Byggpartner rapporterar lägre intäkter  – men rekordhög orderingång

Byggbolaget Byggpartner redovisar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Orderingången var rekordhög i kvartalet.
.
Nettoomsättningen sjönk 2,7% till 433,0 miljoner kronor (445,0).

Rörelseresultatet blev 15,5 miljoner kronor (17,2), med en rörelsemarginal på 3,6% (3,9).

Resultatet före skatt var 15,5 miljoner kronor (16,6).

Resultatet efter skatt blev 12,2 miljoner kronor (13,0), en minskning med 6,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,01 kronor (1,07), vilket innebär en minskning med 5,6% mot föregående år.

Orderingången steg till 764,0 miljoner kronor (539,0), en ökning med 41,7% mot föregående år. Orderstocken ökade till 2 476 miljoner kronor (1 954) per den 30 september.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 37,3 miljoner kronor (10,0).

”Vår konsekventa linje att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt är en strategi som ger resultat. Vår orderingång om 764 miljoner kronor i kvartalet ökade med 42% och är starkare än någonsin liksom orderstocken om 2 475 miljoner kronor”, kommenterar Fredrik Leo, VD i Byggpartner i delårsrapporten.

Byggpartner, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 764,0 539,0 41,7%
Nettoomsättning 433,0 445,0 -2,7%
Rörelseresultat 15,5 17,2 -9,9%
Rörelsemarginal 3,6% 3,9%
Resultat före skatt 15,5 16,6 -6,6%
Nettoresultat 12,2 13,0 -6,2%
Resultat per aktie, kronor 1,01 1,07 -5,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 37,3 10,0 273,0%