Duni: Torka i resultaträkningen

Trots krafttag med höjda priser och nedskärningar verkar det svårt att helt motverka effekten av höga distributions- och råvarukostnader. Finns det fog att ifrågasätta en återhämtning till forna rörelsemarginaler över 10 procent? Kanske inte, men det krävs nog att Duni redan nästa kvartal ser betydligt bättre ut.

Duni (113 kr) håller på att repa sig efter ett 2018 då marginalerna pressades rejält av faktorer som skenande massapriser, högre elpriser och saftigare transportkostnader.

Det finns skäl att tro på en återhämtning. De omständigheter som tyngt lönsamheten är externa och påverkar alla aktörer i branschen, snarare än bolagsspecifika för Duni.

Det borde därför finnas goda möjligheter att höja priserna mot kund och på sikt åter nå rörelsemarginaler kring 10-11 procent som Duni haft historiskt. Dagens rapport från servettbolaget var dock inte ett steg i rätt riktning.

Q1 2019 Q1 2018
Omsättning 1 264 Mkr 1 080 Mkr
– tillväxt 17% 7%
– varav organisk 0% 2%
Bruttoresultat 301 Mkr 295 Mkr
– bruttomarginal 23,8% 27,3%
Operativt rörelseresultat * 93 Mkr 90 Mkr
– operativ rörelsemarginal * 7,4% 8,3%
Vinst per aktie 1,08 kr 1,22 kr
* Exkluderar i första hand avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar

Att marginalerna är fortsatt rekordlåga är oroväckande – särskilt eftersom det finns ett antal faktorer som borde verka i motsatt riktning:

  • De aviserade prisökningarna är till stor del genomförda vilket gradvis gett bättre effekt under kvartalet.
  • Bolagets effektiviseringsprogram med bedömd besparingseffekt om 35 Mkr årligen har bidragit positivt.
  • Valutaeffekten av svag krona har stärkt såväl omsättning som resultat och gynnat rörelsemarginalen med 0,3 procentenheter.
  • Förvärv som australienska BioPak med omsättning på 385 Mkr och en rörelsemarginal som i oktober beskrevs ligga ”väl i linje med Dunis finansiella mål” om 10 procent har kommit in i böckerna.

Men trots det försämras alltså rörelsemarginalen.

Logistikmarknaden är fortsatt problematisk där kapacitetsbrist medfört högre distributionskostnader. Duni har tidigare jobbat med initiativ att förbättra logistikflödet men har åtminstone inte fått ut någon synbar effekt av detta i det här kvartalet.

Mer oroande är att bolagets prishöjningar inte tagits emot helt väl i alla affärsområden. Värst är utvecklingen inom konsumentbenet (ca 20 procent av omsättningen) där Duni säljer framför allt servetter och dukar till detaljhandeln. Marknaden beskrivs ha överkapacitet och konkurrensen på affärer med större volym har ökat. Det har medfört att Duni tappat ett antal större lågmarginalaffärer – vilket i sin tur leder till sämre kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningarna.

Här är högsta prio att vinna nya storkunder framöver. Men det kan vara svårt att göra med god lönsamhet på en marknad där många aktörer, inklusive Duni, sitter med överkapacitet.

Duni
Börskurs: 113,00 kr
Antal aktier (miljoner): 47,0
Börsvärde: 5 311 Mkr
Nettoskuld: 1 809 Mkr
VD Johan Sundelin
Styrelseordförande Magnus Yngen
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 4 927 5 500 5 720 5 834
– Tillväxt 10,9% 11,6% 4,0% 2,0%
Rörelseresultat 351 440 572 583
– Rörelsemarginal 7,1% 8,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 245 304 405 416
Vinst per aktie 5,21 6,50 8,60 8,80
Utdelning per aktie 5,00 5,00 5,00 5,00
Direktavkastning 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
Avkastning på eget kapital 9% 11% 15% 14%
Operativt kapital/omsättning 29% 29% 29% 28%
Nettoskuld/EBIT 4,2 3,6 2,6 2,2
P/E 21,7 17,4 13,1 12,8
EV/EBIT 20,3 16,2 12,4 12,2
EV/Sales 1,4 1,3 1,2 1,2

Tror man inte på rörelsemarginaler norr om 10 procent så ser aktien dyr ut. Vi börjar tvivla lite kring den saken. Analytikerna likaså som nu räknar med att Duni bara når drygt 9 procent om några år.

Även förvärvsspåret är svagare nu när skuldsättningen ligger kring 4 gånger rörelseresultatet.

Vi tycker det finns goda skäl att vara försiktig med aktien tills Duni tydligt visar bättre utveckling än dagens rapport bjöd på.

Dunis 10 största ägare Värde (Mkr) Andel
Rune Andersson (Mellby Gård) 1 593 30,0%
Polaris Capital Management 492 9,3%
Carnegie Fonder 480 9,0%
Lannebo Fonder 331 6,2%
ODIN Fonder 248 4,7%
Fjärde AP-fonden 231 4,3%
Swedbank Robur Fonder 198 3,7%
Handelsbanken Fonder 130 2,4%
Dimensional Fund Advisors 114 2,1%
Franklin Templeton 84 1,6%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.