Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svackan ger köpläge

2018-02-20 17:59
Fredrik Österberg och Jens von Bahr. Foto: Jörgen Appelgren

Evolution Gaming växer urstarkt, men en kortsiktig investeringsfas pressar marginalen under första halvåret. Utnyttja den omotiverade kursdippen efter bokslutet.

KÖP Det mesta går live­kasinobolaget Evolution Gamings väg. Under fjärde kvartalet fördubblades vinsten och omsättningen ökade med 48 procent jämfört med samma period föregående år. Styrelsen föreslog en fördubblad utdelning till motsvarande 8,9 kronor per aktie.

Trots att bolaget prickade analytikernas förväntningar dök aktien med över 10 procent. Som bakgrund bör nämnas att aktien rusat med 80 procent det senaste året. Förväntningarna är med andra ord ikapp Evolution Gaming och det räcker inte att prestera i nivå med vad marknaden förväntar sig.

Aktiemarknaden valde att ta fasta på den högre kostnadsnivån som följer av den starka investeringsfasen som bolaget befinner sig. Vd Martin Carlesund räknar med att kostnaderna fortsätter att öka under första halvåret 2018. Det pressar rörelsemarginalen närmaste kvartalen, dock från historiskt höga nivåer och väl över bolagets målsättning om en ebitda-marginal över 35 procent.

Samtidigt är aktiemarknadens negativa reaktion överdriven. Investeringsfasen påminner om en liknande period under andra halvan av 2016 som senare gav väsentligt betalt i form av högre marginal och tillväxt de följande kvartalen. Tempot i bolaget är ursinnigt och företagsledningen signa­lerar tydligt att de gör allt vad som krävs för att utöka avståndet till konkurrenterna. Marknadsandelen i Europa är i dag imponerande 60 procent.

Förutom en intensiv produktutveckling med många lanseringar under 2018 har bolaget gått live med sin nya studio i Kanada i februari. Under andra kvartalet väntas den nya studion i Georgien gå live och under hösten i New Jersey, den första studion i USA. På telefonkonferensen förklarade Martin Carlesund att den nuvarande expansionen i princip motsvarade att addera 2016 års Evolution Gaming till dagens bolag.

Evolution är ett kvalitetsbolag som rider på en mycket gynnsam strukturell trend som ser ut att fortsätta under flera år framöver. Förutsättningar för fortsatt hög vinsttillväxt är fortsatt mycket goda, men avspeglas också delvis i aktievärderingen. På våra prognoser för 2018 och 2019 landar ev/ebit 24 respektive 20. Det tål inte några större bakslag eller ett mer riskavert börsklimat. Det är ändå läge att utnyttja den omotiverat stora kursdippen efter rapporten. Köp med riktkurs 680 kronor på ett års sikt.

Kvartalsvis utveckling:

Källa: Bolaget

Ovanstående aktieråd från nästa nummer av magasinet Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt för Affärsvärlden Analys+ läsare.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter:@AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på:analysplus@affarsvarlden.se

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom