Bättre än väntat från Volvo

Fordonstillverkaren Volvo redovisar en rapport för det första kvartalet där omsättningen kommer in något över prognos medan det justerade rörelseresultatet krossar förväntningarna. Vinsten är nästan fördubblad jämfört med fjolårsperioden.
AB Volvos vd Martin Lundstedt.
AB Volvos vd Martin Lundstedt. Foto: Thomas Johansson/ TT

Omsättningen steg 2,8% till 94 018 miljoner kronor (91 449). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 93 481.

Rörelseresultatet blev 12 067 miljoner kronor (7 374). Rörelsemarginalen var 12,8% (8,1). Valutakurser hade en negativ påverkan på 1 125 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 11 821 miljoner kronor (7 140), väntat var 9 350, med en justerad rörelsemarginal på 12,6% (7,8).

Den justerade rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten förbättrades till 12,8% (6,8) tack vare höga volymer och god kostnadskontroll.
Resultatet före skatt var 12 290 miljoner kronor (6 490).

Resultatet efter skatt blev 9 004 miljoner kronor (4 766), och efter skatt 4,35 kronor (2,30).

Nettoorderingången på lastbilar uppgick till 85 461 (38 399).

Bolaget varnade i slutet av förra månaden om påverkan från halvledarbristen.

”Som vi meddelade i slutet av mars räknar vi fortsatt med att under inledningen av det andra kvartalet ta stoppdagar motsvarande två till fyra veckor i tillverkningen av lastbilar runt om i världen beroende på produktionsanläggning”, säger VD Martin Lundstedt och fortsätter.

”Den globala försörjningskedjan för såväl halvledare som för andra komponenter är fortsatt mycket instabil och osäkerheten om utvecklingen är stor. Vi kan därför inte utesluta ytterligare störningar i såväl lastbilsverksamheten som övriga delar av koncernen”.

Volvo höjer i rapporten prognosen för medeltunga och tunga lastbilar i Kina för 2021. Prognosen för medeltunga lastbilar höjs med 10 000 till 140 000 och för tunga lastbilar med 120 000 till 1 420 000 tunga lastbilar. Alla andra prognoser lämnas oförändrade.

Volvo, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 94 018 93 481 0,6% 91 449 2,8%
Rörelseresultat 12 067 7 374 63,6%
Rörelsemarginal 12,8% 8,1%
Rörelseresultat, justerat 11 821 9 350 26,4% 7 140 65,6%
Rörelsemarginal, justerad 12,6% 10,0% 7,8%
Resultat före skatt 12 290 6 490 89,4%
Nettoresultat 9 004 4 766 88,9%
Resultat per aktie, kronor 4,35 2,30 89,1%

Konsensusdata från Bloomberg