Axfood ökade rörelseresultatet mer än väntat

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.
Axfoods Klas Balkow.
Axfoods VD, Klas Balkow.

Omsättningen steg 9,5 procent till 13 067 miljoner kronor (11 931). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 13 098.

Rörelseresultatet blev 544 miljoner kronor (485), väntat rörelseresultat var 517. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (4,1).

Resultatet före skatt var 516 miljoner kronor (456), analytikerkonsensus 488.

Resultatet efter skatt blev 402 miljoner kronor (354), analytikerkonsensus 380.

Resultat per aktie hamnade på 1,93 kronor (1,68).

Coronapandemin ledde till bunkring av livsmedel vilket gynnade Axfood under senare delen av kvartalet.

”Den initiala bunkringen av dagligvaror har mattats av men efterfrågan är fortsatt hög, särskilt i storstäderna och bostadsnära områden, då fler väljer att äta hemma istället för på café och restaurang som en konsekvens av covid-19. Verksamheter med exponering mot café- och restaurangmarknaden upplever en mycket utmanande situation vilket drabbar Urban Deli men också Axfood Snabbgross”, säger vd Klas Balkow i rapporten.

 

Axfood, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 067 13 098 -0,2% 11 931 9,5%
Rörelseresultat 544 517 5,2% 485 12,2%
Rörelsemarginal 4,2% 3,9% 4,1%
Resultat före skatt 516 488 5,7% 456 13,2%
Nettoresultat 402 380 5,8% 354 13,6%
Resultat per aktie, kronor   1,93 1,68 14,9%
Konsensusdata från Factset            

 

För Eurocash har omsättningen i praktiken upphört på Norges beslut om inreserestriktioner till Sverige.

Axfood lyckades under kvartalet som helhet att växa snabbare än marknaden. Tillväxttakten för butiker var på nästan 12 procent där bunkringen bidrog med 4 procentenheter och skottdagen med cirka en 1 procentenhet.

”Willys uppvisade en stark tillväxt under kvartalet och förbättrade lönsamheten, samtidigt som Hemköp bibehöll lönsamheten trots en utmanande situation för vissa egenägda butiker i citylägen. Axfood Snabbgross uppvisade ett bra första kvartal med en svagare utveckling under den senare delen. Dagab stod för en stor prestation i att stötta kedjorna på bästa sätt”, säger Klas Balkow.