Plejd – ljusa tillväxtutsikter

Tillväxtbolaget Plejd är ett av börsens snabbast växande bolag. Produkterna är uppskattade av både elektriker och användare.
Plejd
Börskurs: 280,00 kr Antal aktier: 10,7 m
Börsvärde: 2 996 Mkr Nettokassa: 130 Mkr
VD: Babak Esfahani Ordförande: Pär Källeskog

Plejd (280 kr) utvecklar produkter och tjänster inom belysning och hemautomation. Exempel på produkter är dimmers, kontrollers och trådlösa ljussystem som kan styras via bolagets mobilapp.

Marknaden växer snabbt i takt med att allt fler apparater blir uppkopplade.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 209 303 400 512
 – Tillväxt +62,3% +45,0% +32,0% +28,0%
Rörelseresultat 24 42 68 102
 – Rörelsemarginal 11,5% 14,0% 17,0% 20,0%
Resultat efter skatt 18 32 51 77
Vinst per aktie 1,69 3,00 4,80 7,20
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 9% 13% 18% 22%
Avkastning på operativt kapital 72% 95% 98% 100%+
Nettoskuld/EBIT -5,4 -2,7 -2,1 -1,8
P/E 166,1 93,3 58,3 38,9
EV/EBIT 119,8 67,6 42,1 28,0
EV/Sales 13,7 9,5 7,2 5,6

Plejd har bokstavligen uppvisat en lysande tillväxt senaste åren. Bolaget noterades på Spotlight våren 2016. Teckningskursen var då 6,35 kronor. 2016 omsatte bolaget cirka 5 Mkr och ifjol landade försäljningen på knappt 210 Mkr. Över 1 miljon produkter finns installerade i över 260 000 hushåll på de marknader där Plejd verkar.

En stor anledning till den fantastiska tillväxten senaste åren är troligtvis bolagets goda ställning bland såväl elektriker som slutkonsumenter. Plejds kunder är elgrossister som Ahlsell, Rexel, Solar och Elektroskandia, som i sin tur säljer vidare till elektrikerna.

Produkterna verkar vara mycket uppskattade bland elektrikerna då de bland annat är enkla att installera. Elektrikerna rekommenderar därav ofta Plejds produkter. Samtidigt som många slutkunder pratar gott om produkterna till familj och vänner.

Plejd utvecklar produkterna själva och har kontroll över hela kedjan. De kan således ha nära kontakt med elektrikerna i samband med produktutvecklingen.

Bolaget har hittills parerat viruskrisen på ett bra sätt. Möjligen har Plejd fått ett uppsving på grund att folk har varit hemma i högre utsträckning än vanligt och exempelvis lagt pengarna på renovering, i stället för semester. Bolag som Byggmax och BHG Group (Bygghemma) hade liksom Plejd ett rekordår ifjol.

Avslutningen på 2020 var stark med 70% tillväxt och en rörelsemarginal på 15%. Plejd aktiverar en del utvecklingskostnader i stället för att kostnadsföra dem direkt över resultaträkningen. På helårsbasis ifjol var aktiveringarna drygt 10 Mkr högre än avskrivningarna som var 16 Mkr.

Hitintills kommer lejonparten av omsättningen från den svenska hemmamarknaden. Plejd har dock expanderat till Norge, Finland och Nederländerna. I Norge har bolaget kommit längst. Där är produkterna anpassade till marknaden och under hösten såg bolaget goda resultat med stark tillväxt.

Tillväxtstrategin framöver handlar dels om att etablera sig på nya marknader. Bolagets modell är att påbörja etablering i flera länder parallellt och börja bearbeta grossister samt anpassa produktsortimentet. Förutom marknaderna som nämndes ovan är Tyskland, Belgien och Spanien tänkbara marknader att expandera på.

Förutom nya marknader är strategin att kontinuerligt bredda produktportföljen. I fjärde kvartalet lanserades produkten WRT-01, som är en trådlös tryckknapp i vridformat. Batteritiden är omkring 15 år. Produkten sägs vara särskilt viktig för den norska marknaden där installationer med trådlösa knappar är mycket vanligt. Just trådlösa knappar ligger möjligen även i tiden och kanske även kan bli stort i Sverige på sikt.

En annan satsning är produkten DAL-01, som går in i slutfasen och kommer lanseras inom kort. Den riktar sig till kommersiella installationer där belysning styrd av standarden DALI (Digital Addressable Light Interface) är mycket vanligt.

Tanken är också att lansera en konsumentprodukt, Plejd Smart-plug. Till skillnad från Plejds andra produkter som kräver en elektriker för installation så kan konsumenten själv börja använda produkten då den helt enkelt bara ansluts via i ett vanligt eluttag i hemmet. Tanken är att Smart-plug skall komplettera det befintliga Plejd-systemet då Smart-plug exempelvis kan användas för golvlampor och liknande.

Det finns dock konkurrenter. Philips Hue är en sådan. Philips är som bekant ett stort globalt bolag med enorma resurser. Även IKEA säljer konkurrerande produkter. Frågan är om den största konkurrenten inte är konventionella produkter, som alltså inte är uppkopplade. Många elektriker verkar installera Plejd oavsett om kunden efterfrågar smart styrning eller inte. Plejds produkter kostar nämligen ungefär lika mycket som en konventionell icke uppkopplad dimmer idag. Risken att prispressen på marknaden ökar på sikt finns dock alltid.

När vi skrev om Plejd i september flaggade vi för att en riktad emission kunde bli aktuellt. I december genomförde Plejd en riktad emission till institutionella investerare och tillfördes drygt 80 Mkr. Teckningskursen var 158 kronor per aktie. Detta var bolagets tredje riktade emission de senaste tre åren.

Plejd verkar ha ett starkt tillväxtmomentum. 2021 räknar vi med en tillväxt på 45%. Kommande år cirka 30% per år i snitt. Ledningen är tydliga med att tillväxt är högsta prioritet.

Bruttomarginalen är omkring 55%. Givet bolagets starka tillväxt borde rörelsemarginalen kunna stärkas ytterligare. Vi räknar med 20% ett par år ut.

Eftersom Plejd främst prioriterar försäljningstillväxt har vi valt att värdera bolaget utifrån en multipel på omsättningen (EV/Sales). Använder vi en multipel på 6,5 gånger omsättningen (motsvarande cirka 30 gånger rörelsevinsten) finns en uppsida på 20% på radarn. Det är dock inte omöjligt att Plejd kommer värderas högre än så.

Affärsvärlden har köpstämplat Plejd flera gånger de senaste åren. Då brukade aktien värderas till runt 3 gånger omsättningen på innevarande år. Nu värderas Plejd till cirka 9 gånger omsättningen på våra prognoser för 2021. Allt fler institutionella ägare har hittat till aktien och drivit upp värderingen. Plejds operativa utveckling är dock även mycket imponerande.

I peer-tabellen härintill finns en översikt för några av börsens andra snabbväxande bolag och hur de värderas.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Plejd 672,0 58,3 42,1 7,2 17,0 30,0
Invisio 136,0 42,8 33,0 10,0 30,4 28,5
HMS Networks 177,0 47,8 35,5 7,3 20,4 9,5
C-Rad 126,0 35,1 29,3 5,3 18,0 17,5
Desenio Group 30,5 23,6 6,1 26,0 25,5
Genomsnitt 277,8 42,9 32,7 7,2 22,4 22,2
Källa: Affärsvärlden / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2022E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2022E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2022E Förväntad rörelsemarginal 2022E Årlig tillväxt omsättning 2021-2023

Plejd har uppvisat en mycket imponerande tillväxt över tid. Produkterna är uppskattade hos såväl elektriker som användare. VD Babak Esfahani äger knappt 4% av aktierna. Givet att den starka tillväxten håller i kommer Plejd säkerligen fortsatt bli en bra placering. Kanske behöver bolaget något kvartal för att växa in i värderingen. Att tillväxten i Norge fortsätter är en viktig värdedrivare för att påvisa att konceptet fungerar utomlands.

Vi gillar bolaget och håller koll om aktien skulle falla oförtjänt mycket. Här och nu blir rådet således neutral. Vill man ändå ha någon exponering mot Plejd kan kontraktstillverkaren Note vara ett alternativt. De är nämligen Plejds tillverkningspartner.

Plejd tio största ägare Andel
Handelsbanken Fonder 8,41%
Avanza Pension 8,04%
Christian von Koenigsegg 7,19%
Pluspole Holding AB 6,75%
Andra AP-fonden 5,88%
Nordnet Pensionsförsäkring 4,96%
Erik Calissendorff 4,43%
Babak Esfahani 3,74%
Pär Källeskog 2,80%
Aktia Asset Management 2,45%
Källa: Holdings