Analytiker: Detta kan tynga dagligvarujättarna

Under torsdagen rapporterar Axfood och Ica. Intensifierad konkurrens och stigande prispress kan sätta sina spår i rapporterna.

Dagligvarubolaget Axfoods rörelsemarginal väntas ha kunnat öka något under det fjärde kvartalet, delvis med stöd av enkla kostnadsjämförelser för Hemköp och för koncernen. Hemköp står dock inför en del fortsatta utmaningar, enligt bankanalyser.

“Vi förväntar oss att jämförbar försäljningstillväxt mot föregående år för Hemköp förblir relativt låg, tillbakahållen av ökad online- och offline-konkurrens. Vi tror också att detta kommer att tynga koncernens resultat under 2020”, skriver Nordea i en kommentar inför Axfoods bokslut.

Kepler Cheuvreux bedömer i sin tur att Hemköp borde kunna återhämta sig avseende lönsamheten och återta tillväxtmomentet över tid, men håller med om att hård priskonkurrens tillsammans med kostnader för online-expansion begränsar utvecklingen.

Axfood har emellertid en stark fördelaktig trend i sin operativa miljö, där ett ökat “prisvärdefokus” gynnar lågpriskedjan Willys, som har en stark position i segmentet, menar Kepler Cheuvreux.

Enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser väntas Axfoods nettoförsäljning ha ökat 6 procent till 13,1 miljarder kronor fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet spås ha ökat till 509 miljoner kronor (425) och marginalen väntas ha förbättrats till 3,9 procent (3,4) under kvartalet.

Lågpriskedjan Willys väntas under fjärde kvartalet ha ökat rörelsemarginalen till 4,2 procent (3,8) och Hemköps marginal spås stiga till 3,2 procent (2,3), enligt Infronts estimat.

Utdelningen väntas, enligt Infront, behållas oförändrad på 7:00 kronor per aktie (7:00).

Analytiker lyfter fram det gamla vanliga temat “risk för marginalpress” inför Icas bokslutsrapport. Ica-aktiens uppgång under 2019 ställer ännu högre krav på leverans, enligt analyser inför rapporten.

“Inför 2020 och därefter kommer de marginalrisker som tyngde aktien före 2019 fortfarande att gälla, faktum är att sannolikheten för att de inträffar är betydligt större, enligt vår bedömning”, skriver Kepler Cheuvreux i en uppdatering.

Kostsamma förändringsinitiativ, intensifierad konkurrens och stigande prispress är faktorer som riskerar Icas lönsamhet på medellång sikt, menar Kepler Cheuvreux.

Nordea tror i sin tur att marginalförbättringen för Ica Sverige under det fjärde kvartalet kommer att vara lägre än den var under det första halvåret.

“Eftersom vi tror att Ica Sweden avser att investera mer i prissättning, förväntar vi oss en ytterligare avtagande vinsttillväxt för 2020”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Ica har också flaggat för att de lagerstörningar som tyngde Apoteket Hjärtat under det tredje kvartalet sannolikt kommer att påverka även det fjärde kvartalet.

“Vi räknar med en signifikant lägre negativ påverkan under det fjärde kvartalet, men jag kan inte kvantifiera den effekten”, sade Icas finanschef Sven Lindskog i samband med rapporten för det tredje kvartalet i oktober.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser väntas Ica-koncernens justerade rörelseresultat öka till 1.328 miljoner kronor det fjärde kvartalet (1.139).

Icas justerade rörelsemarginal för koncernen spås ha stigit till 4,3 procent (3,8) under fjärde kvartalet. I Sverige väntas rörelsemarginalen ha ökat till 4,1 procent (3,5) medan marginalen för Apoteket Hjärtat däremot väntas ha minskat till 3,0 procent (3,5).

Infronts snittestimat vad gäller Icas utdelningsförslag pekar mot 11:95 kronor per aktie för 2019 (11:50).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.