Bonesupport ökar omsättningen och minskar förlusten

Medcinteknikbolaget Bonesupport redovisar ökande omsättning och minskande förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.
Bonesupport
Omsättningen steg 15,2% till 53,2 miljoner kronor (46,2).

Rörelseresultatet blev -26,7 miljoner kronor (-38,6).

Resultatet före skatt var -26,0 miljoner kronor (-38,7).

Resultatet efter skatt blev -27,2 miljoner kronor (-40,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (-0,79).

Pandemin har haft stor påverkan på bolagets försäljning i segment Europa och resten av världen, EUROW, skriver VD Emil Billbäck i rapporten.

”Icke-kritiska ortopediska operationer har i ökad grad skjutits på framtiden då infektionsspridningen tilltog under kvartalet i pandemins andra våg. Segment EUROW visade dock en fortsatt återhämtning under kvartal fyra och försäljningen steg med 24% kvartal över kvartal och med 7% år över år. Försäljningsökningen i kvartalet kan främst tillskrivas en ökad generell patientfrekvens på större, etablerade kliniker”.

Bonesupport, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 53,2 46,2 15,2%
Rörelseresultat -26,7 -38,6
Resultat före skatt -26,0 -38,7
Nettoresultat -27,2 -40,8
Resultat per aktie, kronor -0,43 -0,79