Danske Bank: Hög osäkerhet efter börsrallyt

Riskaptiten var hög under veckan som gick, men Danske Banks sparekonom ser också en hel del risker i och med den senaste tidens börsrally.
Danske Banks sparekonom Maria Landeborn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Börsuppgången fick i förra veckan stöd av nya finans- och penningpolitiska stimulanser, samt det fortsatta öppnandet av den globala ekonomin. Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik var också oanat stark.

Baserat på den senaste tidens utveckling bedömer vi att chansen att vi får en kraftfull konjunkturåterhämtning ökat något, och risken för en utdragen kris har minskat något”, skriver Maria Landeborn sitt veckobrev.

Hon pekar dock ändå på flertalet risker såsom protesterna i USA som samlar stora mängder människor och därigenom kan leda till ökad smittspridning, coronasituationen på flera tillväxtmarknader, och att vi närmar oss en brexit. I och med börsuppgången som skett sedan botten den 23 mars har marknaden redan till stor del också prisat in framstegen i ekonomin och på arbetsmarknaden, menar hon.

Danske Bank ser dock fortfarande potential i aktier på tolv månaders sikt och behåller en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer.

“I närtid är dock osäkerheten hög efter den senaste tidens börsrally, och uppgången kan mycket väl vara på väg att ta en paus med ökad volatilitet till följd”, skriver Maria Landeborn.

Danske Bank föredrar USA då kvalitetsbolagen på den amerikanska aktiemarknaden brukar stå emot osäkerhet relativt väl. Sektormixen är även attraktiv då it och kommunikationstjänster tillsammans utgör över en tredjedel av marknaden.