Bostadslånen fortsätter öka

Hushållens bostadslån fortsätter öka, visar siffror från SCB. Samtidigt har bostadslån från bostadskreditinstitut en betydligt högre tillväxttakt än de från monetära finansinstitut.
Bostad och pengar
Foto: TT

Hushållens lån från monetära finansinstitut hade i juli en årlig tillväxttakt på 6,3%. Bostadslånen, som utgjorde 82% av utlåningen till hushållen, har sedan september förra året ökat succesivt. I juli låg den årliga tillväxttakten på 6,4%. Konsumtionslånen, som utgjorde 6% av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 5,8%.

Sammanlagt uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut i juli till 4 605 miljarder kronor. Det är en ökning med 22 miljarder jämfört med juni och en ökning med 270 miljarder jämfört med juli 2020. Bostadslånen uppgick till totalt 3 779 miljarder kronor, en ökning med 20 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 224 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitutstod, i juli för 0,9% av hushållens bostadslån. Samtidigt har bostadslån från bostadskreditinstitut en betydligt högre tillväxttakt än de från monetära finansinstitut, skriver SCB. Här låt den årliga tillväxttakten för bostadslån på 44,8% i juli.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån låg i juli på 1,36% och den rörliga räntan på 1,44%. Räntan på nya avtal för bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,30%, vilket är historiskt låga nivåer.