Bactiguard förbättrade ebitda-resultatet

Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar ökat ebitda-resultat.
Bactiguards vd Cecilia Edström. Foto: Bactiguard
Omsättningen steg 46,1 procent till 48,2 miljoner kronor (33,0).

Ebitda-resultat blev 10,5 miljoner kronor (5,7), med en ebitda-marginal på 21,8 procent (17,3).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-4,8).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-7,2).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-5,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,17).

Operativt kassaflöde var 3,6 miljoner kronor (-0,2).

“Covid-19 har under våren och sommaren präglat utvecklingen i världen och satt ett redan
ansträngt sjukvårdssystem under extrem press, med en accelererande vårdskuld i
kölvattnet. Pandemin och det ökade behovet av infektionsprevention har skapat nya
möjligheter för Bactiguard och bidragit till en stark försäljningstillväxt. Samtidigt har
den lett till utmaningar både för oss, våra kunder och licenspartners. I det perspektivet är
det glädjande att intäkterna ökade med 45 procent och ebitda näst intill fördubblades
under kvartalet, med en ebitda-marginal på 22 procent”, säger vd Cecilia Edström i en kommentar.

Bactiguard, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 48,2 33,0 46,1%
EBITDA 10,5 5,7 84,2%
EBITDA-marginal 21,8% 17,3%
Rörelseresultat -0,8 -4,8
Resultat före skatt -2,3 -7,2
Nettoresultat -0,3 -5,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,17
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här