Boule Diagnostics vänder till förlust

Diagnostikbolaget Boule Diagnostics minskar omsättningen och vänder till förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, tyngt av nedskrivningar.
Boule Diagnostics
.

”Coronapandemins framfart globalt har kraftigt påverkat även fjärde kvartalet. Vi summerar 2020 till ett utmanade år avseende försäljning och lönsamhet. Vi har samtidigt gjort viktiga framsteg i vår produktutveckling, som visserligen utlöste ett nedskrivningsbehov, men som underbygger framtida tillväxt. Trots dessa utmaningar har vi hanterat kassaflödet väl, vårdat våra relationer med våra distributörer samt utvecklat processer och organisation”, kommenterar VD Jesper Söderqvist.

Omsättningen sjönk 28,3% till 92,7 miljoner kronor (129,3). Justerat för förändring av valutakursen minskade omsättningen 23,4%.

Antalet sålda instrument minskade med 32,2% till 834 (1 231).

Rörelseresultatet blev -41,6 miljoner kronor (15,1). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om 40 miljoner var rörelseresultatet -1,6 miljoner.

Resultatet före skatt var -41,0 miljoner kronor (11,3).

Resultatet efter skatt blev -32,6 miljoner kronor (7,2).

Resultat per aktie hamnade på -1,68 kronor (0,37).

I utdelning föreslås 0,55 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 25,3 miljoner kronor (19,7).

När det gäller utsikterna skriver Boule Diagnostics-chefen följande i rapporten:

”Covid-19-pandemin har temporärt minskat efterfrågan och det finns en fortsatt osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig. Vi planerar för att efterfrågan ska normaliseras under andra halvåret 2021. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar.”

Boule Diagnostics, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 92,7 129,3 -28,3%
Rörelseresultat -41,6 15,1
Rörelsemarginal 11,7%
Resultat före skatt -41,0 11,3
Nettoresultat -32,6 7,2
Resultat per aktie, kronor -1,68 0,37
Kassaflöde från löpande verksamhet 25,3 19,7 28,4%
Utdelning per aktie, kronor 0,55 0
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.