Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Två bolag lämnar och två nya gör entré

2018-06-12 07:14
Viktor Svensson vill göra Rejlers varumärke mer distinkt för attrahera unga och framstående ingenjörer. Foto: Erik Ardelius

PORTFÖLJUPPDATERING Småbolagsportföljen tackar för kaffet i både it-konsulten och skolföretaget. En turnaround i teknikkonsulten samt ett medicinutvecklingsbolag lockar.

Affärsvärlden Analys+ Småbolagsportföljen har hämtat hem en stor del av tappet relativt index de senaste veckorna och ligger nu 2,0 procent efter OMXSGI.

Säljer Acando och Academedia

Småbolagsportföljen väljer att ta hem vinsten i it-konsulten Acando, som inkluderat utdelningen avkastat fullt godkända 22 procent sedan start. Försäljningen av 3 000 aktier för gårdagens stängningskurs 32,95 kronor inbringar 98 850 kronor. It-konsultmarknaden är urstark och Acandos senaste rapport övertygade. Värderingsmässigt hamnar Acando något över sektorn på ev/ebit 12 gånger på prognosen för 2018. Det finns möjligen ytterligare lite uppsida men vi väljer att pröva nya vingar.

Även skolföretaget Academedia får lämna portföljen. Efter en inledande positiv period har utvecklingen varit trög och rapporterna har inte övertygat. Dilemmat med att skolpengen inte på långa vägar täcker den nuvarande löneinflationen pressar rörelsemarginalen. Vi ser inte heller att det kommer förändra sig i det korta perspektivet och saknar i övrigt positiva triggers som kan lyfta aktien. I förra veckan röstades visserligen förslaget om vinster i välfärden ned i Riksdagen, vilket var som förväntat. Ämnet lär dock fortsatt bli ett slagträ i valdebatten. Vi säljer 1 500 aktier för 57,5 kronor och håvar hem 86 250 kronor. Därmed togs Småbolagportföljens första lilla förlust på 3,4 procent.

De båda försäljningarna tillsammans med kassan skapar 194 853 kr i investeringsutrymme som vi använder till två nya innehav.

Stor förbättringspotential i Rejlers

Vårt första nya case är teknikkonsulten Rejlers, där vi köper 1 700 aktier till gårdagens stängningskurs 62,8 kronor motsvarande en total köpeskilling på 106 760 kronor. Rejlers har varit en stor besvikelse på börsen de senaste åren efter en trög operativ utveckling, trots mycket stark konjunktur. Sedan 1 mars är Viktor Svensson ny vd. Han kommer närmast från teknikkonsulten ÅF och har varit i koncernledningen under hela den kraftfulla omvandling som ÅF genomfört sedan 2003. Peter Rejler blir ordförande efter 16 år som vd i olika omgångar.

Vi bedömer att det finns många likheter i den omvandling som Rejlers står inför som liknar den som ÅF tog sig igenom för ett antal år sedan. Under den relativt korta tiden som vd har Viktor Svensson agerat kraftfullt och omorganiserat, halverat ledningsgrupper och bildat fem nationella divisioner. Telekomverksamheten i Norge har sålts och Sverige-vd:n har fått sparken.

Rejlers tog 13 miljoner kronor i omstruktureringskostnader i första kvartalet och ytterligare 40 miljoner kronor förväntas belasta det andra kvartalet. Rationaliseringen berör Rejlers samtliga tre länder (Sverige, Norge och Finland) och beräknas ge en årlig besparing på 30 miljoner kronor i årstakt, med full effekt från och med 2019.

Vi bedömer att åtgärderna successivt kommer att materialiseras under året. Det finns en betydande förbättringspotential när bolaget dras med en fortsatt låg debiteringsgrad, som lär adresseras. De senaste åren har Rejlers haft svårt att prestera mycket mer än 75 procent debiteringsgrad, vilket är en bit under till exempel ÅF:s 77,6 procent. Varje procentenhet förbättring för Rejlers innebär 22 miljoner kronor bättre rörelseresultat på årsbasis. Att förändra en debiteringskultur i ett konsultbolag görs inte över en natt men vi bedömer att en förbättring kan förväntas närmaste året.

Det är alltid högre risk i bolag som står inför stora förändringar. Likaså är Rejlers beroende av en fortsatt stark konjunktur inom bygg och industri. 2018 blir ett omställningsår men väsentligt bättre än 2017. Med full effekt från besparingsprogram och högre debiteringsgrad bedömer vi att resultat per aktie når 6,6 kronor per aktie 2019. Det motsvarar p/e 9 och ev/ebit 7,9, vilket blir en attraktiv ingångsnivå för Småbolagsportföljen.

Spännande läge i Camurus

Vi använder även en del av kassan till att köpa medicinutvecklingsbolaget Camurus. Lundaföretaget har flera läkemedelskandidater i klinisk fas I till III inom flera olika områden. Mest intressant kortsiktigt är kandidaten CAM 2038, en substans mot opiatberoende.

FDA-begäran (i januari) överraskade aktiemarknaden som skickade ner aktien från 142 kronor ner till 115 kronor. Aktien vände på 91 kronor i februari och har sedan rört sig i intervallet upp till 120 kronor. Risken i Camurus är hög men så är även potentialen. Affärsvärlden analyserade Camurus nr 49/2017 där vi lämnade en köp-rekommendation med riktkursen 164 kronor.

I slutet av maj lämnade Camurus in en uppdaterad ansökan (New Drug Application, NDA) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) som svar på deras begäran i januari 2018 om ytterligare information. Vi räknar med att bolaget får klartecken av FDA i december och att aktien successivt kommer värderas upp fram till dess. Bolaget får då dessutom en milstolpesersättning på 300 miljoner kronor vid ett godkännande. Camurus har en amerikansk partner som hanterar den amerikanska försäljningen. Bolaget är en uppköpskandidat och har dessutom den välrenommerade hedgefonden Gladiator som näst största ägare.

Så här ser den nya portföljen ut efter försäljningen av Acando och Academedia samt inköpen av Rejlers och Camurus:

 

Portföljens två sänken under 2018, e-handelsbolaget Qliro och dosplaneringsbolaget Raysearch, får fortsatt förtroende.

Efterlängtad uppdelning i Qliro

I förra veckan kom Qliro med det efterlängtade beskedet om att bolaget genomfört en strategiöversyn och avser driva bolaget i tre självständiga bolag. Den nya styrelsen med nya ordföranden Christoffer Häggblom, som representerar näst största ägaren Rite Ventures, har agerat snabbt. Uppdelningen är helt logisk och aktiemarknaden värderade upp bolaget 30 procent.

Nelly kan säljas eller börsnoteras inom 12 till 24 månader. CDON Marketplace säljas eller ingå i en strukturaffär. Kvar blir snabbväxande fintechdelen QFS. Koncernen har dessutom en stor nettokassa och de centrala kostnaderna kan halveras i nuvarande struktur. Renodlingen synliggör värden och vi bedömer att Qliro-aktien sammantaget är värd någonstans mellan 20 och 25 kronor. Det finns med adnra ord betydande uppsida kvar.

Raysearch historiskt lågt värderad

För Raysearch bedömer vi att det finns god potential i nyligen lanserade Raycare, som är ett nytt informationssystem för tumörsjukdomar. På analytikernas prognoser för 2018 värderas aktien till p/e 22. Det är i den lägre delen av det historiska värderingsintervallet de senaste tre åren och utgör hälften av snittet för samma period. Även om tålamodet prövats rejält väljer vi att behålla aktien på den här nivån.

Fler banker bevakar GIG

En fortsatt oro kring ytterligare regulatoriska åtgärder i vissa EU-länder har satt press på bettingbolagen generellt och volatiliteten i sektorn är relativt hög. Norska Gaming Innovation Group (GIG) vände vid 4,5 norska kronor efter förslag att utreda en åtstramning av lagstiftningen i Norge, men handlas i dag kring 5,0 norska kronor. Vi bedömer att det finns en stor pipe av positiva triggers i närtid, inte minst lanseringen av Hard Rocks sajt i USA, som kanske även innefattar en potentiell första order för GIG:s nya sportbok. Det skulle verkligen vara en fjäder i hatten för bolaget och en utmärkt start på USA-marknaden, som nu öppnas upp. SEB har nu tagit upp bevakning på GIG med köprekommendation och riktkursen 6,1 norska kronor och i måndags upprepade Carnegie riktkursen 8 norska kronor, motsvarande en uppsida på 60 procent.

Positiv utveckling i Mr Green

Efter att Affärsvärlden besökt Mr Greens kapitalmarknadsdag i förra veckan framstår aktien alltjämt som omotiverat lågt värderad. Detta givet den starka operativa utvecklingen och vinsttillväxtutsikterna i det medellånga perspektivet. Utdelningen på 1,3 kronor har håvats in och köpkursen har även justerats ned med motsvarande belopp, för att bättre spegla den faktiska totalavkastningen för innehavet.

Enea fortsätter upp

Enea har börjat röra på sig. Det sker bland annat efter två kommunicerade avtal, men framförallt att det i tvisten med storkunden (mest troligen Ericsson) har betalats ut 24 miljoner kronor till Enea, vilket helt täcker skillnaden mellan priset i avtalet och den ensidiga prissänkningen. Enea är alltjämt lågt värderat och vi väntar på att aktiemarknaden ska börja prisa in det tillväxtbolag som Enea faktiskt redan är.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom