Collector minskade vinsten

Nischbanken Collector minskade intäkterna och vinsten i det första kvartalet.
Foto: Collector
De totala intäkterna uppgick till 492 miljoner kronor (508). Räntenettot uppgick till 514 miljoner kronor (508). Provisionsnettot blev -70 miljoner kronor (-64).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 252 miljoner kronor (289).

Kreditförlusterna uppgick till 208 miljoner kronor (87).

Rörelseresultatet blev 44 miljoner kronor (202). Nettoresultatet blev 31 miljoner kronor (158). Resultatet per aktie blev 0,20 kronor (1,54).

Företaget har än så länge inte märkt av några väsentligt negativa konsekvenser av covid-19-krisen.

“Collector levererar ett stabilt underliggande första kvartal. Vi har genomfört vår nyemission och därmed stärkt kapitalbasen. I början av året såg vi en fortsatt god efterfrågan inom samtliga produktområden och vi fortsatte vårt arbete med fokus på att förbättra den riskjusterade avkastningen. Under slutet av kvartalet präglades marknaden än mer av effekterna av Covid-19. Collector har däremot ännu inte upplevt några väsentliga negativa konsekvenser men vi följer utvecklingen noggrant”, skriver vd Martin Nossman i rapporten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här