Bank of England lämnade som väntat styrräntan oförändrad

Bank of England lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,10%.
Bank of England

Kommittén röstade enhälligt för att behålla räntan på 0,10%. Dessutom behålls målet för tillgångsköp oförändrat på 895 miljarder pund. Av dessa utgör köp av företagsobligationer 20 miljarder pund.

Vid förra mötet bedömde direktionen att om ekonomin utvecklades ungefär i linje med prognoserna så skulle en viss åtstramning i penningpolitiken under prognosperioden troligtvis vara nödvändig. Banken menar att utvecklingen sedan dess har stärkt skälen för detta, även om det fortfarande finns stor osäkerhet.

Takten på den globala återhämtningen har visat tecken på att avta sedan augusti, skriver centralbanken. Dock bidrar stark efterfrågan och fortsatta utbudsproblem till att det globala inflationstrycket är starkt. Det finns även tecken på att kostnadstrycket är lite mer ihärdigt. Indikatorer pekar också på inflationsförväntningarna stigit något, bland annat i Storbritannien.

BNP-prognosen för tredje kvartalet har reviderats ned något sedan augusti, och tros ligga ungefär 2,5% under nivån innan pandemin.

KPI-inflationen steg från 2,0% i juli till 3,2% i augusti, över förväntningarna. Kärninflationen steg till 3,1%, den högsta siffran sedan november 2011. KPI-inflationen väntas också stiga än mer, till över 4% under fjärde kvartalet, mycket på grund av priserna på exempelvis priser på bensin, el och gas. Detta uppåttryck väntas dock vara övergående.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.