Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sommarbörs på topp

2019-06-28 15:05

PORTFÖLJUPPDATERING Sommaren skänker många placerare nya intryck och perspektiv till mer genomtänkt långsiktig portföljförvaltning. Nordiska Värdeportföljen går in i stiltjen positionerad för framtida sättningar.

Sommaren är här och den breda Stockholmsbörsens OMXSGI index noterar i skrivande stund hela 20 procents avkastning inräknat utdelning inför stängningen av första halvåret 2019.

De gångna fem åren är motsvarande totala börsavkastning dryga 60 procent. Det kan låta helt okej, men då bör beaktas att avkastningen mäts i en svensk krona vars köpkraft urholkats med runt 30 procent mot US dollarn och med runt 15 procent mot euron under samma period. Därtill kommer avkastningen från en högkonjunkturmiljö påeldad av oöverträffad nollränta samt minusränta. Utöver den kronförsvagning som redan låtits ske medför det stora och svällande finansiella risker, inte minst lokala svenska risker.

Ur ett mer kortsiktigt säsongsperspektiv innebär sommarbörsen framför oss samtidigt en speciell börsperiod: Å ena sidan har färre börsbolag planerade nyhetssläpp av betydelse i semestertid. Men å andra sidan är desto sämre ställt med aktiemarknadens förmåga och beredskap att snabbt och korrekt prissätta oväntade avvikelser, såväl på bolagsfronten som oväntade makroförlopp. Det lilla fönstret av förhöjd uppmärksamhet vad gäller bolagsnyheter är kring halvårsrapporterna (Q2), där flertalet svenska börsbolag rapporterar i antingen under första halvan av juli eller en bra bit in i augusti.

För mer långsiktiga, såväl privatinvesterare som proffs, är sommarstiltjen samtidigt en bra period att verkligen försöka koppla bort det dagliga informationsbruset utan långsiktig betydelse, och istället läsa in sig på nya områden eller kring nya vinklar på gamla välbekanta områden. Utvilad blick plus nya intryck och idéer gör det därefter mycket lättare att identifiera nya investeringsmöjligheter, eller att objektivt göra portföljjusteringar upp eller ned i befintliga innehav.

FULLINVESTERAD FÖR NOLLRÄNTA – POSITIONERAD FÖR SÄMRE TIDER

Nordiska Värdeportföljen, en av tre modellportföljer inom Affärsvärlden Analys+ med en inriktning mot låga bolagsvärderingar runtom i Norden, är taktiskt överviktad mot konjunkturokänsliga (defensiva) och/eller belåningståliga bolag sedan en bra tid tillbaka.

Under juni har portföljen passat på att göra ett antal omplaceringar mellan sådana lågvärderade bolagscase (1, 2, 3). Eolus Vind har sålts ned till 1 procents vikt med stor vinst, befintliga innehav i Millicom (19 procent) och Multiconsult (8 procent) har ökats på och Elkem (5 procent) samt Tokmanni (8 procent) har plockats in som nya innehav.

Tabellen nedan presenterar en återkommande nyckeltalsgenomgång där hela portföljens bolagsegenskaper vägs samman.

Baserat på nuvarande innehavsvikter är halvårsskiftets defensivt överviktade Nordiska Värdeportföljen därmed:

  • Storlekmässigt Large cap. Det innehavsviktade börsvärdet är 18 miljarder kronor. Medianbolagets börsvärde på knappt 5 miljarder är dock snarare Mid cap och två innehav, Allgon (12 procents portföljvikt) samt Arise (6 procent) är betydligt mindre.
  • Vinstmässigt lågvärderat. Med viktade ev/ebitda- samt ev/ebit-multiplar om dryga 4 gånger respektive knappa 8 gånger 2019 års konsensusprognoser. Case för case ser Affärsvärlden Analys+ de låga värderingarna snarare bero på att marknaden ser en överdriven riskbild samt osäkerhet kring innehaven än att analytikerkonsensus ligger alldeles för högt på sina vinstprognoser. I några av fallen kommer vi dock att få helt fel och drabbas av sämsta möjliga utveckling – felbedömningar och osäkra utfallsspann hör värdeinvesteringsstrategins jakt på höga riskpremier till.
  • Skapligt växande. Med 10 procents viktad årlig tillväxt i omsättningsestimaten för de kommande tre åren.
  • Medelhögt belånat. Nettoskuld/ebitda-kvotens estimat om 4,6 innehavsviktat samt 2,2 i median för 2019 bör ställas mot att flera av bolagen har stark kassaflödesgenerering eller sannolika dolda övervärden utanför balansräkningen (som ännu inte drar in ebitda, men som i framtiden kan göra det eller kan komma att säljas för att minska skuld).
  • Skapligt högavkastande. Innehavsviktat ligger förräntningen på sysselsatt kapital (roce) för bolagen på 10 procent för 2019 (median 11 procent) enligt Factset. Beaktat belåningen, men före justering av dolda värden eller långsiktig framtida potential i turnaroundcasen, ger det för 2019 en förväntad egenkapitalförräntning på 17 procent.

Efter denna veckas avyttring av budaktuella Oriflame är portföljens kassandel mycket låga 5 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2019-06-28 (intradag)

Även om Nordiska Värdeportföljens nuvarande innehavsmix kortsiktigt inte kommer kunna matcha ett cykliskt tokrally eller fortsatt teknikhausse så har den en lågvärderad skaplig kassaflödesstabilitet. Drar en vikande konjunktur globalt och lokalt i Norden med sig bolagskorgens aktiekurser till ännu lägre värderingsnivåer ger öppna ägarbilder i flera av bolagen möjligheter att nedsidan begränsas via upp- och utköpsbud.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom