Axfoods förvärv av Bergendahls Food får godkänt av Konkurrensverket

Dagligvarubolaget Axfoods förvärv av partihandelsverksamheten Bergendahls Food samt en minoritetspost i City Gross har godkänts av Konkurrensverket. Det framgår av ett pressmeddelande.
Axfoods Klas Balkow.
Axfoods VD, Klas Balkow.
Axfood offentliggjorde ett förvärv av samtliga aktier i Bergendahls Food den 31 maj. Samtidigt ingicks ett strategiskt partnerskap med City Gross genom att Axfood förvärvade en minoritetsandel i bolaget på 9,9 procent, med en option om en ägarandel upp till 30 procent.

Transaktionen kommer slutföras den 1 oktober.

”Affären lägger grunden för fortsatt tillväxt, och genom ökade volymer, förbättrad köpkraft och effektivare lösningar kan vi stärka erbjudandet, vilket gagnar såväl alla involverade parter som Sveriges konsumenter. Dessutom leder affären till att City Gross genom partnerskapet får ännu bättre möjligheter att utmana och stärka sin position inom stormarknadssegmentet”, kommenterar Axfoods VD Klas Balkow.

Totalt väntas integrations- och transaktionskostnader relaterade till förvärvet uppgå till cirka 200 miljoner kronor under perioden 2021-2023. För andra kvartalet rapporterades förvärvskostnader om 54 miljoner kronor. För tredje och fjärde kvartalet förväntas dessa uppgå till cirka 20 plus 20 miljoner kronor.

Transaktionen förväntas även skapa synergier om cirka 200 miljoner kronor årligen som förväntas realiseras successivt under perioden fram till och med 2025.