomnämnande

Naturligtvis är noteringsmiljön tuffare nu men det är inte bara av ondo, poängterar Richard Goldman, Head of Corporate Finance på Redeye som fått ett hedersomnämnande för bästa kvalitet i kategorin Småbolagens rådgivare för noteringarna av Teqnion och MOBA Network.

”Vi märkte en avtagande tendens vad avser börsnoteringar under 2019 vilket ställde högre krav på bolagen som ska noteras vad gäller mognadsgrad, kassaflöden och substantiell försäljning. De klassiska variablerna blev viktigare och det är bra. Under åren 2016–2018 kom det nämligen ut en rad förhoppningsbolag med skiftande kvalitet” säger han.

I fjol var ett fantastiskt börsår och att de stora bolag som noterades gick bra beror på att de just uppfyllde klassiska kvalitetskrav, tror Goldman.

”Men fjolåret känns avlägset och om kvalitetskraven höjdes 2019 har de stegrats ytterligare under våren 2020”.

SEDERMERA LITAR PÅ ETISK KOMPASS

Vad gäller mikrobolagen är Sedermera Fondkommission vinnare i kategorierna kvalitet och kursutveckling. Hans Nilsson, director of corporate finance säger att det som utmärker firman är dess etiska kompass.

”Varken vår styrelse eller personal har möjlighet att erhålla någon typ av bonus eller rörlig ersättning.  Vidare har vår personal ett totalförbud att investera på svensk och dansk MTF-marknad. Vi investerar inte heller i egna eller andra kapitaliseringar, och då har vi inga incitament att verka för något annat än det som är bäst för våra kunder och värdepappersmarknaden som helhet.”

Hans Nilsson är heller inte så orolig för att det framtida noteringsklimatet.

”Det kommer att lossna igen. Historiskt har det alltid stannat upp lite när det blir oroligt i marknaden, men det skapas nya normallägen. Att notera bolag och få tillgång till en långsiktig finansiell muskel borde vara attraktivt även framgent”.

Rådgivare till noteringar av mikrobolag 2019

Huvudrådgivare Noteringar Flaggor Medianutv
Sedermera FK* FluoGuide , Carbiotix 1,5 38%
Göteborg Corp. Amido, Frill 9 -50%
G&W FK Inzile 2 148%
Corpura Lipidor 3 120%
Eminova ZignSec 2 87%
Arctic Securities Selectimmune Pharma 1 74%
Mangold FK Kollect on Demand 4 -46%
Augment Partners InCoax 5 -70%

*Årets IPO

Läs mer om Årets IPO här.