Afrys vinst under förväntan

Teknikkonsulten Afry redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Nettovinsten ökade men missade prognosen.
Afry
Foto: Afry

Omsättningen steg 9,9% till 4 419 miljoner kronor (4 021). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 385. Organisk tillväxt var 7,5%.

Tillväxten drevs enligt bolaget av en positiv utveckling inom divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting. Orderstocken uppges vara på en fortsatt stabil nivå.

Ebita-resultatet uppgick till 369 miljoner kronor (271), med en ebita-marginal på 8,4% (6,7).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 369 miljoner kronor (288), väntat 401.

Rörelseresultatet blev 328 miljoner kronor (229). Rörelsemarginalen var 7,4% (5,7).

Resultatet före skatt var 301 miljoner kronor (208).

Resultatet efter skatt blev 249 miljoner kronor (145), analytikerkonsensus 262.

Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,29).

”Det tredje kvartalet kännetecknas av en god efterfrågan, framförallt inom våra industrisegment, drivet av omställningen i samhället och återhämtningen efter pandemin. Kvartalet kan summeras i en stark organisk tillväxt och ett stabilt resultat samtidigt som vi hittills i år har kommunicerat förvärv med en årsomsättning på drygt en miljard”, säger VD Jonas Gustavsson.

Framåt uppges bolaget se en fortsatt ökad efterfrågan framförallt i industrisegmenten. Samtidigt fortsätter pandemin att ha en påverkan, vilket drabbar vissa beslutsprocesser för nya större projekt.

Afry, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 419 4 385 0,8% 4 021 9,9%
EBITA 369 271 36,2%
EBITA-marginal 8,4% 6,7%
EBITA, justerat 369 401 -8,0% 288 28,1%
Rörelseresultat 328 229 43,2%
Rörelsemarginal 7,4% 5,7%
Resultat före skatt 301 208 44,7%
Nettoresultat 249 262 -5,0% 145 71,7%
Resultat per aktie, kronor 2,20 1,29 70,5%

Konsensusdata från Factset