Easyfill – orderboken måste fyllas på

Easyfill är en leverantör av smarta hyllsystem och har flera intressanta namn på kundlistan. Men det har inte räckt till för att skapa lönsamhet än. Kan bolaget accelerera tillväxten och vända till vinst?
Easyfills hyllösning förenklar och effektiviserar arbetet i butik...
Easyfill säljer hyllösningar till butiker. Syftet är dels att hyllorna skall vara frontade och bidra till en ökad försäljning samt minskat svinn för butikerna. Hyllorna är dessutom enklare att fylla på och frigör därmed tid till andra uppgifter för personalen i butikerna.
EasyFill
Börskurs: 1,17 kr Antal aktier: 111,4 m
Börsvärde: 135 Mkr Nettoskuld: 12 Mkr
VD:  Håkan Sjölander Ordförande: Richard Bagge

Easyfill (1,17 kr) säljer hyllösningar för att effektivisera påfyllningen av varor och lagermaterial samt sänka svinnet för butiker och öka försäljningen. Kunderna utgörs av livsmedelsbutiker, bensinmackar och andra snabbköpsbutiker.

Produkterna är egenutvecklade, patenterade och säljs globalt genom återförsäljare och distributörer. Bolaget säljer också släpvagnar.

Huvudkontoret ligger i Bräcke i Jämtland. Bolaget har varit listat på handelsplatsen Spotlight Stock Market sedan 2007. VD och storägare i bolaget är Håkan Sjölander som äger cirka 15% av kapitalet och en fjärdedel av rösterna.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 105 99 114 125
 – Tillväxt +26,6% -6,0% +15,0% +10,0%
Rörelseresultat -27 -11 -7 -4
 – Rörelsemarginal -25,6% -11,0% -6,0% -3,0%
Resultat efter skatt -25 -9 -5 -3
Vinst per aktie -0,28 -0,08 -0,04 -0,03
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital -42% -14% -8% -5%
Avkastning på operativt kapital Neg. Neg. Neg. Neg.
EV/Sales 1,4 1,5 1,3 1,2

Easyfills olika hyllsystem gör det enklare för anställda att fylla på varor i hyllorna. Varor med kortast hållbarhetstid, placeras längst fram och blir automatiskt den vara som kunden har möjlighet att välja. Att matsvinn minskar gör inte bara planeten mer miljövänlig utan sparar även pengar för Easyfills kunder. Bolagets produkter är dyrare än en vanlig lösning men kostnaden ska enligt Easyfill sparas in redan ett år efter inköp. Se video för exempel hur hyllsystemen fungerar.

Koncernen har hittills främst sålt produkterna via partners. Det är ofta kostnadseffektivt. Samtidigt finns risken att distributören inte lägger tillräckligt med tid och energi på den distribuerade produkten. Easyfill har nu valt att på vissa marknader (Sverige och Tyskland) ändra strategi och sälja produkterna direkt till slutkund. Bolaget slipper därmed en mellanhand och ser möjligheter att öka lönsamheten.

Initialt verkar den nya strategin omfatta butiker som redan har befintliga installationer från Easyfill. Risken är att befintliga försäljningspartners som arbetar för Easyfill kan välja att avsluta samarbetet. Ledningen i Easyfill menar att det är en risk värd att ta.

Släpvagnar

2017 förvärvade Easyfill den norska släpvagnstillverkaren Ebeco som då omsatte 28 Mkr med låg lönsamhet. Förvärvet gjordes för att Easyfill ville komma åt den ingenjörskunskap och produktionskapacitet som fanns i bolaget. Ebeco har sin produktion baserad i Slovakien och hade ett fyrtiotal anställda vid förvärvstidpunkten.

Easyfill har en rad stora och välkända kunder. Ett axplock av dessa är Walmart i Mexiko, kyldisktillverkaren Carrier, bensinstationskedjan MOL med över 1600 stationer runtom i Europa. Bolaget har också sålt produkter till Cirkle K och olika ICA-butiker.

Avtal med större kunder är inget nytt för bolaget men trots det har den stora försäljningssuccén uteblivit. Nyligen ville den spanska kyldisktillverkaren Exkal, som har rullat ut Easyfills produkter till butikskedjan Mercadon, själva tillverka Easyfills produkter mot att de betalar en licensavgift. Detta tyder på att Easyfill har en attraktiv produkt. Förhandlingar kring licensavgifter pågår. Uppnås ett avtal skulle det sannolikt innebära höglönsamma intäkter för Easyfill, då de inte behöver bekosta produktionen.

Easyfill hade en omsättning på 83 Mkr under de första nio månaderna 2020. Det var i princip i nivå med utvecklingen under motsvarande period 2019. Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr. Bruttomarginalen är omkring 30%. Givet nuvarande omsättning och kostnadsnivå har bolaget en lång väg till lönsamhet.

Under 2020 genomförde Easyfill en nyemission, som tecknades till 82% och tillförde bolaget 17 Mkr. Pengarna användes för att betala av lån. Vid utgången av det tredje kvartalet hade Easyfill 4 Mkr i kassan. Vi ser risk att bolaget kommer tvingas till ytterligare kapitalanskaffningar framöver.

I huvudscenariot skissar vi, generöst, på att försäljningen ökar med 10-15% kommande år. En risk att bolagets nya försäljningsstrategi med högre andel direktförsäljning inte blir så framgångsrik som bolaget hoppas på. Vi räknar med att lönsamheten successivt stärks under prognosperioden. Easyfill har flaggat för en del kostnadsbesparingar. Använder vi en multipel på 1,2 gånger omsättningen (20% rabatt mot större bolag som Fagerhult) finns ingen uppsida att tala om.

  • I ett optimistiskt scenariot tar försäljningen rejäl fart. Vi skissar på 30% tillväxt. Då är uppsidan stor. Kanske ser någon större partner eller kund strategiskt värde i Easyfills teknologi och lägger ett bud på bolaget.
  • I ett pessimistisk scenario fortsätter den höga förlusttaken. Risken är att ägarna tröttnar på att tillskjuta nya pengar. Nedsidan är enkelt uttryckt betydande och försäljningen inte tar fart.

Easyfill har produkter som verkar skapa nytta för butikerna genom att öka försäljningen och minska matsvinnet. Det ligger i tiden. Men trots detta har bolaget inte fått det att lossna och Easyfill brottas med förluster. Bolaget behöver fylla på orderboken och nå en väsentligt större volym för att ändra på det. Alternativt förändra sin marginalstruktur till det bättre – kanske genom att licensiera ut tillverkningen till större aktörer som den i Spanien. Detta är dock inga lätta saker att åstadkomma.

Att den senaste nyemissionen endast tecknades till 83% är inget styrketecken. Risken är att Easyfill behöver ta in mer pengar för att stärka balansräkningen.

Tio största ägare i EasyFill Värde (Mkr) Kapital Röster
Håkan Sjölander 25 15,0% 25,2%
Henning Bersagel 18 13,8% 11,3%
Avanza Pension 13 8,0% 6,8%
Björn Rodeholt 9 5,4% 4,6%
Claudia Rask 4 2,6% 2,2%
Nordnet Pensionsförsäkring 4 2,4% 2,0%
Richard Bagge 3 2,0% 1,7%
Kent Oliv Invest Aktiebolag 3 1,7% 1,4%
Tommy Ure 2 1,2% 1,0%
Carl Torbjörn Pettersson 2 1,1% 1,0%
Källa: Holdings