Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Behåll kursdubblaren

2017-10-11 18:00

Industrikonglomeratet Duroc utvecklas åt rätt håll och slog till med ett nytt förvärv i somras. Aktien har sannolikt mer att ge.

KÖP För knappt ett år sedan, i nr 44/2016, fick sorgebarnet Duroc en köprekommendation vid en kurs på drygt 15 kronor. Flera ­positiva tecken och p/e 8 framstod som lockande.

I en uppföljning i nr 9/2017, vid kurs 23 kronor, förnyades köprådet efter Durocs förvärv av miljardkoncernen International Fibres Group (IFG), som producerar fibrer och garn av polypropylenplast till bland annat möbel- och bilindustrin. P/e-talet var då kring 10. Aktien har därefter fortsatt upp och handlas nu i 29 kronor.

I somras slog vd John Häger till och förvärvade belgiska Bonar Agro, som tillverkar fiberbaserade textilier som används vid professionell odling av grödor. Bolaget omsätter cirka 20 miljoner euro, vilket innebär att det ökar Durocs omsättning med drygt 8 procent. Förvärvsobjektet är lönsamt, men oklart hur. Givet hur försiktig Durocs ­huvudägare och ordförande Peter Gyllenhammar är, samt att säljaren – ett brittiskt börsbolag – hade bråttom, lär det ha varit en låg multipel.

”Duroc avser inte utvecklas till en finansiell schweizerost”, skrev Peter Gyllenhammar i den färska årsredovisningen, där han uttrycker sig kritiskt till serieförvärvare som med i hög grad lånat kapital bygger goodwill-berg.

Även om Gyllenhammars försiktighet långsiktigt är vettig kan det kortsiktigt ligga Duroc i fatet på en börs där riskaptiten är stor och där investerarna ­föredrar schweizerostar framför Gyllenhammars mer solida ­parmesan, om liknelsen tillåts.

Efter senaste förvärvet är Duroc en koncern som omsätter cirka 2,5 miljarder med en rörelsemarginal kring 5 procent. Börsvärdet är drygt 1,1 miljard och bolaget sitter även efter ­förvärvet på en liten nettokassa.

Då Gyllenhammar inte verkar intresserad av att belåna Duroc för att finansiera nya förvärv, lär nästa affär dröja åtminstone några kvartal. Tillväxten får dock stöd av det belgiska för­värvet samt redan genomförda kapacitetsinvesteringar inom IFG, där produktion startar under fjärde kvartalet.

På våra nya prognoser handlas Duroc till p/e 12, vilket innebär att aktiens tid som fynd är förbi. På en relativt dyr börs är vi ändå inne på att aktien är värd att behålla. IFG:s bransch är inte den hetaste, men bolaget har en bra marknadsposition och möjlighet att konsolidera branschen ytterligare via tilläggsförvärv. Vidare har Duroc en stark och bra ägare och en vd som gjort allt rätt hittills. Givet storleken på IFG känns det gamla Duroc alltmer apart i koncernen. Avyttringar efter uppstädning skulle inte förvåna. I vårt ettåriga perspektiv tar vi sikte på 35 kronor.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom