Africa Oil mer än dubblade vinsten i Q3

Africa Oil mer än dubblade resultatet i det tredje kvartalet och ser till följd av sin starka finansiella position över att införa eventuell avkastning till aktieägarna.
Africa Oils Keith Hill.
Totala vinster från samrisk- och intressebolag uppgick till 71,0 miljoner dollar (32,5).

Bolaget erhöll två utdelningar från Prime på motsvarande 112,5 miljoner dollar under det tredje kvartalet.
Resultatet efter skatt blev 58,5 miljoner dollar (21,2), och per aktie 0,12 dollar (0,04).

Likvida medel uppgick till 38,9 miljoner dollar (30,4). Kassan stod i 40,5 miljoner dollar vid årsskiftet.

VD Keith Hill säger att utdelningarna från Prime har stärkt likviditeten betydande. Det har också gjort att han är övertygad nu om att bolaget kan leverera på två strategiska mål, förvärvet av produktionstillgångar och implementeringen av program om att återbetala kapital till aktieägare.

”Africa Oil-teamet arbetar hårt på både fronter och i relation till aktieägarnas avkastning slutför vi de ledningsplaner som kommer att behandlas av styrelsen i december. Jag förväntar mig att uppdatera marknaderna när vi har planen godkänd av styrelsen i slutet av detta år”, säger Keith Hill.

Africa Oil, MUSD Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoresultat 58,5 21,2 175,9%
Resultat per aktie, USD 0,12 0,04 200,0%
Likvida medel 38,9 30,4 28,0%