Freetrailer: IPO-guide inför notering på Spotlight

Danska Freetrailer gör så att exempelvis Ikea kan låna ut gratis släpkärror till kunder och andra. Intrycket är sympatiskt och Freetrailer är ett tillväxtbolag med lång historik. Teckningskursen 4,50 DKK är rimlig. Börsplus har dock hittat ett sänke som Freetrailer måste fixa för att aktien ska bli en vinnare.

SvD Börsplus tar sig an nya börsbolag på två olika sätt:

 • Grundläggande granskning av alla noteringar via Börsplus IPO-guide. IPOguiden fokuserar på prospektet, villkoren, alla aktörerna och eventuella ”varningsflaggor” kopplade till själva erbjudandet.
 • Aktieanalyser som går direkt till SvD Börsplus prenumeranter med råd om man bör teckna aktien eller ej. Analyserna fokuserar på bolagsanalys och aktievärdering. Det här är en sådan analys.
IPO-GUIDE Freetrailer
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader* 30 Mkr
Antal anställda 35
Teckningskurs 4,50 DKK
Rådgivare Corpura
Storlek på erbjudande* 19 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde efter IPO* Cirka 56 Mkr
Emissionskostnad* Cirka 3 Mkr (15,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO** 60%
Investerare som ska teckna i IPO Mikael Konnerup, Acasma, Göran Månsson, Per Nilsson, Philip Löchen, m.fl. (60% i åtagande)
Garanter
Varningsflaggor*** Två varningsflaggor
Sista teckningsdag 2018-05-29
Beräknad första handelsdag 2018-06-14 (16 dagars väntetid)
* Beloppen har växlat till kurs DKK/SEK 1,37
** Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
*** IPO-guidens metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Två varningsflaggor

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter bland 24 typfall av så kallade varningsflaggor. Genomsnittet efter drygt 130 granskade börsnoteringar är 1,3 varningsflaggor för miljardbolag, 1,9 för småbolag och 4,2 varningsflaggor för mikrobolag. En varningsflagga är alltså inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar två varningsflaggor i Freetrailer, att jämföra med 4,2 som är genomsnittet för mikrobolags noteringar.

# Kladdiga incitament

Kladdiga incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

Freetrailer har gett ut teckningsoptioner till rådgivaren Gemstone Capital med samma inlösenkurs som teckningskursen i noteringen.

Freetrailers vd Allan Sønderskov Darré svarar:

– Detta är en strategisk partner som stöttat bolaget i 2 år och som fortsatt vill vara involverade efter noteringen. Vi tycker därför att optionen är i bolagets och därmed aktieägarnas intresse. Notera också att optionen bara kan nyttjas till IPO-priset, dvs. det är i allas intresse att arbeta för värdeökning och det finns ingen rabatt, trots att vi har arbetat tillsammans i 2 år.

# Oseriöst intryck från prospekt

Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös ”haussighet” ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.

Freetrailers har flera slarvfel i prospektet.

Freetrailers verksamhet i korthet

Danska Freetrailer hyr ut släpvagnar med stora butikskedjor inom exempelvis möbelhandel (Ikea) eller byggvaruhandel (Silvan) som partners/kunder.

Släpvagnarna finns sedan att låna gratis (därav namnet Freetrailer) för konsumenter som vill frakta hem skrymmande inköp som möbler eller byggmaterial eller bara låna en gratis trailer.

Fördelen för partnern, som betalar en fast avgift för att kunna erbjuda Freetrailers tjänst, är främst att locka kunder genom att underlätta för storhandlare. Partnern får också sitt varumärke exponerat på de släpvagnar som kör omkring.

Merparten av intäkterna (68 procent) utgörs dock av tilläggstjänster som konsumenten köper i samband med lån av släpvagnar. Exempelvis onlinebokning till en kostnad om 29 DKK eller försäkring som kan tecknas för 49 DKK.

Freetrailer har 1 470 trailers via ett trettiotal partners på 188 platser i främst Danmark men även Sverige och Norge.

Freetrailer söker nu notering på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget) och tar i samband med det in 14 MDKK som ska användas till marknadsföring, teknikutveckling och internationell expansion. Filmen nedan åskådliggör hur affärsmodellen fungerar.

Nyckelpersonerna bakom bolaget

Freetrailer grundades 2004 av Allan Sønderskov Darré och Aksel Blomgren Ambjørner som är klart största ägare med 49 respektive 31 procent (före emissionen). Det är bra.

Darré är bolagets vd sedan start och sitter även i styrelsen. Han har en bakgrund inom logistik, marknadsföring och IT och har tidigare startat en del företag som Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) och webbyrån Grapenet (såldes 2005). Grundarna säljer inga aktier i noteringen utan köper faktiskt några. Efter noteringen äger de 34 respektive 20 procent.

Freetrailer
Börskurs: 4,50
Antal aktier (miljoner): 9,2
Börsvärde: 41 MDKK
Nettokassa: 13 MDKK
VD Allan Sønderskov Darré
Styrelseordförande Mikael Bartroff
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 37 46 58
– Tillväxt 23% 25% 25%
Rörelseresultat 0 1 3
– Rörelsemarginal 0,0% 3,0% 6,0%
Resultat efter skatt 0 1 3
Vinst per aktie 0,00 0,11 0,29
Utdelning per aktie
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0%
Operativt kapital/omsättning 4% 4% 4%
Nettoskuld/EBIT e.m. -9,8 -4,5
P/E e.m. 39,3 15,7
EV/EBIT e.m. 20,1 7,4
EV/Sales 0,8 0,6 0,4

Strategins trovärdighet

Några inledande reflektioner:

 • Freetrailer är verksamma sedan 2004 och redan 2007 passerade man 35 000 uthyrningar och 225 släpvagnar. 11 år senare har det växt till 1 470 släp på 188 hämtningsplatser via ett 30-tal samarbetspartners. Det är bra siffror även om det bara ger en omsättning på 30 MDKK.
 • Ikea och Silvan står för 50 procent av bolagets omsättning. Inte bra om man tappar någon av dem.
 • Verksamheten behöver inget stort rörelsekapital eftersom bolaget leasar merparten av sina släpvagnar.

Detta ser vi som centralt i Freetrailers strategi:

 1. Under 2018/2019 är målet att introducera självbetjäningssystem med smartphone-app och tillhörande elektroniskt lås. Det innebär att tjänsten blir helt digital och smidigare för konsumenten, och dessutom inte kräver personal från partners som administrerar uthyrningen. Det låter som ett bra och väldigt viktigt steg.
 2. Expandera i Sverige och Norge. I Sverige har man exempelvis 400 släp men ser potential på 4 000. Bolaget siktar nå 2 000 släp inom fem år.
 3. Expandera till Finland 2019/2020. Totalt i Norden ser man potential på 10 000 släp, sju gånger bolagets nuvarande storlek.
 4. Expandera till Tyskland och Beneluxländerna 2020/2021. Strategin är att lansera tjänsten på nya marknader med större partners som Ikea m.fl. Det ger en liten bas som bolaget kan bygga på med ännu fler partners. Det låter som ett rimligt tillvägagångssätt.

Målet är att omsätta 37 MDKK under räkenskapsåret 2018/2019 för att sedan växa med 40 procent årligen under kommande två-tre år med 8 procents rörelsemarginal.

Frågetecken:

 • Bolaget målar upp stor tillväxtpotential och siktar på 40 procent trots att man från en lägre bas bara vuxit cirka 20 procent historiskt. Är svårigheten att hitta bra partners? Kanske är inte efterfrågan så stor som bolaget hävdar?
 • Freetrailer expanderade till Sverige för över 10 år sedan när man 2008 tecknade avtal med Ikea Sverige. Trots det omsätter verksamheten enligt Allabolag bara dryga 7 Mkr. Omsättningen faller dessutom och ligger nu på samma nivå som 2012. Det rimmar inte alls med bolagets tillväxtstory. Historiken för den danska verksamheten ser dock bättre ut.
 • En annan fundering är hur dyr expansionen är. Gissningsvis kan det ta tid innan en ny hämtningsplats ”upptäcks” av konsumenter i närområdet och lån av gratis släpvagn blir en ny vana som driver intäkter för Freetrailer.

Börsplus slutsats om Freetrailer

Som så ofta vid nynoteringar så väljer vi att ta de finansiella målen med en näve salt. Dels av försiktighetsskäl och dels för att vi inte får ihop Freetrailers kommunikation.

Kapitalbindningen är bevisligen låg och bolaget säger sig sikta på 8 procents marginal året som börjar i juli 2018.

Så vad ska IPO-pengarna användas till? Det som anges i prospektet (teknikutveckling, utlandsexpansion etc) låter på oss som något som kommer sänka resultatet kortsiktigt. Inget fel i det – tillväxt kräver oftast ”investeringar”. Men varför då säga att bolaget ska ha hög lönsamhet i närtid?

Den klena svenska utvecklingen stämmer också till eftertanke. Med det sagt finns det mycket vi gillar med Freetrailer:

 • Ett väletablerat bolag som vuxit långsiktigt utan riskkapital.
 • Entreprenörer och storägare i förarsätet.
 • En intressant affärsmodell som med rätt förutsättningar kan få ”glamour-värdering” på börsen.
 • En värdering av aktien som inte är utmanande så länge bolaget visar tillväxte och tjänar åtminstone lite pengar.

Det ska bli intressant att följa bolaget framöver och oddsen för god avkastning är goda för den långsiktige som vill teckna aktier. Börsvärdet är dock på mikrobolagsnivå och handeln i aktien kan nog bli tidvis klen så detta är inget för investerare som kan behöva sälja vid fel tid.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.