Briox ökar omsättningen – arbetat med omställning

Affärssystembolaget Briox ökade omsättningen och förbättrade ebtida-resultatet i det första kvartalet. Företaget har arbetat med en tidskrävande omställning, vilket enligt bolaget kortsiktigt påverkat försäljningen.
Omsättningen steg 20% till 1,2 miljoner kronor (1,0).

Ebitda-resultat blev -2,7 miljoner kronor (-3,9). Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor (-5,8).

Resultatet före skatt var -4,7 miljoner kronor (-5,8). Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (-5,8). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,16).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-3,6).

Under kvartalet har 14 nya redovisningsbyråer anslutits. Totalt använder nu 196 stycken byråer fördelat på Finland och Baltikum Briox.

”Vårt omfattande omställningsarbete, med syfte att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån, fortlöper enligt plan. Som ett viktigt steg i detta arbete kommer vi under kvartal 2 att lansera Briox Academy”, skriver VD Johan Nordqvist i rapporten. Han uppger det är en molnbaserad utbildningsplattform. Tanken är att detta skall snabba på implementeringen och användningen av Briox.

”Detta omställningsarbete har varit tidskrävande, nödvändigt och kortsiktigt haft en påverkan på försäljningen. Långsiktigt är det dock helt nödvändigt för att kunna växa affären snabbare. Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete och jag kan redan nu meddela att under 2021 kommer flertalet större initiativ att genomföras – något vi ser fram emot att få berätta mer om”, skriver Briox-chefen vidare.

Briox, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,2 1,0 20,0%
EBITDA -2,7 -3,9
Rörelseresultat -4,7 -5,8
Resultat före skatt -4,7 -5,8
Nettoresultat -4,7 -5,8
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,16
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,1 -3,6