Caset kvar i e-handelsbolaget

PORTFÖLJUPPDATERING Överdriven rapportrörelse i Qliro och skiljedomsoptionen borta i Enea.

Småbolagsportföljen har haft en svagare period sedan förra portföljuppdateringen 16 januari. Totalavkastningen på +3,2 procent sedan starten den 15 december 2017 är visserligen 1,9 procentenheter före jämförelseindexet Stockholmsbörsens OMXSGI, som stigit med 1,3 procent. Det tidigare försprånget mot index har dock krympt från 3,6 procentenheter till 1,9.

I nuläget finns det en viss rabatt för småbolagsaktier jämfört med Stockholmsbörsen. Generellt har småbolagssektorn en större exponering mot utvecklingen i den svenska ekonomin. Prisnedgången inom bostadssektorn har därför satt press på många bolag och frågan är hur mycket det kan påverka svensk ekonomi i förlängningen. Tecken på att oron lättar i bostadssektorn är därför av stor vikt, då det kan öka riskaptiten för småbolagssektorn generellt.

Dosplaneringsbolaget Raysearch har återhämtat sig och bidrar nu positivt till portföljen efter flera nya order på Raystation. Det hjälper dock inte när en innehavstrio med programvarubolaget Enea, speloperatören Mr Green och e-handelsbolaget Qliro har raderat ut det mesta av sina tidigare uppgångar.

Börsen kan upptäcka lågvärderat grundcase i Enea

I förra veckan tappade Enea hela sin kursuppgång och är nu tillbaka på samma nivåer som när vi köpte in aktien till portföljen. Förra onsdagen meddelade Enea att bolaget hade förlorat större delen av skiljedomsförfarandet med storkunden (troligen Ericsson), där Enea hade indikerat preliminära krav om så mycket som 900 miljoner kronor. Det är inte helt lätt att tolka pressmeddelandet eller bolaget då allt omfattas av total sekretess. Enea är berättigat till ytterligare royalties avseende perioden från 2004 och framåt. Samtidigt tillkommer rättegångskostnader på 13 miljoner kronor under 2018.

Det pågår även en separat tvist, som tidigare meddelats, om ensidig prissänkning som kunden vill tvinga igenom. Vi lägger dock denna option om potentiell uppsida i skiljedomen på hyllan och fokuserar istället på grundcaset, vilket vi bedömer att aktiemarknaden successivt också kommer att göra under 2018. Det vill säga ett höglönsamt programvarubolag som börjar växa igen samtidigt som exponeringen mot Ericsson minskar. Värderingen är väldigt pressad, på ev/ebit 9,5 på 2018 års prognos, nettokassan välfylld och nya förvärv väntar sannolikt under 2018. Bokslutet presenteras på torsdag (8 februari) i nästa vecka.

Blir 2018 året när Nordens nätspelmarknad mognar?

Mr Green har också tappat en hel del sedan förra uppdateringen, men nedgången är helt utan bolagsspecifika händelser. Konkurrenten Leovegas har dock fortsatt sin kursrusning samtidigt som Betsson har flaggat för personalnedskärningar för att öka effektiviteten. Den senare är troligen ett  tecken på en allt mer mogen marknad i Norden, vilket kan bli en mycket viktig utveckling att hålla ögonen på under året.

Behåller Qliro med uppvärderingspotential kvar

Det största tappet står Qliro för, efter rapport i morse. Den initiala kursreaktionen blev överraskande dramatisk och aktien tappade 10 procent. Rörelseresultatet landade under våra förväntningar, liksom under förväntningarna hos de två firmor som har officiell bevakning av Qliro. Efter presentation av vd Marcus Lindqvist och inrapporterade insiderköp av vd och finanschef återhämtade sig kursen till nära nog oförändrad. Under eftermiddagen har dock aktien tappat igen, och är i skrivande stund ned 3,5 procent.

Nettoomsättningen ökade med 9 procent under fjärde kvartalet och bruttoresultatet med 14 procent. Det aktiemarknaden tog fasta på var att rörelseresultatet halkade ner till 36 miljoner kronor jämfört med 43 miljoner föregående år. Framförallt var det högre kostnader än väntat i Qliro Financial Services (QFS), men även i Cdon Marketplace. Likaså var försäljningen nästan flat för modesajten Nelly.

Samtidigt ser vi inget som förändrar vårt case i Qliro. 2017 var året då bolaget renodlade, avyttrade och genomförde sin turnaround. Nelly har utvecklats starkt och fördubblat sitt rörelseresultat under 2017. Qliro har genomfört stora investeringar och nu väntar skördeår, inte minst för marknadsplatsen (Cdon Marketplace) samt i QFS, där vd Marcus Lindqvist under presentationen lyfte fram att de stora investeringarna nu är genomförda och att skalbarheten kommer att synas successivt.

Vd bedömde även att Nelly har goda förutsättningar att accelerera tillväxten under 2018, och närma sig tillväxtmålet 8 procent. Potentialen inom QFS bedömer vi som underskattad av aktiemarknaden. Inlåningen i QFS var över förväntan och tillbaka på spåret efter viss svaghet i tredje kvartalet. Introduktionen av personlån i Sverige har varit mycket framgångsrik och här ser vi en stor potential kombinerat med väldigt låga kundanskaffningskostnader.

Qliro är ett unikt sätt att få exponering mot betalningslösningar för e-handel och en modesajt i gott skick. Affärsvärlden bedömer att det finns goda chanser för ett fortsatt positivt nyhetsflöde som kan lyfta aktien vidare. Det gäller inte minst kompletterande förvärv nu när kassan är välfylld efter försäljningen av HSNG. Qliro omvärderingsresa är inte spikrak, men det finns mer att ge i aktien och vi behåller aktien i portföljen.

Friskolekoncernen näst på tur

Nästa portföljinnehav att hålla ögonen på är Academedia, som rapporterar sitt bokslut i morgon torsdag kl 08 med webbsänd telekonferens kl 09.30. Enligt SME Direkt väntas ett justerat rörelseresultat på 154 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets andra kvartal, jämfört med 142 miljoner kronor föregående år. Förvärvet av Vindora, som bedriver praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor i Sverige, ingår från 1 november 2017.

Academedia är ett kvalitetsbolag som växer relativt snabbt under stabil lönsamhet. Affärsvärlden bedömer att riskrabatten på välfärdsbolagen är för stor.  Med ev/ebit 12 gånger får man ett bolag som förväntas växa vinsten med i genomsnitt 18 procent per år de närmaste åren. På en uppskruvad Stockholmsbörs är det är attraktivt, trots vinsttakshotet. Vår riktkurs är 76 kronor.

Småbolagsportfölj as of 31 jan 2018 kl 16.26.JPG

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.