Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla åldersgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu Astra Zenecas vaccin för alla över 18 år.
Foto: Astra Zeneca

Tidigare rekommenderades inte vaccinet för personer över 65 år. Detta då det fanns för lite data om vaccinets skyddseffekt för äldre personer.

Nu rekommenderar emellertid myndigheten att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år. Detta då tre stora studier från Storbritannien att Astra Zenecas vaccin har en god skyddseffekt även för personer som över 80 år, och att skyddseffekten är i nivå med övriga godkända vacciner. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

”Samtliga vacciner som erbjuds är mycket effektiva och har enligt studierna en god skyddseffekt för alla över 18 år. AstraZenecas vaccin mot covid-19 kan därför rekommenderas även till personer över 65 år”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i pressmeddelandet.