Nya Kinnevik – nu med premie

Genom utdelningen av Zalando är investmentbolaget nu företrädesvis en investerare i mindre teknikbolag. Rejäla uppvärderingar i den onoterade portföljen under första kvartalet är ett styrketecken för den strategin.
Kinneviks VD Georgi Ganev.
Kinnevik
Börskurs: 283,00 kr Antal aktier: 277,8 m
Börsvärde: 78 610 Mkr Substanspremie: 16%
VD: Georgi Ganev Ordförande: James Anderson

Investmentbolaget Kinnevik (283 kr) har senaste åren omvandlats från maktbolag med ett fåtal dominerande innehav, till teknikinvesterare med fokus på mindre tillväxtbolag.

I förra veckan påbörjades ett viktigt steg på den resan då rätten till aktier i tyska Zalando avskiljdes från Kinnevik. Planen är att på samma sätt som med MTG och Millicom dela ut Zalando till Kinneviks aktieägare. Av de gamla Stenbeckbolagen finns endast Tele2 kvar.

I och med den senaste manövern minskar substansvärdet i bolaget från närmre 120 till knappt 70 miljarder kronor. Andelen tillväxtbolag i portföljen blir nästan 70% och drygt en tredjedel av värdet kommer finnas i onoterade bolag. Tabellen nedan visar portföljen i mer detalj.

Bolag Verksamhet Andel av substans Investerat kapital (netto) Verkligt värde* Antal gånger pengarna**
Tele2 Teleoperatör 31% e.m. 20 996 e.m.
Global Fashion Group Kläder 13% 6 920 9 013 1,3x
Teladoc/Livongo Hälsovård 13% 197 8 856 45,0x
VillageMD Hälsovård 11% 986 7 280 7,4x
Babylon Hälsovård 4% 804 2 680 3,3x
Cedar Hälsovård 4% 270 2 431 9,0x
Cityblock Hälsovård 3% 634 2 116 3,3x
Oda Mat och dagligvaror 2% 711 1 610 2,3x
MatHem Mat och dagligvaror 2% 1 071 1 490 1,4x
Utvecklingsmarknader Övrigt 2% 2 109 1 323 0,6x
Betterment Finansiella tjänster 1% 1 065 1 008 0,9x
Budbee Logistik 1% 337 948 2,8x
TravelPerk Resor 1% 453 799 1,8x
Vivino Mat och dagligvaror 1% 586 641 1,1x
Omio Resor 1% 560 462 0,8x
Pleo Finansiella tjänster 1% 152 434 2,9x
Monese Finansiella tjänster 1% 447 427 1,0x
HungryPanda Mat och dagligvaror 1% 311 343 1,1x
Deposit Solutions Finansiella tjänster 0% 273 262 1,0x
Common Konsumenttjänster 0% 226 245 1,1x
Joint Academy Hälsovård 0% 131 131 1,0x
Simple Feast Mat och dagligvaror 0% 105 113 1,1x
Town Hall Ventures Hälsovård 0% 74 65 0,9x
Karma Mat och dagligvaror 0% 68 43 0,6x
Nettokassa och övrigt 6% e.m. 4 147 e.m.
Substansvärde 67 863
* Enligt Kinneviks Q1-rapport men uppdaterat med aktuella kurser för noterade innehav enligt ibindex.se.
** Siffran visar hur många gånger pengarna Kinnevik gjort på respektive investering. Ger en överskattad bild om Kinnevik gjort stora avyttringar i innehavet.

Det är tydligt att Tele2 inte riktigt passar in i den nya bilden – annat än som kassako och finansieringskälla åt de mer kapitalslukande tillväxtbolagen. Under 2020 investerade Kinnevik 2,3 miljarder kronor i den mer omogna delen av portföljen. För 2021 är ambitionen att jacka upp detta till någonstans mellan 2,3 och 4,6 miljarder och addera fyra till sex nya bolag till portföljen. Jämförelsevis kan nämnas att Tele2 via ordinarie (6 kr) och föreslagen extrautdelning (3 kr) kommer skifta ut knappt 1,8 miljarder till Kinnevik i år.

För att klara finansieringen har Kinnevik sedan 2019 också en ny utdelningspolicy där värdeöverföring till aktieägarna blir aktuellt först när överskottskapital genererats från investeringarna. Det vill säga främst vid större exits.

Kinneviks röststarkaste ägare Värde (Mkr) Kapital Röster
Verdere S.À.R.L. (Cristina & Max Stenbeck) 5 066 4,1% 19,2%
Alces Maximus LLC (Hugo Stenbeck) 3 020 2,4% 11,6%
CMS Sapere Aude Trust (Cristina Stenbeck) 1 738 1,4% 6,7%
Baillie Gifford & Co 7 187 8,8% 4,2%
Marie Klingspor 720 0,6% 2,4%
AMF Pension & Fonder 3 861 4,7% 2,3%
Wilhelm Klingspor 708 0,6% 2,1%
Amelie Klingspor 531 0,5% 1,7%
Källa: Holdings

Kinneviks organisation består nu av ett 40-tal anställda varav 12 finns inom investeringsorganisationen som främst är London-baserad. Cristina Stenbeck är som bekant inte längre i styrelsen, som för övrigt är nästan helt utbytt sedan två år tillbaka. I den finns nu profiler som Harald Mix (grundare Altor) och Susanna Campbell (ex-VD Ratos). Även Charlotte Strömberg (bank- och fastighetsbakgrund) samt Cecilia Qvist (bl.a. på Spotify). Två britter finns också i Brian McBride (tidigare ordförande för e-handlaren ASOS) samt Kinneviks ordförande James Anderson (bakgrund inom kapitalförvaltning).

Fokus för nya investeringar ligger på digitala verksamheter med disruptiv teknologi. Ett konkret område man intresserat sig för är hälsovård där Teladoc (digital sjukvård) och VillageMD (primärvård) nu är två av Kinneviks allra största innehav. Andra investeringar på det temat är Babylon, Cedar och Cityblock. I första kvartalet uppvärderades flera av dessa innehav rejält och totalt står nu hälsovård för 35% av portföljen.

Matsektorn är ett annat exempel där Kinnevik säger sig ha träffat över 200 bolag och investerat i ett flertal. I Norden känner vi till Mathem och norska Oda (tidigare Kolonial.no) som säljer dagligvaror på nätet. Andra innehav är Karma (försäljning av överskottsmat), Vivino (marknadsplats för vin) och Simple Feast (vegetariska matkassar). Dessa står dock för en liten del av koncernens totala substansvärde.

Kinnevik pratar också om ”enablers” som ett intressant investeringstema. Med det menas bolag som på ett eller annat sätt löser ett viktigt problemområde för andra företag. I många fall är detta bolag med återkommande intäkter där tjänsten ofta finns hårt integrerad i kundens IT-infrastruktur, och därmed är enormt sticky.

Börsen verkar hur som helst mjukna alltmer inför den nya strategin. Det tidigare något sargade ryktet för VD Georgi Ganev tycks ha repat sig och senaste året har rabatten i aktien krympt ihop och blivit till premie, 16% enligt senaste mätning.

Även om Tele2 alltjämt står för drygt 30% av substansvärdet så innebär teleoperatörens hyggligt stabila aktiekurs att det innehavet inte längre är särskilt avgörande för värdeutvecklingen i Kinnevik.

Att Kinnevik nu består av en rejäl portion tillväxtbolag innebär större potential men till högre risk. Inte minst visar första kvartalet det då substansvärdet steg med fina 15% på grund av höjda värderingar i flera innehav. Baksidan är att Kinnevik blir ett mer komplext bolag då de onoterade innehaven värderas enligt egna modeller som är mer åsikt än fakta. Sannolikt blir Kinnevik också mer beroende av ett starkt tech- och börsnoteringsklimat.

https://www.affarsvarlden.se/analys/kopvard-investmentdoldis

Investmentbolagen är generellt dyra på börsen i nuläget. Till 16% premie är vi inte överdrivet lockade av Kinnevik även om bolaget har en del spännande innehav i portföljen. Det mest jämförbara bolaget är troligtvis VNV Global (se färsk analys bredvid) som är mindre men investerar i likartade bolag på mer perifera marknader. Den aktien handlas till 10% rabatt och är mer intressant, tror vi.

Hur den som äger Kinnevik-aktien ska göra med sitt nya innehav i Zalando återkommer vi till den när den aktien går att handla, vilket förväntas bli i mitten av juli.