Credit Suisse tror på europeiska aktier framför amerikanska motsvarigheten

Credit Suisse tror att europeiska aktier kommer att överavkasta sina amerikanska motsvarigheter på grund av ökande obligationsräntor och inflationsförväntningar. Detta enligt en analys som Bloomberg News tagit del av.
Banken ser även mycket bättre momentum inom PMI, inköpschefsindex, i Europa kontra USA.

Spanien och Italien föredras över Tyskland.

Credit Suisse ser också ”extrema” värderingar i USA, samt en risk inom skatter och regleringar.