Amerikanska storbanker behåller utdelningar efter stresstest

De amerikanska storbankerna kan behålla nuvarande utdelningsnivåer efter att de presterat bra under det senaste stresstestet från Federal Reserve.
Undantaget är Wells Fargo som tvingas sänka sin kvartsutdelning, rapporterar CNBC.

I USA är det mer förekommande med kvartals- snarare än årsutdelningar.

Bankerna har under coronapandemin skrotat aktieåterköpen, men varit mer motvilliga att göra detsamma med utdelningar.

Senaste gången sektorn fick reducera utdelningarna var i samband med finanskrisen 2007-2008. Först 2011 tillät Fed bankerna att återigen få höja utdelningarna.