Aspire Global rapporterar rekordhög omsättning och ebitda-resultat

Bettingbolaget Aspire Global redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Ingen utdelning föreslås.
Aspire Global
Några exempel på slot-spel som Aspire Globals dotterbolag Pariplay utvecklat.
Omsättningen steg 37,9% till 44,4 miljoner euro (32,2). Intäkter från B2B växte med 44,7%, varav 35,1% var organisk.

Ebitda-resultat blev 8,3 miljoner euro (4,4), med en ebitda-marginal på 18,7% (13,7).

Rörelseresultatet blev 6,3 miljoner euro (3,1), med en rörelsemarginal på 14,2% (9,6).

Resultatet efter skatt blev 3,1 miljoner euro (-12,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,07 euro (-0,26).

Antalet nya spelare ökade med 0,3% till 105 900 (105 600)

Ingen utdelning föreslås (0). Bolaget förväntar sig att kunna föreslå en utdelning för år 2021 och är fokuserade på att nå det långsiktiga utdelningsmålet om att dela ut minst 50% av nettoresultatet.

2021 har fått en bra start och i januari ökade intäkterna till cirka 15 miljoner euro, motsvarande 34% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i första kvartalet 2020.

”Vi har höga förväntningar på USA-marknaden och bygger en organisation i USA för att stötta Aspire Globals expansion på den här stora marknaden. Som ett första steg rekryterar vi en VD och en försäljningsdirektör till Aspire US. Aspire Global har också lämnat in licensansökningar i Pennsylvania och Michigan med målet att ansöka om licens i alla tillgängliga stater”, kommenterar VD:n Tsachi Maimon.

Aspire Global, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 44,4 32,2 37,9%
EBITDA 8,3 4,4 88,6%
EBITDA-marginal 18,7% 13,7%
Rörelseresultat 6,3 3,1 103,2%
Rörelsemarginal 14,2% 9,6%
Nettoresultat 3,1 -12,1
Resultat per aktie, EUR 0,07 -0,26
Utdelning per aktie, EUR 0 0