InfraCom: Tillväxten lockar

Vill det sig väl kan IT-bolaget var ett par nummer större inom inte alltför lång tid tack vare sin förvärvsstrategi. Då kan aktien bli bra.

Göteborgsföretaget InfraCom (12 kr) har drygt 80 anställda och levererar telefoni, molnväxel, internet via fiber och andra it-tjänster till små- och medelstora företag i Norden. Kundbasen består av cirka 15 000 företag. Aktien är sedan början av 2018 noterad på Spotlight.

Börsplus har följt bolaget sedan noteringen och stundtals varit positiva. Senaste uppdateringen mynnade dock ut i en neutral hållning, mycket av värderingsskäl. Sedan dess har en del hänt. Är det läge att ta ett omtag på aktien?

Några ord om verksamheten. InfraCom är verksamhetsmässigt lite svårt att få grepp om. Närmast skulle vi likna bolaget vid en virtuell teleoperatör, som börsbolag som A3 eller Bredband2, men det finns nyanser i den bilden. En skillnad är att InfraCom bara inriktar sig på företagsmarknaden.

En viktig sak inom InfraCom är största dotterbolaget Weblink som har en egenutvecklad molnväxelplattform. Molnväxelprodukten är en av de viktigaste för bolaget. Det handlar om funktioner som att koppla samtal, hänvisningar och liknande vilket är viktigt för många företag som förstås inte vill missa kundsamtal. Vanligen kostar detta 99 kr per anställd och månad.

Försäljningen sker till stor del i egen regi men tillväxt är hög i den indirekta kanalen. Återförsäljare och partners med lokal förankring i sin marknad ses som allt viktigare säljkanal visavi telemarketing och webben.

Vinstförmåga

Lönsamhetsmässigt sticker InfraCom ut i en jämförelse med andra uppstickare på telemarknaden. Marginalerna är höga, kring 20 procent. Vinstförmågan ligger på knappt 40 Mkr på rullande 12 månader. Detta avser rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) men i praktiken är detta identiskt med vanlig rörelsevinst. Avskrivningarna består helt av goodwill och investeringsnivån, som driver framtida avskrivningar, är låg. Cirka 3 Mkr har investerats i inventarier och utrustning för datahallar senaste året.

Trenden i intjäningen är positiv men också svårsynad på grund av ett flertal förvärv. Senaste kvartalet stiger nettoomsättningen 63 procent (organisk tillväxt okänd men troligen positiv) och rörelsevinsten med 44 procent. Marginalen faller från mycket höga 25 procent till 21 procent.

Bolaget rapporterar om vissa problem inom ett dotterbolag som bearbetar lite större kunder med ett delvis nytt erbjudande, nämligen Microsofts Teams-produkt. Det pressar troligen marginalen något. InfraCom sticker fortfarande ut som ett bolag med god lönsamhet. Nästa år väntar vi oss att marginalerna stärks något av redan gjorda förvärv.

Infracom
Börskurs: 12,00 kr
Antal aktier (miljoner): 29,0*
Börsvärde: 348 Mkr
Nettoskuld: 40 Mkr*
VD Bo Kjellberg
Styrelseordförande Oskar Säfström
SvD Börsplus huvudscenario
2018/2019 2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E
Omsättning 133 191 233 245
– Tillväxt 18,6% 44,0% 22,0% 5,0%
Rörelseresultat 18 34 44 47
– Rörelsemarginal 13,6% 18,0% 19,0% 19,0%
Resultat efter skatt 11 24 32 35
Vinst per aktie 0,40 0,84 1,12 1,21
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 19% 28% 30% 25%
Operativt kapital/omsättning -14% -5% -2% -5%
Nettoskuld/EBIT 1,6 1,1 0,2 -0,7
P/E 30,2 14,3 10,7 9,9
EV/EBIT 21,5 11,3 8,7 8,3
EV/Sales 2,9 2,0 1,7 1,6
Räkenskapsåret löper 1 juli till 30 juni . Avsikten är att övergå till kalenderår.
*Antal aktier, nettoskuld justerade som om förvärvet av Netono var slutreglerat (exklusive tilläggsköpeskilling om 8 Mkr)
**Goodwillavskrivningar på ca 14 Mkr årligen är exkluderade ur prognoserna och ersatta med en uppskattad långsiktig avskrivningstakt på övriga tillgångar om 2% av omsättningen.

Förvärvsmöjligheter

Medan det är den organiska tillväxten som gjort spelare som Bahnhof och Bredband2 till börsvinnare (om än inte senaste året) så är det främst den förvärvsdriva tillväxten som lockar i InfraCom. Efter noteringen har en handfull förvärv gjorts, se tabellen. Det rör sig om bolag med goda marginaler som köpts till beskedliga priser. InfraCom värderas till 10-11 gånger rörelsevinsten så ett visst multipelarbitage är i görningen.

Bolag Verksamhet Intäkt, Mkr Ebitda-marginal EV/Ebitda
Netono IT-drift 21,5 39% 4,1
Öretel Fiberabonnemang 12,5 24% 4,2
Bearcom Fiberabonnemang 10 okänt okänt
Cellip Skype for business 44 14% 7,5

Någon ren serieförvärvare är inte InfraCom. Motiven bakom köpen varierar men ofta ser man någon form av synergi som ska hämtas hem. Kanske är det tydligast i Öretel som erbjuder bredband via fiber i stadsnät i Malmö. Här växlar man nu över deras telefonikunder på InfraComs produkter från konkurrenter vilket ökar intäkterna.

Efter det senaste köpet av Netono har InfraCom en nettoskuld på 40 Mkr vilket i runda slängar är 1 gånger rörelsevinsten. Det sätter troligen inga hinder i vägen för nya affärer – särskilt inte som man gärna betalar med egna aktier och en earn-out-struktur. Ett lite större förvärv i 100 Mkr-klassen vore troligen en bra sak för bolaget som behöver växla upp lite storleksmässigt för att hamna på radarn för större placerare. Men det gäller förstås att finna rätt objekt.

Några reflektioner

  • Värdeskapande förvärv? InfraCom har köpt verksamheter med uppåt 90 Mkr i intäkter vilket hittills inte pressat företagets höga marginaler nämnvärt. Det tyder på att man kan hantera förvärv bra. Ett litet frågetecken finns för dotterbolaget Cellip (de inom Microsoft Teams) där InfraCom möjligen underskattat skillnaden i företagsförsäljning mot lite större kunder på nya marknader som Holland.
  • Hur mår återförsäljarna? Det är en relativt liten men viktig försäljningskanal. Den verkar dock under viss press. Nyligen försattes en större spelare, Dialect, i konkurs. Det påverkar inte InfraCom direkt (tvärtom kan möjligheter öppnas att komma in hos vissa franchisetagare) men illustrerar att branschen pressas. Kanske av aktörer som Dustin?
  • Hållbara marginaler? Marknaden är urtuff med drakar som Telia, uppstickare som Bredband2 och duktiga direkta konkurrenter som Telavox. Produkterna är relativt likvärdiga. Är det hållbart långsiktigt att tjäna uppåt 20 procent på hundralappen? Svårt att säga. Det rör sig om abonnemangsintäkter och kanske finns viss inlåsning av kunder som ogärna krånglar med att byta lösningar som fungerar? Kanske har InfraCom en viss kostnadsfördel i att man äger sin växelplattform medan andra betalar licensavgifter för tillgång till externa?
  • Dolda strukturvärden? Bolaget äger all IP för sin växelplattform vilket inte hör till det vanliga i branschen. Det öppnar möjligheter att på sikt erbjuda plattformen till teleoperatörer på andra marknader. Bolaget doppar tån lite i England via en agent där. Europa är dock fortfarande en omogen marknad där många företag fortfarande har receptionister.

Vad är aktien värd?

Alternativa operatörer som A3, Bredband2 och Bahnhof värderas runt 6-14 gånger rörelsevinsten. Bolagen skiljer sig mycket åt sinsemellan och de skiljer sig en hel del även från InfraCom.

InfraCom är mindre och deras marknad är inte lika tydligt växande som exempelvis konsumentfiber. Det talar för viss rabatt. Tillväxtmöjligheter i form av förvärv, bevisat hög lönsamhet och en tydlig huvudägare är plus. Vi har tidigare använt EV/Ebit 11 som multipel vilket är en rabatt mot de nivåer på 13-14x som fiberbolagen begåvas med.

Använder vi 11x så finns en avkastningspotential på 50 procent i InfraCom-aktien. Trots väldigt skral handel i aktien lutar vi åt att den kan vara värd risken för en placerare som gillar småbolag. Chansen är att bolaget är klart större om något år eller två med lika bra lönsamhet som idag.

InfraComs tio största ägare Värde (Mkr) Andel
Bo Kjellberg 219,00 65,1%
Jörgen Lager 28,32 8,4%
Oskar Säfström 20,28 6,2%
Nordnet Pensionsförsäkring 7,02 2,1%
Perhub AB 6,73 2,0%
Sune Tholin 4,32 1,3%
Avanza Pension 4,25 1,3%
Petra Heimler Skalenius 3,98 1,2%
Myaide AB 2,91 0,9%
Utilis Affärsutveckling AB 2,60 0,8%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.