Antalet Avanza-kunder ökade med 25 procent i juli

Antalet Avanza-kunder ökade med 25 procent på årsbasis i juli till 1 140 400 stycken. Det framgår av ett pressmeddelande. Ökningen på månadsbasis var 2 procent.
Nettoinflödet i juli var 5 270 miljoner kronor, vilket motsvarar liknande tillväxttakter.

Den största tillväxten noteras hos antal courtagegenererande notor per dag. De uppgick till 156 700 stycken, vilket kan jämföras med 75 100 stycken samma period i fjol.