Orexo: Stort beroende av Zubsolv

Läkemedelsbolaget Orexo har ett bra år bakom sig. Tillväxten accelererar och lönsamheten stiger samtidigt som aktien är upp 85 procent. Dessutom kan bolagets segdragna patentstrid nu läggas till handlingarna. Finns det fortsatt uppsida i aktien?

Orexo (73,10 kr) utvecklar och säljer läkemedel baserade på så kallade drug delivery-teknologier. Det vill säga smarta sätt att få kroppen att ta upp en läkemedelssubstans i rätt mängd och i rätt takt. Bolagets mest kända produkt är förmodligen läkemedlet Zubsolv som används mot opiatberoende.

Koncernen grundades 1995 och börsnoterades tio år senare. Orexo har idag cirka 130 anställda. Börsvärdet är ungefär 2,6 miljarder kronor. Senast vi på Börsplus skrev om Orexo var för cirka två år sedan. Analyserna finns att finna här och här. Mycket har dock hänt sedan dess.

Historik

1995 Orexo grundas.

2005 Börsnotering.

2010 Novo A/S kliver in som Orexos största aktieägare. Ny strategi och vision om att etablera egen kommersiell verksamhet.

2013 Orexo etablerar ett kommersiellt dotterbolag i USA och lanserar Zubsolv.

2016 Actavis gör intrång i Orexos amerikanska patent.

2018 Patenttvisten med Actavis avslutas.

Orexo har ett par tuffa år bakom sig. 2018 var dock framgångsrikt med fin försäljningstillväxt. Nedan följer några av de viktigaste händelserna under året som gått.

  • Stark försäljningsutveckling för Zubsolv i USA.
  • Ökad bruttomarginal och stärkt lönsamhet.
  • Löst patentstrid i USA.
  • Orexo tog över den tidigare kontrakterade säljkåren i USA.
  • Koncernen får tillbaka rättigheterna för Zubsolv i länder utanför USA från bolagets nuvarande partner, Mundipharma, per den 13 april 2019.

Försäljningen under 2018 ökade med 22 procent till 783 Mkr. Varav intäkterna från Zubsolv i USA växte 25 procent i lokala valutor (28 procent i SEK) till 622 Mkr motsvarande knappt 80 procent av koncernens totala omsättning. Inklusive övriga Zubsolv-intäkter utgör läkemedlet 84 procent av försäljningen.

Orexo förbättrade även bolagets bruttomarginal med 3,5 procentenheter till 78 procent under 2018. Kostnaden för sålda varor minskade med 21 procent per tablett relativt år 2017. Orexos ambition är att minska kostnaderna per tablett med cirka 35 procent under andra halvåret 2019 relativt genomsnittet 2017.

Rörelseresultatet (Ebit) förbättrades till 96 Mkr relativt 57 Mkr under 2017. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 12,2 procent (8,9). Justerat för kostnader för Orexos patenttvist var rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) 199 Mkr (74) och marginalen 25 procent (12).

Under hösten 2018 löstes Orexos segdragna patentstrid angående bolaget Actavis intrång i Orexos amerikanska patent. Tvisten hade pågått sedan hösten 2016 och den amerikanska domstolen har nu beslutat att ogiltigförklara Actavis intrång. Det innebär således att Actavis inte kan lansera deras produkt i USA förrän 2032, då Orexos patent i USA löper ut. Förutom att processen varit långdragen kan nu Orexo förflytta fokus till att driva tillväxt för Zubsolv och utveckla bolagets pipeline ytterligare.

Efter att att patenttvisten lösts tog Orexo över bolagets tidigare kontrakterade säljkår i USA. Alla säljarna erbjöds och tog således anställning i Orexos amerikanska dotterbolag. Att få full kontroll över den egna säljkåren på den viktiga amerikanska marknaden är förstås betydelsefullt. Att kontrollera försäljningskanalerna signalerar även långsiktighet vilket kan vara bra vid förhandlingar med nya potentiella partners.

En ytterligare betydelsefull händelse under 2018 var att Orexo fick tillbaka rättigheterna för Zubsolv i länder utanför USA från Mundipharma. Enligt Orexo har Mundipharma valt att avsluta samarbetet av strategiska skäl. Zubsolv är godkänt för försäljning i Europa och har lanserats i bland annat Tyskland och Sverige under andra kvartalet 2018. I samband med Q3-rapporten 2018 meddelade Orexo att den tidiga lanseringen i Tyskland och Sverige var under förväntningarna.

Att samarbetet avslutas bara några månader efter lanseringen väcker såklart en hel del frågetecken. Ett tänkbart scenario är att Mundipharma överskattat marknadspotentialen och komplexiteten att lansera Zubsolv i Europa. Lanseringar på olika marknader är avhängigt beslut om lokala prissubventioner. Även förskrivarnas vilja att behandla patienter med Zubsolv är en viktig faktor i sammanhanget.

Orexo söker nu alltså en ny partner för Zubsolv utanför USA. Bolaget uppger att aktiva diskussioner pågår och att det första nya partnersamarbetet för Zubsolv utanför USA förväntas inledas under 2019. Enligt ledningen är det sannolikt att bolaget nu knyter till sig ett antal olika partners som får rättigheter att sälja Zubsolv i olika länder utanför USA.

Orexos produktportfölj

Orexos viktigaste läkemedel är Zubsolv. Det är en produkt som behandlar opiatmissbruk, vilket är ett stort problem i USA där förskrivning av starka smärtstillande läkemedel är vanligt. Försäljningen av Zubsolv ökade med 34 procent under 2018 och uppgick till 658 Mkr (491). Orexo har patent för Zubsolv i USA till 2032.

Abstral är bolagets näst största produkt. Läkemedlet är en sönderfallande tablett som behandlar genombrottssmärta hos cancerpatienter som sedan tidigare får smärtbehandling med hjälp av opiater. Abstral möjliggör även individuell dosering, vilket krävs för att nå optimal smärtlindring. Läkemedlet godkändes i Europa under 2008. Lansering har därefter skett i bland annat USA, Japan och Kanada.

Abstral är marknadsledande inom snabbverkande fentanylbaserade läkemedel. Försäljningen för Abstral ökade med cirka 5 procent till 119 Mkr under 2018 och utgjorde cirka 15 procent av koncernens totala omsättning.

Fokus framöver

Orexo är som synes i hög grad beroende av utvecklingen för Zubsolv. I samband med bokslutskommunikén för 2018 flaggade bolaget dessutom för ökad konkurrens för Zubsolv i USA. Bolagets andra stora produkt är Abstral som används mot genombrottssmärta hos cancerpatienter. Intäkterna under 2018 ökade med knappt 5 procent till 119 Mkr motsvarande 15 procent av koncernens omsättning.

I december 2018 höll Orexo en kapitalmarknadsdag där bolaget bland annat lyfte fram breddning av produktportföljen och tänkbara förvärv som viktiga frågor. Orexo förväntar sig att minst ett ytterligare projekt påbörjar kliniska Fas 1 studier under 2019.

Orexo
Börskurs: 73,10 kr
Antal aktier (miljoner): 35,1
Börsvärde: 2 565 Mkr VD Nikolaj Sørensen
Nettokassa: 269 Mkr Styrelseordförande Martin Nicklasson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 783 870 922 978
– Tillväxt 21,7% 11,1% 6,0% 6,0%
Rörelseresultat 96 139 161 186
– Rörelsemarginal 12,2% 16,0% 17,5% 19,0%
Resultat efter skatt 138 86 111 128
Vinst per aktie 3,99 2,44 3,20 3,60
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 34% 17% 18% 17%
Nettoskuld/EBIT -2,8 -2,2 -2,2 -2,3
P/E 18,3 30,0 22,8 20,3
EV/EBIT 24,0 16,5 14,2 12,4
EV/Sales 2,9 2,6 2,5 2,3

Utsikter och värdering

I vårt huvudscenario räknar vi med att den goda tillväxtstrenden för Zubsolv i USA fortsätter. Hur snabbt försäljningen av Zubsolv i Europa kommer igång är avhängigt nya partneravtal. I detta avseende räknar vi därför konservativt.

Orexo har guidat att rörelsekostnaderna kommer uppgå till omkring 500 Mkr exklusive eventuella patenttvister. Kostnadsutvecklingen är dock beroende av kostnader för patenttvisten med Actavis och eventuella överklaganden efter utfrågningen i distriktsdomstolen i mars 2019.

En multipel om 15 gånger rörelseresultatet (rabatt för beroendet av Zubsolv relativt mer väldiversifierade läkemedelsbolag) ger en potentiell uppsida om 25 procent.

Är man något mer optimistiskt lagd tror man försäljningen accelererar ytterligare samtidigt som partneravtal i Europa kan bidra och utvecklingspipeline avancera. Då finns potential till en dubblering av aktien.

Största riskerna i Orexo är främst fåproduktsberoendet av Zubsolv. Samtidigt som bolaget möjligen inte hittar rätt partner för produkten utanför USA. Därutöver finns risken för ytterligare patentstrider som belastar lönsamheten och ledningens operativa fokus.

Börsplus slutsats

Orexo framstår som ett spännande specialistläkemedelsbolag. Kan bolaget sluta nya partneravtal och bredda produktportföljen är den potentiella uppsidan stor. Samtidigt är vi oroade över det stora beroendet av Zubsolv och att ledningen knappt äger några aktier. Vi landar således i en neutral rekommendation.

Orexo tio största ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27,20% 27,83%
HealthCap 11,17% 11,43%
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 5,76% 5,89%
HealthInvest Partners 4,80% 4,91%
Anders Walldov 4,37% 4,47%
Avanza Pension 3,15% 3,22%
Orexo AB (publ) 2,51% 0,26%
Lancelot Asset Management AB 1,27% 1,30%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,27% 1,30%
Danica Pension 1,05% 1,08%
Källa: Holdings per den 31 december 2018
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här