Covid-lågkonjunkturen den kortaste i USA:s historia

Lågkonjunkturen i och med covid-19 är en av de djupaste men också den kortaste i USA: s historia. Det rapporterar CNBC.
Enligt National Bureau of Economic Research (NBER) varade lågkonjunkturen endast i två månader, från februari 2020 till april.

Trots nedgången som innebar en BNP-minskning om 31,4 % under andra kvartalet 2020 såg man en återhämtning efterföljande period, med politisk stimulans som ökade BNP med 33,4 %.

En recession brukar definieras som två kvartal i rad med negativ tillväxt, vilket blev fallet även den här gången då BNP sjönk 5 % under första kvartalet. NBER noterar dock att en recession normalt sett varar mer än bara några få månader.

Historiskt sett skedde den tidigare snabbaste lågkonjunkturen januari till juli 1980. Den längsta var mellan oktober 1873 till mars 1879, en period av 65 månader.