Carlström vill återigen skjuta upp förhandlingen i Fingerprint-målet

Fingerprint Cards styrelseordförande och storägare Johan Carlström vill ställa in huvudförhandlingen relaterat till fallet om grovt insiderbrott under sex åtalspunkter.
Huvudförhandlingen har tidigare skjutits upp fyra gånger och denna gång vill Carlström att den skjuts upp för att ett vittne inte kan närvara under förhandlingen i november, skriver Dagens Juridik.

Vittnet är i Kina och är grundare och vd för bolaget HST (Hardware & Software Technology) som varit återförsäljare till Fingerprint. Personen uppges inte våga resa till Sverige på grund av sitt hälsotillstånd och rådande coronapandemi.

Vittnet är tänkt att förhöras om ingångna avtal och om tidigare kommande order från HST till Fingerprint utgjorde insiderinformation. Huvudförhandlingen är planerad till den 9 november.

Om vittnet inte kan närvara så vill man förhöra personen via videokonferens. Stockholms tingsrätt har begärt om internationell rättslig hjälp för att få de kinesiska myndigheternas tillstånd att hålla ett vittnesförhör via videokonferens. Förhöret är planerat till den 3 december.

Om det inte kommer något svar från vittnet vill åklagare att målet avgörs med en deldom, något som Carlströms försvarare är emot. De anser att förhandlingen bör ställas in om det inte kommer in positivt besked rörande vittnets hörande före den 26 oktober.