Corem och Alm Equity planerar bilda gemensamt förvaltningsbolag som ska börsnoteras

Fastighetsbolaget Corem Property och bostadsutvecklaren Alm Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna att skapa ett gemensamt förvaltningsbolag med 24 000 framtida hyresbostäder. Det framgår av ett pressmeddelande.
Corems VD Eva Landén.
Corems VD Eva Landén. Foto: Corem
Det gemensamma bolaget planeras omfatta dels befintliga förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling av uppskattningsvis 24 000 bostäder i Stockholmsområdet och Mälardalen. Bolaget har som målsättning att skapa fortsatt tillväxt och kan utökas till att bestå av fler fastighetsägare.

Parterna avser att notera det gemensamma bolaget.