Veteranerna inte uträknade än

För Veteranpoolen är det nog svårt att koka ihop en värre katastrof än coronapandemin. Men faktum är att bolaget klarat krisen förvånansvärt väl och när utvecklingen vänder är detta ett tillväxtbolag som handlas kring 8 gånger rörelseresultatet.
Veteranpoolen
Börskurs: 17,40 kr Antal aktier: 18,2 m
Börsvärde: 317 Mkr Nettokassa: 46 Mkr
VD: Mats Claesson Ordförande: Patrik Torkelson

Veteranpoolen (17,40 kr) organiserar drygt 8 000 äldre som hyrs ut till privatkunder för att hjälpa till i hem och trädgård.

Bolaget erbjuder också bemanning för företagskunder som exempelvis behöver hjälp att hantera tillfälliga arbetstoppar eller sjukfrånvaro. Företagssegmentet har historiskt stått för en omkring en tredjedel av intäkterna.

Veteranerna är pensionärer som ofta varit yrkesverksamma inom samma område men vill hålla sig sysselsatta och dryga ut pensionen. De är organiserade i totalt 47 kontor utspridda i hela landet där merparten drivs av franchisetagare. Lite förenklat är upplägget sådant att Veteranpoolen debiterar slutkunden och delar en del av täckningsbidraget med franchisetagaren.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 336 305 336 369
 – Tillväxt +7,7% -9,2% +10,0% +10,0%
Rörelseresultat 36 31 34 37
 – Rörelsemarginal 10,8% 10,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 28 23 26 28
Vinst per aktie 1,56 1,27 1,40 1,54
Utdelning per aktie 0,00 1,00 1,20 1,30
Direktavkastning 0,0% 5,7% 6,9% 7,5%
Avkastning på eget kapital 81% 46% 39% 39%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -1,1 -2,0 -2,1 -2,2
P/E 11,2 13,7 12,4 11,3
EV/EBIT 7,5 8,9 8,1 7,4
EV/Sales 0,8 0,9 0,8 0,7

Andelen tjänster som utförs av äldre ökar hela tiden. Ser man enbart till de större renodlade ”veteranbolagen” har omsättningen ökat mer än 20% årligen sedan 2013 och uppgår nu till bortåt 500-600 Mkr. Veteranpoolen har under samma period växt närmre 30% årligen.

Den faktiska marknaden är dock betydligt större. Oftast kan det ju till exempel vara en traditionell städ- eller hantverkarfirma som är den direkta konkurrenten för ett visst uppdrag. Totalt finns mängder av sådana småfirmor och branschen präglas generellt av låga inträdesbarriärer.

För kunden finns ett antal fördelar. Veteranpoolen är ofta tillgängliga att på kort varsel lösa mindre uppdrag som större firmor ratar. Veteranen fokuserar dessutom ofta på ett uppdrag i taget utan att behöva stressa vidare till nästa kund. Att hinna prata lite med kunden kan i vissa fall vara en del av det upplevda värdet och många kunder är själva äldre. Bilden är nog också att äldre arbetskraft ofta är lite billigare.

Covid-19 har förstås påverkat utvecklingen negativt. Enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har veteraner över 70 år fått avstå uppdrag som innebär sociala kontakter. Många äldre har dessutom självmant tackat nej till uppdrag på grund av oron.

Det hade inte varit svårt att fantisera ihop en ganska dramatisk utveckling för bolaget och aktien halverades initialt i vårens börsras.

De siffror som bolaget hittills redovisat har dock varit betydligt bättre än befarat och aktien har återhämtat mycket av fallet. I första kvartalet backade omsättningen bara 6% medan tappet i andra kvartalet var 15%.

Till saken hör också att en specifik större företagskund inom bemanning knappt debiterat några timmar alls sedan i mars. Det är ett kontrakt som bolaget haft ett antal år där omsättningen pendlat en hel del men enligt vår bedömning stått för omkring 10-20% av omsättningen historiskt.

Exkluderar man denna och ser till kundbasen i övrigt är försäljningstappet sannolikt bara ett fåtal procent under första halvåret. En viktig faktor bakom detta tror vi är den generella hemmafixartrenden som verkar spillt över även på tjänstesidan med bra efterfrågan på trädgårdsjobb, altanbyggen och liknande.

Resultatet har dessutom överraskat positivt och är faktiskt upp marginellt för halvåret jämfört med i fjol. Här finns dock ett flertal tillfälliga faktorer som lyfter siffrorna. Bland annat lägre personalkostnader och statliga stöd. Mindre tillskott har också kommit från försäljningar av franchisedistrikt vilket händer ibland och ger viss resultatpåverkan.

Vi tror det finns viss risk för tillfälliga bakslag här. Den svåraste perioden börjar nog snart under sen höst och vinter när andelen corona-säkra utomhusjobb minskar samtidigt som vi fortfarande inte har något vaccin på marknaden. Och parallellt med att tillfälliga stödåtgärder minskar i omfattning.

Den stora frågan är om branschen och företaget på något vis tar permanent skada av viruskrisen. En tänkbar risk är exempelvis om flera viktiga franchisetagare skulle få sådana problem att det blir nödvändigt att lägga ned verksamheten.

Men så dålig tycks inte utvecklingen bli. Volymerna ligger fortsatt på sådan nivå att en överhängande majoritet av kontoren ska ha möjlighet att nå lönsamhet. Veteranpoolen verkar inte haft några betydande nedläggningar av lokalkontor. Bolaget lyckas dessutom fortsatt rekrytera nya veteraner vilket imponerar i tider som dessa.

Affärsvärldens slutsats

Användandet av lite äldre arbetskraft växer över tid och vi tror effekterna av covid-19 på lång sikt blir begränsade. Siffrorna under första halvåret imponerade och majoriteten av franchisetagarna verkar klara svackan utan större problem.

Vi ser viss risk för bakslag under andra halvåret. Den försiktige kan med fördel syna ytterligare något kvartal eller två för att se om utvecklingen håller i sig.

På något års sikt tror vi dock Veteranpoolen är för billigt. Aktien handlas kring 8 gånger vårt väntade rörelseresultat för nästa år. Affärsmodellen är kapitalsnål och när utdelningen återupptas kan direktavkastningen bli 6-7% på nuvarande kurs.

Veteranpoolen är ett litet bolag med dålig likviditet i aktien. Den som inte räds detta kan dock överväga köpa den.

Tio största ägare i Veteranpoolen Värde (Mkr) Kapital Röster
Håkan Blomdahl 64 20,3% 14,2%
House of Service Investment Sverige AB 44 14,0% 41,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 34 10,7% 7,2%
Avanza Pension 27 8,5% 5,7%
Fredrik Grevelius 11 3,6% 2,4%
MDM Invest AB 9 2,9% 2,0%
Q & Co Städ 9 2,8% 1,9%
Marcus Hedblom 7 2,3% 1,6%
Eva-Karin Sjödin Dahl 7 2,2% 1,5%
Johan Grevelius 5 1,5% 1,0%
Källa: Holdings
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här