Att bygga i kristider – Andréas Vidmar, bolagsjurist AF Gruppen, finalist Årets stjärnskott

Pandemi, cementkris, leverantörskris och krig. När bygget av Förbifart Stockholm startade så började kriserna avlösa varandra. “På ett effektivt och transparent sätt har vi tacklat utmaningarna tillsammans,” säger Andréas Vidmar, bolagsjurist åt AF Gruppen som bygger delar av förbifarten. Nu är han finalist i Årets bolagsjurist, i kategorin Årets stjärnskott.
Andréas Vidmar

Andréas Vidmar arbetar som bolagsjurist åt AF Gruppen. Det är en norsk entreprenör- och industrikoncern noterad på Oslo Börs med cirka 5500 anställda och en omsättning på cirka 27 miljarder norska kronor.

Andréas Vidmar ansvarar för den svenska anläggningsverksamheten inom AF Anlegg där han agerar som rådgivare till AF Gruppens största svenska projekt E4 Förbifart Stockholm.

Namn: Andréas Vidmar

Arbetar som: bolagsjurist åt AF Gruppen, en norsk entreprenör- och industrikoncern noterad på Oslo Börs

Ålder: 30 år

Antal år i yrket: Två år som bolagsjurist åt entreprenörssidan och innan dess nästan åtta år inom försäkring.

En bra bolagsjurist är någon som…  “Inte bara är otroligt duktig med det juridiska hantverket, eller en duktig retoriker utan någon som kan lyssna. En bolagsjurist som kan få alla i ett konferensrum känna sig hörda och sedda och därefter kan ta ett steg tillbaka för att se ett juridiskt problem ur ett helikopterperspektiv”.

Förbifart Stockholm är en 21 kilometer lång sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik (Sollentuna) i norr. Förbifarten kommer att bli världens näst längsta tunnel i stad, eller stadsnära miljö.

AF Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig flera kilometer från norra delen av Kungshatt, under fiskarfjärden, Lovön och Lambarfjärden. Entreprenaden genomförs i hög samverkan med byggherren Trafikverket och kontraktsvärdet beräknas uppgå till flera miljarder kronor.

“Min rådgivande roll har bestått i att juridiskt etablera och följa upp koncernens anläggningsverksamhet i Sverige, framför allt projekt FSE 305. Det har inneburit att juridiskt bistå alla stakeholders inom projektet i såväl svensk entreprenad- som bolagsrätt.”

Eftersom projektet bedrivs i samverkan med Trafikverket har det också handlat om ett projekt där norsk kultur möter svensk kultur.

“Det är en utmaning att etablera en verksamhet av projektets storlek där organisationen består av personer hemmahörandes i ett annat land. Samtidigt navigerar vi med den utmaningen genom såväl pandemi, cementkris, leverantörskris som det nu pågående förfärliga kriget i Europa. Det har fordrat en väldigt god dialog och samverkan med såväl byggherren som alla våra kontraktsmedhjälpare för att på ett effektivt och transparent sätt tackla utmaningarna vi tar oss igenom tillsammans.”

Vad har varit den största utmaningen på din post hittills och hur löste du det? 

“Min första arbetsdag, en solig höstdag, bestod i att jag mötte upp VD:n ensam på projektet som sa att resten av projektledningen blivit satt i norsk huskarantän och inte fick komma in till Sverige. Samtidigt hade vi i Sverige ingen motsvarande reglering. Stockholm var illrött på den norska folkhälsomyndighetens karta över länder och bara det att flyga in veckopendlande personal från andra länder innebar ändrade regler och rekommendationer på veckobasis.”

Våren kom, så även prisökningarna på material. Med sommaren följde lugnet ifrån pandemin – eller det trodde man i alla fall – men första semesterdagen blinkar en notis på Andréas Vidmars mobiltelefon: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten på Gotland.

”Hela industrin omkullkastas i en diskussion om ett akut byggstopp. Sommaren och hösten följde i samma smått överrumplande stämning men då även med inslag av returnerande Covid-19-restriktioner, nu i ny form.”

Nåväl, när vintern väl var över och Högsta förvaltningsdomstolen avslog yrkande om inhibition i målet om rättsprövningen av regeringens beslut för att rädda industrin den 15 februari i år kunde han pusta ut. I drygt en och en halv vecka.

Sedan utbröt kriget i Europa.

“De senaste två åren har inneburit otroliga utmaningar för alla inom svensk bygg- och anläggningsindustri, inte minst för oss som befinner oss på ett av de historiskt största anläggningsprojekt i svensk entreprenadhistoria. Att vi driver så goda resultat är imponerande. Men vi har ett mindset om att tillsammans är vi starka. Genom nära samverkan med byggherre och våra kontraktsmedhjälpare har vi på ett lösningsorienterat vis tagit oss igenom de här utmaningarna. Som en drake flyger upp i motvind har vi efter varje storm lyft oss högre och starkare. Faktiskt med en bibehållen och ökad produktionstakt och bättre samverkan som resultat.”

Vad har du gjort tidigare och vad tog du med dig därifrån? 

“Jag har en tidigare bakgrund inom försäkring med ett huvudfokus inom skadestånds-, transport- och entreprenadrätt. Inom försäkring har man ofta en reaktiv roll, det skapar en otroligt värdefull grogrund för det proaktiva arbete jag i stället fokuserar mest på idag”.

 Vilken typ av juridik arbetar ni med mest eller är det väldigt brett?

“Vi arbetar främst med entreprenad-, bolags-, avtals- och skadeståndsrätt men arbetet skulle beskrivas som väldigt brett.”

Du arbetar mellan samhälle och storföretag och resultatet berör samtidigt väldigt många människor. Hur tänker du kring det?

“Vi vet att detta projekt (FSE305) är av ett otroligt stort samhällsintresse.  Med ett sådant projekt följer stort ansvar – inte bara för att kunden ska bli nöjd – utan hela samhället i stort. Det är trots allt skattebetalarna som är projektets slutkund. Det är även ett projekt som etablerar vår tydliga närvaro inom den östra regionen av Sverige. Det innebär en oerhörd press på oss att kunna leverera, och exekvera vår uppgift här på bästa sätt. Som bolagsjurist i det sammanhanget är det enormt viktigt att ta in det, och kanalisera ut det till verksamheten. Det innebär även krav på en oerhörd transparens och bygger på ett nära samarbete med byggherre och kontraktsmedhjälpare för att tillsammans verka för bästa slutresultat.”

Årets Stjärnskott

Syftet med utmärkelsen är att särskilt uppmärksamma en bolagsjurist tydligt på väg uppåt i sin karriär. Personen arbetar som bolagsjurist och har visat prov på särskild fallenhet för sin roll men också stor potential att utvecklas ytterligare.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.