Amerikanska sysselsättningen ökade mindre än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i april.
Arbetslöshet
Antalet sysselsatta ökade med 266 000 personer (+770 000 reviderat från +916 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +1 000 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA april, 2021 Konsensus mars, 2021 Reviderad
Sysselsättning 266 000 1 000 000 916 000 770 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten i USA uppgick till 6,1% i april. Månaden innan låg arbetslösheten på 6,0%.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 5,8%, enligt Bloomberg.

USA, % april, 2021 Konsensus mars, 2021
Arbetslöshet 6,1 5,8 6,0

Konsensusdata från Bloomberg