Höga förväntningar på 24SevenOffice

Mjukvarubolaget 24SevenOffice har både en attraktiv affärsmodell och hög tillväxt. Det har inte gått marknaden förbi. Frågan är om bolaget kan svara upp mot de högt ställda förväntningar som ligger i dagens börskurs.
24sevenoffice levererar med sitt affärssytem redovisning, fakturering, kundhantering och projekthantering till sina kunder.
24SevenOffice
Börskurs: 48,00 kr Antal aktier: 60,2 m
Börsvärde: 2 651 Mkr Nettokassa: 111 Mkr
VD: Ståle Risa Ordförande: Karl-Anders Grønland

24SevenOffice (48 kr) är en leverantör av affärssystem till små och medelstora företag. Affärssystemet förenklar och effektiviserar bland annat redovisning, fakturering, kundhantering och projekthantering för deras kunder. Produkten levereras i abonnemangsform genom en molnbaserad lösning. 

Bolaget grundades 1997 och noterades i Sverige på Spotlight Stockmarket vid slutet av 2018. I noteringen tog bolaget in 40 Mkr för att finansiera sin expansion i Sverige. Målet är att bli det ledande affärssystemet i Norden. Marknadsvärdet uppgår för stunden till cirka 2,7 Mdkr.

VD är Staale Risa som äger cirka 2,5% av utestående aktier. Han har varit verksam i bolaget i totalt 19 år varav senaste tre i sin nuvarande position. Storägare med 48% av utestående aktier är riskkapitalbolaget R-Venture AS, som investerar främst i entreprenörsledda bolag inom teknologi- och sjukvårdsbranschen.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 143 185 241 301
 – Tillväxt 34% 29% 30% 25%
Rörelseresultat -23 2 24 45
 – Rörelsemarginal -16% 1% 10% 15%
Resultat efter skatt -24 1 18 34
Vinst per aktie -0,43 0,02 0,3 0,57
Direktavkastning 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avkastning på eget kapital -47% 2% 12% 20%
Avkastning på operativt kapital Neg. 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 1,6 -60,6 -5,3 -3,6
P/E -111,6 2400 160 84,2
EV/EBIT -119,7 1501,8 115,5 61,6
EV/Sales 19,4 15 11,6 9,2

24SevenOffice är verksam på den skandinaviska marknaden för affärssystem. Bolaget har tills expansionen i Sverige påbörjades fokuserat på den norska marknaden. Intäkterna består till 90% av abonnemangsintäkter. Affärssystemet är modulbaserat och kan levereras fristående eller appliceras i kundens egna system. Bolagets produkter sparar in tid för kunder genom att effektivisera deras arbetsprocesser. I relation till den arbetstid som sparas in är affärssystemet en liten kostnad.

Det är både tidskrävande och kostsamt att byta system, vilket gör att förnyelsegraden för bolag verksamma inom 24SevenOffice nisch tenderar att vara hög. Det gör att intäkter till större del är både säkra och återkommande. Att produkten levereras digitalt med höga bruttomarginaler gör verksamheten skalbar och att tillväxt är väldigt värdefullt.

24SevenOffice har också utvecklat AI -funktioner i sin programvara som gör det möjligt att automatisera enklare uppgifter som en redovisningskonsulter utför  idag. Nyligen fick de ett kontrakt med ett norskt bokföringsföretag som ska rulla ut det till sina kunder. Detta ska enligt 24SevenOffice automatisera 70-80% av det manuella arbete som vanligtvis görs. Kontraktet löper över 3 år med förväntade intäkter om 15 Mkr. Nyligen blev 24SevenOffice också delägare i norska Optin Bank. Tanken är att kunna erbjuda digitala företagstjänster för bankens kunder och bolagets ägarandel uppgår till 20%.

Strategin är att växa genom partners som använder bolagets produkter, som bland annat PwC, KPMG och Telenor. Samarbetspartners använder bolagets system internt och kan sedan sälja vidare det till kund mot att de delar på intäkterna. Nyligen slöts ett samarbete med ECIT AS som levererar tjänster inom redovisning, lön, HR samt affärssystem. ECIT har cirka 1400 anställda, är verksam i fem länder och har senaste åren växt genom att göra förvärv av mindre revisionsfirmor i bland annat Sverige och Norge.

24SevenOffice konkurrerar med bolag som Fortnox, Visma, Netsuite, e-conomic (uppköpt av Visma). Här menar 24SevenOffice att de fokuserar på en kundgrupp som är aningen större än den de konkurrenterna är inriktade på, det vill säga mellanstora företag. 24SevenOffice har generellt en högre prissättning än sina konkurrenter. Det beror enligt bolaget själv på att deras kunder kräver högre funktionalitet, större utbud av produkter samt möjlighet till att effektivisera administrativa processer.

För de senaste 12 månaderna har 24SevenOffice presterat intäkter om cirka 173 Mkr med en rörelsemarginal om -1,8%. För 2020 tror vi bolaget når en omsättning om 185 Mkr med cirka 1% rörelsemarginal vilket innebär en omsättningstillväxt om cirka 30% mot föregående år. Antalet kunder har för 2020 fram till Q3 växt med 25% och 2019 var omsättningstillväxten hela 35%. Intäkt per kund har beroende på mätperiod under året ökat med cirka 3 till 5%. Intäkter per användare uppgår under tredje kvartalet till 246 kr per månad.

24SevenOffice har för årets tredje kvartal visat lönsamhet med ett rörelseresultat om 2,4 Mkr vilket innebär en rörelsemarginal om 5,1%. Nyckeltal för expansionen in till Sverige särredovisas inte men det är nog inte en allt för vågad gissning att anta att delen inte bidrar nämnvärt till resultatet. Sverige nämns inte speciellt mycket i rapporterna vilket får en att undra hur lyckad expansionen är. Antalet anställda i den svenska delen uppgår idag till 24 personer att jämföra med de 25 personer som arbetade där i början av 2019.

I slutet av december tog bolaget in 250 Mkr genom att ge ut en konvertibel till riskkapitalbolaget Lugard Road Capital. Villkoren är att beloppet 2027 kan konverteras till aktier med 44 kr som teckningskurs. Detta var en premie mot börskursen på 25% när affären gjordes upp för en dryg månad sedan. Under tiden löper lånet med 1,5% i ränta.

Ihop med befintlig kassa – som fylldes på med nyemission i maj – har 24SevenOffice nu rejäla muskler på över 350 Mkr för förvärv eller andra större drag.  Hittills har endast mindre förvärv gjorts. Till exempel av redovisningsbyråer i Sverige för att stödja expansionen i den kanalen och av ägande i en norsk bank i syfte att skapa merförsäljning av finansiering till kundbasen.

Värderingen är mycket hög efter kursrallyt under 2020. Vår bild är att bolaget bör öka tillväxten något snäpp ytterligare för att svara upp mot de förväntningar som ligger i börskursen nu. Under 2020 dämpades dock tillväxttakten (+42% i Q4 2019 -> +18% Q3 2020) och även kundintaget har varit något lite svagare. Detta samtidigt som Sverigesatsningen är i full sving. Men förvisso kan Covid-19-krisen bidragit till lite svagare siffror. Det borde i så fall vara en tillfällig effekt.

Det blir viktigt att kundintaget blir sedvanligt starkt i Q4 för 24SevenOffice. Satsningen på systemet som en plattform för att automatisera bokföring har också betydande potential. Om den faller väl ut kan detta bli den tillväxtkomponent som tar 24SevenOffice till nästa nivå. Den nyligen lanserade konvertibeln har inte tagits med i nedanstående scenarion.

Afv skissar emellertid inte in en sådan utveckling här och nu. I vårt huvudscenario växer 24SevenOffice 30% 2021, 25% 2022 och bibehåller kostnaderna ungefär på nuvarande nivåer. Då ökar rörelsemarginalen snabbt. I scenariot skissar vi på en rörelsemarginal om 15% för 2022 och en EV/EBIT-multipel om 50. Här har vi valt en högre EV/EBIT-multipel på förväntningar om ytterligare marginalexpansion, då bolaget inte lär ha nått taket vad gäller rörelsemarginalen. Vi har även en något högre multipel för att ta hänsyn till de intressanta projekt bolaget har.

  • I ett pessimistiskt scenario antar vi att 24SevenOffice på ett eller annat sätt växer långsammare än de gör just nu. Potentiella orsaker kan vara konkurrens eller bara att marknadstillväxten inte är lika hög som den varit senaste åren. Trots det växer bolaget fortfarande snabbt. För 2021 antar vi tillväxt om 15% och för 2022 10%.
  • I vårt optimistiska scenario antar vi att 24SevenOffice växer snabbare än historiskt, med hjälp av sina nya satsningar, tillväxten uppgår till 40% 2021 och 2022. I scenariot expanderar rörelsemarginalen snabbt och uppgår till 30% 2022. Här räknar vi med en EV/EBIT-multipel om 50 för 2022. För att motivera den multipeln måste bolagets nya satsningar börjat slå väl ut.

24SevenOffice har tack vare sin affärsmodell potential till mycket god lönsamhet. Parallellen till den magiskt goda utvecklingen för Fortnox inspirerar också. Men värderingen ger enligt oss för låg potential sett till riskerna om något skulle gå fel. Enbart lite grus i maskineriet skulle innebära stor nedsida i aktien givet den höga värderingen. Med det i bagaget rekommenderar vi sälj för aktien.

Tio största ägare i 24SevenOffice Värde (Mkr) Kapital Röster
R-Venture AS 1 359 48,1% 48,1%
Swedbank Robur Fonder 240 8,5% 8,5%
Nordea Fonder 138 4,9% 4,9%
TIN Fonder 94 3,3% 3,3%
Fidelity Investments (FMR) 93 3,3% 3,3%
Humle Fonder 78 2,7% 2,7%
Staale Risa 70 2,5% 2,5%
Berenberg Funds 55 1,9% 1,9%
24Sevenoffice BMU AS 53 1,9% 1,9%
Handelsbanken Fonder 49 1,7% 1,7%
Källa: Holdings