Boliden har drabbats av produktionsstörningar i Aitik och Tara

Gruvbolaget Boliden har drabbats av förhöjd sjukfrånvaro relaterat till covid-19 tillsammans med produktionsstörningar i såväl Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland. Det innebär att rörelseresultatet inom affärsområdet gruvor påverkas negativt med närmare 200 miljoner kronor under det första kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Boliden, Aitik
Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden
I Aitik har en utökad smittspridning av covid-19 och därtill hörande sjukfrånvaro inneburit att gruvproduktionen inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet. Därtill har hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket inneburit produktionsstörningar. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms till drygt en miljon ton minskad genomsättning utöver säsongsmässiga variationer.

Även i Tara har förhöjd frånvaro till följd av covid-19 påverkat produktionen negativt. Därtill har ett haveri i uppfodringsanläggningen från gruvan inträffat. Haveriet har föranlett ett stopp i gruvproduktionen vilket bedöms kvarstå under en vecka.

Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområdet gruvor uppskattas till närmare -200 miljoner kronor under det första kvartalet.