Kabe: Småländsk prislapp

Hemestertrenden har fortsatt under 2021 och Kabe ser god efterfrågan. Aktien värderas till åtta gånger rörelsevinsten räknat på rullande tolv månader.
Kabe analys
Verksamheten startade 1957. Huvudkontor och produktionsanläggning finns i småländska Tenhult.
Kabe
Börskurs: 236,00 kr Antal aktier: 9,0 m
Börsvärde: 2 124 Mkr Nettokassa: 517 Mkr
VD: Alf Ekström Ordförande: Nils-Erik Danielsson

Kabe (236 kr) utvecklar, tillverkar och säljer husvagnar och husbilar. Bolaget importerar och säljer även husvagnar och husbilar för det slovenska varumärket Adria Mobils produktprogram i Sverige, Norge och Finland.

Koncernen har dessutom försäljning av tillbehör till husvagnar, husbilar och campingtillbehör genom grossistbolaget Kama Fritid.

Kabe har en stark position med 39% marknadsandel i Sverige, Norge och Finland för husvagnar samt 20% för husbilar. Försäljning sker genom ett hundratal återförsäljare.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 2 132 3 070 3 224 3 352
 – Tillväxt -9,6% +44,0% +5,0% +4,0%
Rörelseresultat 75 206 210 218
 – Rörelsemarginal 3,5% 6,7% 6,5% 6,5%
Resultat efter skatt 67 180 170 176
Vinst per aktie 7,44 20,00 18,90 19,60
Utdelning per aktie 3,00 7,50 7,50 7,50
Direktavkastning 1,3% 3,2% 3,2% 3,2%
Avkastning på eget kapital 6% 15% 12% 12%
Avkastning på operativt kapital 7% 26% 28% 25%
Nettoskuld/EBIT -3,5 -2,4 -2,2 -2,2
P/E 31,7 11,8 12,5 12,0
EV/EBIT 21,4 7,8 7,7 7,4
EV/Sales 0,8 0,5 0,5 0,5

2020 var ett omtumlande år för Kabe. På helårsbasis sjönk intäkterna med knappt 10%. Rörelsemarginal pressades till 3,5%. Det var den lägsta marginalen på över 20 år. Sett över tid har Kabe typiskt sett tjänat 6-8% i rörelsemarginal. Snittet senaste åtta åren var 6,4%. Kabe har historiskt varit skickliga på att parera kostnaderna beroende på volymerna och uppvisa lönsamhet. Även under finanskrisen 2008/2009 uppvisade Kabe stabila marginaler.

Ökat intresse för friluftsaktiviteter

I och med restriktionerna under pandemin har allt fler människor semestrat på hemmaplan och intresset för friluftsaktiviteter av olika slag har skjutit i höjden. Likaså intresset för husbilar, husvagnar och camping.

Utvecklingen under 2021 har varit stark. Årets första nio månader steg omsättningen 35% organiskt (-18%). Under perioden har husvagnsmarknaden i Norden vuxit med cirka 13 % medan marknaden för husbilar har ökat med 18% jämförelsevis.

Förvärv av brittisk husvagnstillverkare

Under våren förvärvade Kabe resterande del av aktierna i brittiska Coachman. I juli 2018 förvärvade Kabe 21,5% av Coachman. Bolaget är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i Storbritannien. Kabe betalade cirka 9 gånger rörelsevinsten för bolaget bakåtblickande.

Coachman omsatte cirka 350 Mkr med en rörelsemarginal på 6% 2020. Sedan Coachman konsoliderades i slutet av februari i år har bolaget omsatt 349 Mkr. Bolaget har cirka 15% marknadsandel i Storbritannien och har haft en rekordhög orderingång under året. Möjligen finns potential till korsförsäljning av Kabes husbilar genom Coachmans försäljningskanaler i Storbritannien.

Trots förvärvet har Kabe en mycket stark balansräkning. Nettokassan uppgick till hela 517 Mkr motsvarande drygt 57 kronor per aktie i slutet av september. Styrelsen har förslagit en extrautdelning på 4,5 kronor per aktie under fjärde kvartalet. Det finns alltså fortsatt möjligheter till förvärv.

Mer gynnsamma regler

Den 1 juli 2018 infördes skatteregler Bonus-Malus, som kortfattat innebär att bilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som tagits i trafik efter halvårsskiftet 2018 har fått högre fordonsskatt. Skatten blir högre under de tre första åren. Detta har varit en följetång för Kabe och påverkat husbilsförsäljningen negativt.

1 mars 2021 trädde nya mer gynnsamma regler för husbilar i kraft. Det innebär kortare karenstid (4 dagar istället för 15 dagar) för avställning av fordon och därmed en väsentligt minskad skattekostnad för ägare av nya husbilar. De nya reglerna har påverkat efterfrågan positivt.

Kama Fritid är den största grossisten för fritidsprodukter till husvagnar och husbilar i Norden. Kama säljer produkter för mobilt boende och reservdelar till husbilar och husvagnar. Försäljningen sker genom 300 fristående återförsäljare. Marginalerna inom Kama Fritid är dessutom högre (kring 10%) jämfört husbil och husvagnssegmentet (5-7%).

Dometic

Andra bolag med exponering mot friluftstrenden som exempelvis Thule och Dometic har gynnats rejält senaste året. Dometic har exempelvis börjat göra en hel del förvärv.

Kabe värderas betydligt lägre än både Thule och Dometic. Men mer i paritet med amerikanska Thor Industrites (stor tillverkare av fritidsfordon) samt franska Trigano (äger bland annat Adria som Kabe är återförsäljare av). Räknat på rullande tolv månader värderas Kabe till cirka 8 gången den bakåtblickande rörelsevinsten. De låga multiplarna vittnar om att osäkerheten är hög. Trots att Kabe har ett börsvärde på drygt 2 miljarder går bolaget under radarn hos många investerare. Bolaget vräker inte direkt ut pressmeddelande och lever en ganska anonym börstillvaro.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Kabe 54,9 12,5 7,7 0,5 6,5 4,5
Thule 81,3 29,9 23,0 5,2 22,5 5,1
Dometic 43,8 18,0 13,4 1,9 14,3 14,5
Fenix Outdoor 28,7 21,5 17,3 2,6 15,2 6,1
Thor Industries 29,3 8,8 7,3 0,5 7,4 8,8
Trigano 44,2 11,5 8,0 0,9 11,2 9,5
Genomsnitt 47,0 17,0 12,8 1,9 12,8 8,1
Källa: Affärsvärlden / Factset

Kortsiktig osäkerhet

I samband med Q3-rapporten flaggade VD Alf Ekström för osäkerhet kring komponentbrist, leveransförseningar samt prishöjningar av insatsmaterial. Det finns alltså osäkerhet på kort sikt. Men vi på Affärsvärldens tror ändå chanserna för en stark avslutning på 2021 är goda.

Ekström som nu snart är 66 år har varit VD sedan 1995 och suttit i styrelsen sedan 1984. Den 1 september i år lämnade Ekström över det operativa ansvaret för dotterbolaget Kabe till Andreas Gustafsson som tidigare arbetat på ITAB. Ekström kommer däremot fortsatt vara VD och koncernchef för hela Kabe-gruppen.

Kommande år skissar vi på 4-5% tillväxt för Kabe. Det är inga superoffensiva prognoser direkt. Vi räknar med en rörelsemarginal på 6,5%. Det är i nivå med den historiska utvecklingen det senaste decenniet.

Låg värdering trots kursuppgång

Även om det finns osäkerhet så menar Kabe att intresset för husbilar och husvagnar är växande. Bolaget har en stark marknadsposition i Norden och förvärvet av Coachman breddar bolagets geografiska räckvidd. Det är positivt. Trots en kursuppgång på över 50% senaste året så värderas Kabe inte särskilt högt.

Den stora risken är att pandemin accelererat efterfrågan för hemestertrenden tillfälligt och att människor kommer prioritera utlandsresor kommande år. Aktien kan i så fall vara en riktig värdefälla. Samtidigt har Kabe en stark finansiell ställning som fortsatt ger utrymme för förvärv. Använder vi en multipel på 10 gånger rörelsevinsten finns 30% uppsida på sikt. Investerare som accepterar riskerna och tror att friluftstrenden är här för att stanna kan överväga en post.

Vi köper en post till Afv-portföljen.

Kabe tio största ägare Kapital Röster
Maud Blomqvist 26,77% 46,88%
Anita Svensson 22,35% 13,97%
Nordea Fonder 12,69% 7,93%
Fidelity Investments (FMR) 3,69% 2,30%
Bengt Karlsson 3,62% 2,26%
Stig-Olof Simonsson 2,64% 1,65%
Alf Ekström 1,90% 3,64%
Reino Sigonius 1,37% 0,86%
Peter Blomqvist 1,10% 3,13%
KBC Asset Management 1,09% 0,68%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser