Veteranpoolen: Än finns det ork

Veteranpoolen fortsätter växa kraftigt med god lönsamhet och bolaget dubblerar dessutom utdelningen. Vi tycker inte framgångarna syns i kursen och aktien bör ha mer att ge.

Det är nu drygt ett år sedan Veteranpoolen (18,50 kr) avknoppades från städbolaget Homemaid. Vi har sedan dess haft köp på aktien som stigit drygt 50 procent (läs tidigare analyser här och här).

Totalt arbetar ungefär 8 500 ”veteraner” för Veteranpoolen i någon utsträckning. Ofta handlar sysslorna om att hjälpa privatkunder i hem eller trädgård. Men bolaget erbjuder också mer traditionell bemanning mot företagskunder som behöver tillfällig hjälp inom ekonomi, administration, transport eller annat.

Verksamheten utgår från ett 40-tal kontor runt om i landet. Merparten av dessa drivs av franchisetagare som mot att ge en del av sina intäkter till Veteranpoolen kan använda varumärket och få stöd med saker som marknadsföring och fakturering med mera.

VETERANPOOLEN Helåret 2018 Helåret 2017
Omsättning 312 Mkr 221 Mkr
– tillväxt 41% 48%
Rörelseresultat 31,7 Mkr 19,7 Mkr
– rörelsemarginal 10,2% 8,9%
Vinst per aktie 1,31 kr 0,84 kr
Utdelning per aktie 1,10 kr 0,55 kr

Veteranpoolen växte rejält under 2018 och höjde också marginalerna. Två saker tror vi är särskilt viktiga förklaringsfaktorer:

Segmentet ”pensionärsbemanning” växer. Det finns ett fåtal större aktörer (bland annat Veterankraft, Seniorbolaget och 55+) med likartad modell som Veteranpoolen. Veteranpoolen konkurrerar dock sällan direkt mot just dessa utan ingår snarare i en mycket bredare och större marknad där en massa olika tjänsteutförare, hantverkare och bemannare ingår. Vi ser pensionärsbemanning som ett litet men kraftigt växande delsegment där allt fler verkar få upp ögonen för fördelarna med att använda erfaren arbetskraft.

En storkund lyfter omsättningen. Vi har tidigare lyft det faktum att en större företagskund med varierande behov av hjälp från Veteranpoolen ibland påverkar siffrorna ordentligt. Under 2018 ökade volymerna kraftigt men Veteranpoolen flaggar nu för att efterfrågan troligen är lägre under 2019. Det kommer innebära klart lägre tillväxt i år.

Kanske är det också det vi redan ser i statistiken för antal producerade timmar där tillväxten stannat av märkbart under årets inledning? Jämfört med tidigare ökningstakt kring 30 procent steg antalet producerade timmar bara 5 procent i december och januari jämfört med föregående år.

Veteranpoolen
Börskurs: 18,50
Antal aktier (miljoner): 20,0
Börsvärde: 371 Mkr
Nettokassa: 38 Mkr
VD Mats Claesson
Styrelseordförande Patrik Torkelson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 312 343 394 442
– Tillväxt 41% 10% 15% 12%
Rörelseresultat 32 34 39 44
– Rörelsemarginal 10,1% 10,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 25 26 30 34
Vinst per aktie 1,35 1,30 1,50 1,68
Utdelning per aktie 1,10 1,20 1,30 1,40
Direktavkastning 5,9% 6,5% 7,0% 7,6%
Operativt kapital/omsättning -3% -3% -3% -3%
Nettoskuld/EBIT -1,2 -1,3 -1,3 -1,4
P/E 13,7 14,2 12,4 11,0
EV/EBIT 10,5 9,5 8,1 7,0
EV/Sales 1,1 1,0 0,8 0,7

Aktien är billig redan idag och antar vi att tillväxten fortsätter i hygglig takt så faller värderingen till 7 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit) 2021. Det är attraktivt för ett bolag i ett växande segment med gynnsamma trender.

Affärsmodellen binder inget kapital att tala om så nästan hela vinsten kan skiftas ut till ägarna vilket innebär fin direktavkastning kring 6 procent.

Risker finns dock:

  • Franchisemodellen kan fördröja eller maskera problem i verksamheten. Antalet kontor växte som mest under 2015-2017 och för ett år sedan var en stor del av dessa fortfarande olönsamma. Vi såg en risk att de som inte lyckas nå lönsamhet i stället lägger ned verksamheten. Enligt vd Mats Claesson innebär Veteranpoolens tillväxt att fler och fler kontor nu når eller närmar sig kritisk massa vilket är ett steg i rätt riktning.
  • Det är en potentiellt ganska konkurrensutsatt affär med få konkurrensfördelar utöver varumärket. Veteranpoolen är dock största aktören vilket är positivt både när det gäller att locka kunder och pensionärer.
  • Bolaget gynnas av RUT- och ROT-avdragen. Politiskt mixtrande med förutsättningarna är en tänkbar risk eller möjlighet.
  • Veteranpoolen är ett litet bolag med halvdan likviditet i aktien.

Vi tycker avkastningspotentialen väger upp för riskerna och ser aktien fortsatt som köpvärd.

Veteranpoolens 10 största ägare Kapital Röster
Håkan Blomdahl 17,2% 12,1%
House of Service Investment Sverige AB 14,0% 41,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 11,0% 7,4%
Avanza Pension 9,7% 6,5%
Fredrik Grevelius 3,4% 2,3%
MDM Invest AB 2,9% 2,0%
Q & Co Städ 2,4% 1,6%
Eva-Karin Sjödin Dahl 2,2% 1,5%
Johan Grevelius 2,0% 1,4%
Marcus Hedblom 1,5% 1,0%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.