Cellink vände till förlust

Bioteknikbolaget Cellink vände till förlust i räkenskapsårets tredje kvartal, samtidigt som omsättningen steg.

Bioteknikbolaget Cellink ökade omsättningen i det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vände till förlust under samma period.

Omsättningen steg 40,5 procent till 41,6 miljoner kronor (29,6).

Ebitda-resultat blev -10,6 miljoner kronor (1,3).

Rörelseresultatet blev -17,5 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före skatt var -31,9 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev -25,5 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,60 kronor (0,01).

“Under det tredje kvartalet var effekterna av covid-19-pandemin mycket tydliga, med störst effekt på den europeiska marknaden där omsättningen förra räkenskapsåret låg på 42,5 procent av den totala omsättningen. Under det tredje kvartalet låg den europeiska marknaden på cirka 26 procent av den totala omsättningen (borträknat försäljningen av hygienprodukter). Under kvartalet var också andra marknader påverkade av den pågende pandemin men ett aktivt och kreativt säljarbete resulterade i fortsatt tillväxt för de produkter som bolaget erbjuder”, skriver bolaget i delårsrapporten

Cellink, Mkr Q3-2019/2020 Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 41,6 29,6 40,5%
EBITDA -10,6 1,3
EBITDA-marginal 4,4%
Rörelseresultat -17,5 -0,6
Resultat före skatt -31,9 0,2
Nettoresultat -25,5 0,3
Resultat per aktie, kronor -0,60 0,01
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här