Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Fullvärderad börsgunstling

2017-10-11 18:00
För hög risk. Men för långsiktiga investerare kan Troax vara intressant. Vd Thomas Widstrand tror på Kina i framtiden. Foto: LINNEA RHEBORG

Troax har rusat på börsen. Nu är multiplarna väl uppskruvade eftersom aktiemarknaden helt har bortsett från det cykliska inslaget i verksamheten.

VÄNTA Det verkar vara något speciellt med den småländska myllan. En rad välskötta och framgångsrika börsbolag som till exempel elbolaget Garo, friluftsproduktbolaget Thule, handelsföretaget Bufab och värmebolaget Nibe har alla sitt ursprung eller huvudkontor i Småland. Ett annat bolag med småländska rötter som minst sagt har rosat aktie­ägarna är robotstängselbolaget Troax, med huvudkontor i Hillerstorp.

Aktieägare som varit med på hela resan sedan börsintroduktionen i mars 2015 har fått se kursen gå från 66 till 305 kronor, motsvarande drygt 360 procent. Affärsvärlden köprekommenderade aktien i november 2015 och bolagets framfart lyfte aktien långt över dåvarande riktkursen. Under 2017 har aktien rusat med hela 56 procent.

Troax är marknadsledare inom den för utomstående till synes något udda nischen områdesskydd för inomhusanvändning. I branschen kallas det för metallbaserade nätpaneler och innebär enkelt uttryckt det stängsel och de konstruktioner som fysiskt säkrar och skyddar industrirobotar från sin omgivning.

Det finns ett antal underliggande drivkrafter som gör att marknaden växer i en ganska hygglig takt. Den allmänt ökade automatiseringen med olika robotar inom tillverkning och logistik liksom ökade säkerhetsbestämmelser, inte minst EU:s maskindirektiv, landar i en genomsnittlig förväntad årlig tillväxt på mellan 7 och 8 procent.

Den här verksamheten utgör affärsområdet Maskinskydd, som står för nästan 60 procent av Troax omsättning. Bilindustrin i Tyskland och Italien är betydande kunder. Nästan hela Troax omsättning genereras i Europa och endast 11 procent härrör från nya marknader, som till exempel USA. Genom förvärvet av amerikanska Folding Guard i december förra året kommer dock närvaron successivt att öka. Asien ligger efter i säkerhetstänkandet och är ännu en liten marknad. Enligt vd Thomas Widstrand ligger en mer substantiell kinesisk marknad kanske fem år fram i tiden.

Troax har levererat över­tygande kvartalsrapporter och det är få bolag på Stockholmsbörsen som kan uppvisa en så hög organisk tillväxttakt. Historiskt har Troax lyckats växa ungefär dubbelt så snabbt som den underliggande marknaden och i nuläget högre än så. Justerat för förvärv och valutaeffekter var ökningen 22 procent under första halvåret jämfört med föregående år. Orderingången skvallrar om en stark marknad kortsiktigt.

Trots en något fallande bruttomarginal och att förvärvet ­Folding Guard kortsiktigt pressar rörelsemarginalen lyckas Troax som helhet förbättra rörelsemarginalen. Volymökningen väger tyngre och har medfört ett högt kapacitetsutnyttjande. Rörelsemarginalen på rullande tolvmånader har stigit till 22 procent, väl över bolagets mål på 20 procent. Om nuvarande positiva trend håller i sig väntar nödvändiga kapacitetsinvesteringar under nästa år.

På risksidan finns bolagets cykliska exponering och stora Europaberoende. Vid finanskrisen försvann nästan en tredjedel av omsättningen. Kortsiktigt påverkar främst fordonsindustrins investeringsplaner, men kundbasen är väl diversifierad och Troax säljer även produkter för förråd, lager och industriväggar.

Summerat är Troax ett kvalitetsbolag uppbackat av skickliga huvudägaren Latour med 30 procent av aktierna. För långsiktiga investerare som söker en alternativ exponering i den pågående automations- och robottrenden kan Troax vara intressant.

Kortsiktigt ser vi dock en för hög risk i aktien givet att bolaget trots allt är cykliskt. Utrymmet för besvikelser är lågt givet värderingen som landar på ev/ebit 23 respektive 20 på våra prognoser för 2017 och 2018. Prognoserna inkluderar dessutom en förvärvsbaserad tillväxt på 33 procent i år och en organisk dito på 10 procent 2018, vilket är relativt höga förväntningar. Det räcker med en rapportbesvikelse eller rejäl sättning på aktiemarknaden där tillväxtmultiplarna generellt skruvas ner för att Troax kan falla ganska mycket från nuvarande nivå. Det är värt att vänta in ett bättre ingångsläge det närmaste året.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom