Systemair: Medvind och förvärvsmöjligheter

Ventilationskoncernen Systemair har nu två kvartal i rad med en rörelsemarginal överstigande målsättningen på 10%. Efter avyttringen av bolagets luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic så är balansräkningen också i bättre skick än på länge.
Systemair: Medvind och förvärvsmöjligheter - Systemair
Systemair säljer ventilationslösningar till ett femtiotal länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Skinnskatteberg.
Systemair
Börskurs: 77,40 kr Antal aktier: 208,0 m
Börsvärde: 16 099 Mkr Nettoskuld: 1 457 Mkr
VD: Roland Kasper Ordförande: Gerald Engström

Systemair (77,40 kr) utvecklar, tillverkar och säljer ventilationsprodukter. Exempelvis fläktar och ventilationsaggregat samt produkter för luftdistribution, luftkonditionering och värme. Kunderna är i huvudsak ventilationsinstallatörer och distributörer av ventilations- och elprodukter. Systemen installeras i kontorsbyggnader, bostäder, industrier eller andra byggnader.

Produkterna säljs under ett flertal varumärken som Systemair, Frico, Menerga och Fantech. Största marknader är Västeuropa (runt 40% av omsättningen) samt Norden (runt 20%).

Systemair har 26 produktionsanläggningar i 18 länder och knappt 6400 anställda. Huvudkontoret ligger i Skinnskatteberg. Största ägare med 42,8% av aktierna är grundaren tillika styrelseordförande Gerald Engström. VD Roland Kasper har varit VD sedan hösten 2015 och äger aktier för 7,2 Mkr.

Affärsvärldens huvudscenario 22/23E 23/24E 24/25E 25/26E
Omsättning 12 058 12 420 12 792 12 920
 – Tillväxt +25,2% +3,0% +3,0% +1,0%
Rörelseresultat 1 401 1 198 1 254 1 292
 – Rörelsemarginal 11,6% 9,6% 9,8% 10,0%
Resultat efter skatt 1 040 804 888 932
Vinst per aktie 5,00 3,90 4,30 4,50
Utdelning per aktie 1,10 1,50 1,70 1,80
Direktavkastning 1,4% 1,9% 2,2% 2,3%
Avkastning på eget kapital 23% 14% 14% 14%
Avkastning på operativt kapital 27% 21% 21% 21%
Nettoskuld/Ebit 1,1 0,9 0,6 0,2
P/E 15,5 19,8 18,0 17,2
EV/Ebit 12,5 14,7 14,0 13,6
EV/Sales 1,5 1,4 1,4 1,4
Kommentar: Den organiska tillväxten var 15,9%. Exklusive engångseffekter var rörelsemarginalen 9,2% år 2022/23

Idag (7/12) presenterar Systemair räkenskaperna för årets andra kvartal (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2023/2024 (löper maj till april). Aktien är i skrivande stund upp 4,5% på beskedet.

Systemair Q2 2023/24 Q2 2022/23
Omsättning 3186 Mkr 3037 Mkr
Tillväxt Y/Y 4,9% 26,3%
Organisk tillväxt 5,1% 14,8%
Bruttomarginal 33,9% 33,3%
Rörelsekostnader 756 Mkr 890 Mkr
Ebit 322 Mkr 120 Mkr
Ebit-marginal 10,1% 3,9%
Vinst per aktie 1,18 kr 0,21 kr

Tillväxten i kvartalet var 4,9% (varav 5,1% organiskt). Systemair har under året avyttrat bolagets luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic för 100 miljoner euro. Den avyttrade verksamheten sysselsatte cirka 400 personer med 69 miljoner euro i omsättning samt lägre rörelsemarginal än Systemair-koncernen. Samtliga regioner förutom Norden uppvisade tillväxt jämfört med föregående år. Tillväxten i Östeuropa var särskilt stark.

Bruttomarginalen stärktes till 33,9% (33,3). Ifjol påverkades bruttomarginalen negativt av hyperinflation i Turkiet som då belastade bruttomarginalen negativt med 1,5 procentenheter.

Över marginalmålet

Rörelseresultatet landade på 322 Mkr (120) motsvarande 10,1% Ebit-marginal (3,9). Resultatet under fjolåret belastades negativt av nedskrivningar av bolagets ryska verksamhet. Justerat för nedskrivningen var rörelsemarginalen 9,5%. Systemair fortsätter alltså att stärka marginalerna och detta var andra kvartalet i rad med en rörelsemarginal över 10%, vilket är i linje med bolagets finansiella mål. Över tid har rörelsemarginalen varit runt 7% i snitt jämförelsevis.

VD Roland Kasper uppger att efterfrågan på mer energieffektiva ventilationslösningar är fortsatt god. Höga energipriser och fokus på energieffektivisering och hållbarhet borgar för en fortsatt god efterfrågan. I grafiken nedan visas utvecklingen för Systemair samt Lindab och Swegon (ägs av Latour) som också säljer lösningar för ventilation.

Komponentbristen har i princip helt upphört, vilket är i linje med vad andra börsbolag också kommunicerat. Ledningen lyfter fram att de är “försiktigt optimistiska” till utvecklingen under den resterande delen av räkenskapsåret då aktiviteterna i konsultledet och hos ventilationsentreprenörerna ökar igen.

Möjligheter till förvärv

Vid utgången av kvartalet uppgick nettoskulden till 1457 Mkr (2794). Nettoskuld/Ebitda uppgick till 0,7x jämfört med 2,0x motsvarande period ifjol. Balansräkningen är med andra ord i bättre skick än på länge och Systemair ser utrymme för ytterligare investeringar och strategiska förvärv framöver.

Prognoser och värdering

För innevarande räkenskapsår (2023/24) räknar Afv med en rörelsemarginal på 9,6% vilket är i linje med analytikerkonsensus. Kommande år skissar vi på 3 respektive 1% tillväxt. Det är också i linje med hur analytikerkollektivet räknar. Marginalmässigt skissar vi på att Systemair når 10% i slutet av prognoshorisonten (2025/26).

De senaste fem åren har Systemair-aktien värderats till knappt 15x den framåtblickande rörelsevinsten (EV/Ebit). Sett över 10 år är snittet 14x. Använder vi en multipel i linje med tioårs-snittet finns 15% uppsida.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2024E EV/Ebit 2024E EV/Sales 2024E Ebit-marginal 2024E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
Systemair 12,2 18,0 14,0 1,4 9,8 2,0
Lindab (Köp) 51,2 14,8 12,7 1,3 10,5 4,0
Nibe (Neutral) -35,7 24,2 19,9 3,0 15,0 10,1
Inwido (Köp) 24,2 12,9 10,5 1,0 9,7 1,7
Garo (Neutral) -65,8 16,7 13,9 1,4 10,3 11,2
Nordic Waterproofing (Neutral) 10,7 14,0 12,9 1,1 8,6 2,4
Genomsnitt -0,5 16,7 14,0 1,5 10,7 5,2
Källa: Affärsvärlden / Factset

Bolaget har uppvisat en fin tillväxt över tid. Grundaren Gerald Engström är kvar som tydlig huvudägare vilket är ett plus.

Så agerar insiders

Senaste året har insynspersoner köpt aktier för 0,6 Mkr. Vice ordförande Patrik Nolåker handlade aktier för 0,46 Mkr till kurs 57,5 kronor i slutet av oktober i år. I somras köpte CFO Anders Ulff aktier för 0,16 Mkr. Inga försäljningar finns registrerade senaste året.

Aktien värderas nu ungefär i linje med snittet det senaste decenniet. Uppsidan är inte superstor i huvudscenariot. Aktien är upp nästan 25% senaste månaden. Vi landar i en neutral hållning. För den som vill ha alternativ föredrar vi Lindab och Inwido.

Tio största ägare i Systemair Värde (Mkr) Andel
Gerald Engström 6 875,2 42,8%
ebm-papst AB 1 716,9 10,7%
Swedbank Robur Fonder 1 296,9 8,1%
Alecta Tjänstepension 1 188,0 7,4%
Nordea Funds 799,1 5,0%
Didner & Gerge Fonder 686,0 4,3%
SEB Fonder 401,2 2,5%
Tredje AP-fonden 399,3 2,5%
C WorldWide Asset Management 344,8 2,1%
Handelsbanken Fonder 271,6 1,7%
Fem största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Andel
Anders Ulff 12,4 0,08%
Roland Kasper 7,2 0,04%
Olle Glassel 4,1 0,03%
Patrik Nolåker 1,9 0,01%
Niklas Engström 0,5 0,00%
Källa: Holdings Totalt insynsägande: 43,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser