Pricer: Fortsatt prisvärd

Avslutningen på 2023 var stark för prismärkningsbolaget Pricer. Ledningen har inlett ett kostnadsbesparingsprogram som skall ta bolaget tillbaka till historiska marginalnivåer.
Pricer: Fortsatt prisvärd - Pricer e-paper pressbild Foto Maria Cruseman-5
Pricer utvecklar och säljer elektroniska hylletiketter.

SAMMANFATTNING INVESTERINGSCASET (LÄSTID <1 MINUT)

 • Pricer säljer elektroniska hyllkantsetiketter till butiker världen över.
 • Stark position med över 280 miljoner installerade etiketter, i 22 000 butiker i 70 länder.
 • Världsledande tillsammans med franska VusionGroup (hette tidigare SES Imagotag).
 • Marknaden väntas växa 13-15% per år framöver. Penetrationen är fortsatt <10% globalt.
 • Omsättning CAGR 17,6% (2018-2023), bruttomarginal 22,6% i snitt, Ebit-marginal 5,2%.
 • Mål att omsätta 4,5 miljarder med 10% återkommande intäkter (450 Mkr) år 2025 (64,1 Mkr år 2023).
 • Nettoskuld 14 Mkr 31 dec 2023. Emission 300 Mkr under 2023.
 • EV/S 0,4x samt EV/Ebit ~6-7x 2025E givet finansiellt mål nås
 • Värderas till tydlig rabatt mot huvudkonkurrenten.
Pricer
Börskurs: 8,76 kr Antal aktier: 163,6 m
Börsvärde: 1 433 Mkr Nettoskuld: 14 Mkr
VD: Magnus Larsson Ordförande: Bernt Ingman

Pricer (8,76 kr) säljer elektroniska hyllkantsetiketter till butiker världen över. Marknaden för digitala etiketter (Electronic Shelf Labels) spås växa med omkring 15% årligen de kommande åren enligt branschbedömare. Butikerna digitaliseras för att upprätthålla konkurrenskraften mot den växande e-handeln.

Initialt var den digitala etikettens enda uppgift att visa priset. Lösningarna fungerar numera som ett stödsystem för att förbättra tidskrävande och personalintensiva processer i butikerna som exempelvis vid påfyllning av varor. Samtidigt som rätt prisinformation säkerställs och konsumenternas köpupplevelse förbättras med funktioner för produktpositionering i butikerna.

Största ägare är den Luxemburg-baserade fonden Sterling Active Fund med drygt 10% av aktierna. Tätt följt av den finska entreprenören Göran Sundholm som också har över 10%.

Magnus Larsson är VD sedan februari 2022 och äger aktier för knappt en kvarts miljon. Bernt Ingman är tillbaka som ordförande sedan juni 2023 då Knut Faremo hastigt lämnade styrelsen efter oenighet om strategin. Ingman som var ledamot i Pricer 2014-2020 och ordförande 2017 – 2020 äger aktier för 1,3 Mkr.

Affärsvärldens huvudscenario 2023 2024E 2025E 2026E
Omsättning 2 681 2 815 3 238 3 561
 – Tillväxt +18,2% +5,0% +15,0% +10,0%
Rörelseresultat 15 127 154 178
 – Rörelsemarginal 0,6% 4,5% 4,8% 5,0%
Resultat efter skatt -48 84 117 135
Vinst per aktie -0,35 0,51 0,71 0,83
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,30 0,35
Direktavkastning 0,0% 0,0% 3,4% 4,0%
Avkastning på eget kapital -6% 8% 11% 11%
Nettoskuld/Ebit 0,9 -0,6 -1,1 -1,5
P/E -25,0 17,2 12,3 10,6
EV/Ebit 93,9 11,4 9,4 8,1
EV/Sales 0,5 0,5 0,4 0,4
Kommentar: Exklusive engångskostnader var rörelsemarginalen 1,8% år 2023.

Tvingades till emission

2023 var ett händelserikt år för Pricer. I december 2022 tog Pricer upp ett obligationslån på 250 Mkr från Ture Invest Partners AB för att finansiera tillväxt och rörelsekapital. I slutet av april bröt Pricer mot lånevillkor och tvingades göra en företrädesemisson på 300 Mkr till låg kurs (5,50 kr). Uselt agerat av Pricer och delar av styrelsen byttes ut. Pricer-aktien pressades en hel del i samband med emissionen. Vi på Affärsvärlden köpstämplade Pricer i augusti 2023 (kurs 7,10 kr). Balansräkningen är nu i betydligt bättre skick (14 Mkr i nettoskuld).

På helårsbasis 2023 steg intäkterna med 18,2% och uppgick till knappt 2,7 miljarder. Orderingången var 2,6 miljarder. Pricers mål är att omsätta 4,5 miljarder under 2025. För att nå dit krävs knappt 30% tillväxt kommande år. Sett över fem år har Pricer ökat omsättningen med 17,6% i snitt. Det är tydligt att marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter är under tillväxt. Bruttomarginalen har varit 22,6% i snitt och rörelsemarginalen 5,2%.

IR och radio

Pricer är i stort sett den enda större aktören som använder infraröd teknologi (IR). I princip alla andra konkurrenter använder sig av radio.

Pricer menar att deras största konkurrensfördelar är systemets pålitlighet avseende prisuppdateringarna. Men även att Pricers etiketter förbrukar mindre energi än andra kommunikationssystem och har en marknadsledande batteritid.

Det finns såklart både för- och nackdelar med de olika systemen. En nackdel är att det behövs fler accesspunkter för IR jämfört med radio vilket gör installationen lite mer komplicerad. Via denna länk finns mer att läsa om Pricers teknik för den som är extra intresserad.

Senaste åren har varit desto mer utmanade lönsamhetsmässigt. Bruttomarginalen har pressats till 16-17% under 2022 och 2023 på grund av komponentbrist och negativa valutakurseffekter. Stor del av komponenterna köps nämligen in i dollar. Till följd av den starka marknadstillväxten ökar konkurrensen vilket också leder till prispress. Även ökade fraktkostnader har påverkat negativt.

Rörelseresultatet landade på 15,4 Mkr (21,1) med en marginal på 0,6% (0,9) år 2023. Exklusive engångsposter för kostnadsbesparingsprogram och nedskrivningar uppgick det justerade rörelseresultatet till 49,5 Mkr medan marginalen var 1,8%. Så sent som Q2 2021 hade Pricer en rörelsemarginal på drygt 9% på rullande tolv månader med en omsättning på 2 miljarder. Kan Pricer stärka bruttomarginalen upp mot 20% och samtidigt skära kostnader så finns bra marginalpotential.

Utvecklingen i fjärde kvartalet som redovisades häromveckan var stark. Aktien steg då drygt 18% på beskedet.

Pricer Q4 2023 Q4 2022
Orderingång 668 Mkr 658 Mkr
Tillväxt 3% 43%
Omsättning 801 Mkr 696 Mkr
Tillväxt 15% 43%
Återkommande intäkter 17,5 Mkr 11,9 Mkr
Bruttomarginal 17,7% 15,5%
Rörelseresultat 20,1 Mkr 27,9 Mkr
Ebit-marginal 2,5% 4,0%
Justerad marginal 6,8% 4,0%
Vinst per aktie 0,02 kr 0,12 kr

Försäljningstillväxten var 15% och Pricer omsatte rekordhöga 801 Mkr. Medan orderingången steg 3% till 668 Mkr. Glädjande var att bruttomarginalen stärktes och landade på 17,7% (15,5). Det var visserligen något lägre än under Q3 (18,1%) men ändå en förstärkning med drygt två procentenheter mot Q4 2022. Sedan våren 2023 har Pricer egen produktion i Tyskland vilket kan stärka bruttomarginalen framåt. Exklusive engångskostnader var rörelsemarginalen 6,8% (4,0) i kvartalet.

Konkurrenter Pricer VusionGroup (SES) Solum
Antal etiketter +280 m +350 m +100 m
Antal länder +70 st +60 st +35 st
Antal butiker +22 000 st +35 000 st +8000 st

Huvudkonkurrenten Vusion Group (hette tidigare SES Imagotag) omsatte runt 9 miljarder kronor (805 meuro) under 2023 vilket motsvarade 30% tillväxt. VusionGroup förväntar sig “solid tillväxt” under 2024 och siktar på att omsätta 1 miljard euro. En annan konkurrent är Solum som knoppades av från Samsung för några år sedan.

Prognoser och värdering

Orderstocken uppgick till 394 Mkr vid årsskiftet (493). Merparten väntas levereras under första kvartalet 2024. Vi räknar med en omsättning på drygt 2,8 miljarder under 2024 motsvarande 5% tillväxt. Kommande år skissar vi på 10-15% årlig tillväxt vilket är ungefär i linje med den underliggande marknadstillväxten.

För 2024 räknar vi med en rörelsemarginal på 4,5%. I slutet av prognoshorisonten skissar vi på 5,0%. Snittet de senaste fem åren är 5,2% jämförelsevis. Pricer införde ett besparingsprogram med förväntade kostnadsminskning på 50 Mkr i årstakt. Full effekt av programmet väntas från Q3 2024. Konkret handlar det om personalneddragningar (30 tjänster globalt) samt omstrukturering och optimering av produktportföljen. Vid årsskiftet hade Pricer knappt 220 anställda.

Historiskt sett har Pricer varit det ESL-bolag som uppvisat högst marginaler. Lönsamhetsförbättringen väntas också drivas av en högre bruttomarginal till följd av högre andel mjukvaruintäkter på sikt samtidigt som frakt- och komponentkostnader minskar.

Använder vi en multipel på 10 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på 45-50% på sikt. Mycket hänger på att marginalen stärks.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2025E EV/Ebit 2025E EV/Sales 2025E Ebit-marginal 2025E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
Pricer -42 12,3 9,4 0,4 4,8 12,1
VusionGroup (tidigare SES Imagotag) 22 20,7 14,6 1,8 12,4 29,1
Solum 28 8,0 7,3 0,6 8,7 9,8
Genomsnitt 3 13,7 10,4 1,0 8,6 17,0
Källa: Affärsvärlden / Factset

Avslutningen på 2023 var stark för Pricer. Den justerade rörelsemarginalen på 6,8% var den högsta nivån sedan Q3 2021. Marknaden för ESL uppvisar en god underliggande tillväxt. Konkurrensen är generellt tuff.

Så agerar insiders

Senaste året har insynspersoner köpt aktier för 3 Mkr. Efter bokslutet har en rad insiders ökat sina innehav. Claes Wenthzel som är tillförordnad finanschef har köpt aktier för 1,5 Mkr (kurs 7,73 kr). VD Magnus Larsson har köpt för 77 000 kronor (kurs 7,7 kr). Mats Arnehall, kommersiell chef, har inhandlat aktier för 122 000 kronor. Christofer Chalkitis som är digital chef har köpt aktier för knappt 50 000 kronor. Insynsförsäljningarna uppgår till 2 Mkr senaste året.

Pricer genomför nu ett rätt omfattande kostnadsbesparingsprogram som skall ta bolaget tillbaka till historiska marginalnivåer. Lyckas ledningen realisera dessa besparingar och samtidigt fortsätta växa faller värderingen snabbt till attraktiva nivåer. Vi tycker fortsatt Pricer är en prisvärd aktie och upprepar köprådet på aktien.

Tio största ägare i Pricer Värde (Mkr) Kapital Röster
Sterling Strategic Value Fund 146,8 10,2% 10,1%
Göran Sundholm 145,9 10,1% 10,0%
Quaero Capital S.A. 108,2 7,5% 7,4%
Avanza Pension 72,7 7,0% 7,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 71,2 4,9% 4,9%
Lars Ingvarsson 47,8 3,3% 3,3%
Retraites Populaires 36,4 2,5% 2,5%
Arbona AB (publ) 22,0 2,1% 2,1%
Tredje AP-fonden 30,4 2,1% 2,1%
Hans Granberg 25,7 1,8% 1,8%
Fem största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Kapital Röster
Emil Ahlberg 3,1 0,2% 0,2%
Charles Jackson 2,0 0,1% 0,1%
Claes Wenthzel 1,8 0,1% 0,1%
Bernt Ingman 1,3 0,1% 0,1%
Nils Hulth 0,7 0,1% 0,1%
Källa: Holdings Totalt insynsägande:  2,6% 2,6%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

 • Håll dig till ämnet
 • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser